Nawigacja

Projekty badawcze

Termin rozpoczęcia (dd-mm-yyyy)
Termin zakończenia (planowany) (dd-mm-yyyy)
 • Nazwa zadania Podstawa prawna realizacji projektu Zakres Podmiot zlecający
  Rozwój mechanizmów wczesnego wykrywania i analizy incydentów sieciowych dla systemu ARAKIS Rozwój mechanizmów analizy strumieni ruchu sieciowego oraz systemów przetwarzania danych na potrzeby rozwoju funkcjonalności systemu ARAKIS NASK
  System zapewnienia bezpiecznej komunikacji IP w obszarze zarządzania siecią elektroenergetyczną (BIPSE) umowa nr DOBR/0074/R/ID 1/2012/03 Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego infrastruktury technologicznej operatorów systemów elektroenergetycznych i wytwórców energii elektrycznej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications – cHiPSet ICT COST Action IC1406 Modelowanie i Symulacja dla Aplikacji Big Data Komisja Europejska
  Demonstrator energooszczędnego sterownika CPU dla systemu operacyjnego Linux Opracowanie i implementacja mechanizmu sterowania częstotliwością pracy procesora (CPU) optymalizującego koszty zużycia energii elektrycznej wybranych serwerów aplikacji działających w środowisku systemu operacyjnego Linux. NASK
  do góry