Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa


Wyszukiwarka

Działalność


W 1991 r. NASK podłączył Polskę do Internetu. W dotychczasowej formie organizacyjnej, jako jednostka badawczo-rozwojowa, działał od grudnia 1993 r. do 1 października 2010 r. Obecnie zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa funkcjonuje jako instytut badawczy.

NASK jest wiodącym polskim operatorem sieci transmisji danych. Oferuje nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla klientów biznesowych, administracji i nauki.

Kompleksowe rozwiązania, indywidualne podejście


Koncentrujemy się na projektowaniu, budowie i utrzymaniu zintegrowanych systemów teletransmisyjnych. Budujemy sieci korporacyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Oferujemy  szerokopasmowy dostęp do Internetu na terenie całego kraju. W ofercie NASK jest telefonia, kolokacjahosting. Świadczymy usługi z zakresu bezpieczeństwa sieciowego. Ściśle współpracujemy z  operatorami krajowymi i międzynarodowymi – mamy status partnera BT Infonet.

NASK oferuje dostęp do sieci przy użyciu technologii radiowej. Uruchomione zostały już stacje bazowe w  największych miastach Polski: w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. NASK pokrył także zasięgiem swych stacji bazowych znaczną część województwa świętokrzyskiego w ramach projektu „e-świętokrzyskie”. W 2009 roku do sieci zostały podłączone m.in. Olsztyn, Płock i  Radom.

Działalność naukowa


We współpracy z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej prowadzimy działalność naukową i badawczo-wdrożeniową. Są to m.in. projekty z dziedziny jakości usług teleinformatycznych (QoS - Quality of Service) i bezpieczeństwa systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem biometrycznych metod identyfikacji. Aktywnie działamy w wielu organizacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych (FIRST, CENTR, TERENA, RIPE), uczestniczymy w projektach Unii Europejskiej.

CERT Polska


W ramach NASK działa zespół CERT Polska - pierwszy w Polsce Computer Emergency Response Team (zespół reagowania na  zagrożenia i incydenty w sieciach komputerowych), ściśle współpracujący z podobnymi zespołami na całym świecie.
www.cert.pl

Domeny internetowe


NASK pełni rolę krajowego rejestru nazw internetowych w domenie ".pl". Jest aktywnym członkiem organizacji CENTR (Council of European National Top-Level Domain Registries), ściśle współpracuje z organizacją koordynującą funkcjonowanie światowego Internetu ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) oraz ITU (International Telecommunication Union).
www.dns.pl

Akademia NASK


Akademia NASK odpowiada za tworzenie i prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej oraz popularyzatorskiej. Do  głównych zadań Akademii należy tworzenie programów oraz realizacja szkoleń i kursów bazujących na wiedzy eksperckiej pracowników instytutu, jak również działania non-profit w zakresie edukacji i popularyzacji idei bezpieczeństwa m.in. dzieci i młodzieży w Internecie. Akademia NASK realizuje wiele projektów o charakterze edukacyjnym – Safer Internet (projekt europejski realizowany wspólnie z Fundacją Dzieci Niczyje), „Senior dla seniora” (wspólnie z Orange), akcję społeczną i konkurs „Tworzymy bezpieczny Internet”, „Bądźmy Bezpieczni w Internecie”, projekt Kursor (wspólnie z Fundacją Nauka i Wiedza), ”Przygody Plika i Foldera”, „Akademię Bezpiecznego Internetu - równe szanse na rynku pracy” (wspólnie z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki).Copyright 2016 NASK. Biuletyn Informacji Publicznej