NASK 20 LAT
kontakt mapa serwisu english
O NASK Aktualnoœci Oferta Centrum Obsługi Klienta Współpraca dealerska oferty pracy
 
Działalność
Historia
Dyrekcja, Rada Naukowa 
Partnerzy międzynarodowi
Sieć NASK
Działalność naukowa
Nagroda NASK
Nasze serwisy
Nasze publikacje

 

 
o NASK
Historia drukuj
Powołanie do życia NASK, pierwotnie jako Zespołu Koordynacyjnego Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej przy Uniwersytecie Warszawskim (marzec 1991), i nawiązanie po raz pierwszy w Polsce łączności przy wykorzystaniu protokołu IP (sierpień 1991) było kluczowym momentem w historii polskiego Internetu. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym kalendarium wydarzeń:

lata 70-80

Wcześniejsze prace nad budową sieci komputerowych rozpoczęto w Polsce w końcu lat 70. w ramach programów resortowych (PR) i centralno-rządowych (CPBR). Bazą był protokół X.25; pisano własne oprogramowanie, a sprzęt pochodził z produkcji lokalnej i z krajów RWPG. W 1986 r. uruchomiony został program CPBR 8.13: "Budowa Krajowej Akademickiej Sieci Komputerowej - KASK" pod kierunkiem prof. Daniela J. Bema z Politechniki Wrocławskiej. W swojej fizycznej infrastrukturze KASK był zaczątkiem sieci NASK.

 


rok 1989

Starania grupy entuzjastów z polskiego środowiska naukowego i akademickiego o przyłączenie Polski do EARN (European and Academic Research Network) - europejskiego odgałęzienia sieci BITNET (Because It's Time Net) oraz spontaniczne działania na rzecz przełamania amerykańskiego embarga na eksport nowoczesnych technologii komputerowych i telekomunikacyjnych do krajów byłego bloku wschodniego. W działaniach tych aktywny udział brał dyrektor NASK Maciej Kozłowski.

 


Luty 1990

Decyzja o zniesieniu embarga i zezwoleniu na przyłączenie Polski do EARN / BITNET. Nastąpiło to w kwietniu 1990 roku. Polski węzeł sieci nosił nazwę PLEARN i mieścił się w budynku CIUW - Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu.

 


rok 1991

Wiosną, z misją zorganizowania łączności komputerowej dla polskiego środowiska naukowego i akademickiego, rusza NASK. Wtedy jeszcze jako Zespół Koordynacyjny przy Uniwersytecie Warszawskim. Na jego czele stanął prof. Tomasz Hofmokl z Instytutu Fizyki UW na Hożej (na zdjęciu). Profesor był dyrektorem NASK do 1999 r. Zmarł po ciężkiej chorobie 5 września 2000 roku.

 

rok 1991

Wiosna 1991

Grupa zapaleńców przygotowuje uruchomienie protokołu TCP/IP. Decyzja o tym została podjęta na pierwszej konferencji sieciowej, zorganizowanej przez NASK w Miedzeszynie. Spotkali się tam m.in. twórcy polskiego Internetu: Krzysztof Heller i Rafał Pietrak (fizycy) oraz Andrzej Zienkiewicz (wieloletni dyrektor techniczny NASK).

 


17 sierpnia 1991

Historyczny moment: nawiązanie łączności przy użyciu protokołu IP pomiędzy Hożą a Centrum Komputerowym Uniwersytetu w Kopenhadze.

 


Grudzień 1991

Zniesienie blokady na łączność internetową z Polską po stronie USA. Oznaczało to pełne podłączenie Polski do światowej sieci Internet. NASK zostaje pierwszym operatorem Internetu i ISP w Polsce.

 


Maj 1992
Maj 1992
powiększ

Pierwsze łącze satelitarne NASK do Szwecji - przepływność 38400 bps. Wcześniej NASK łączył Polskę ze światem przez Danię (łączem 9600 bps).

 


Listopad 1993

Na Hożej uruchomiony zostaje pierwszy polski serwer WWW, a na nim przodek wszystkich polskich portali - Polska Strona Domowa czyli Polish Home Page.

 


Grudzień 1993

Przekształcenie dawnego NASKu w powołaną do życia przez Komitet Badań Naukowych: jednostkę badawczo-rozwojową Naukową i Akademicką Sieć Komputerową.

 

Grudzień 1993
powiększ

rok 1994
rok 1994
powiększ

NASK działa już pełną parą, m.in. rozbudowuje swoją ogólnopolską sieć rozległą WAN (Wide Area Network) i rozpoczyna budowę sieci WARMAN - pierwszej polskiej sieci MAN (Metropolitan Area Network) dla Warszawy. Po długich analizach podjęto decyzję o budowie sieci w technologii ATM (Asynchronous Transfer Mode), która w owym czasie była jeszcze w stadium eksperymentów. Decyzja okazała się trafna. WARMAN rozpoczął swój żywot w 1995 roku.

 


Październik 1995

Pierwsze badanie społeczności internautów na próbie ogólnopolskiej, przeprowadzone na zlecenie NASK przez firmę RUN. Jego wyniki były przez długi czas jedynym źródłem wiedzy o polskich użytkownikach sieci. W owym czasie społeczność ta była bardzo ekskluzywna - z Internetu korzystali głownie mężczyźni z wyższym wykształceniem, w większości pracownicy naukowi. Sieci używało wówczas bardzo mało młodzieży, a komentująca wyniki badań "Rzeczpospolita" określiła polski Internet'95 jako "sieć wykształconych mężczyzn".

 


rok 1995

Budowa pierwszej sieci rozległej w technologii FR (Frame Relay) - węzły FR zostały zainstalowane w głównych punktach sieci rozległej NASK-WAN.

 


rok 1997

NASK jako pierwszy w Polsce wchodzi na rynek z ofertą budowy sieci korporacyjnych.

 


Wrzesień 1998

NASK uruchamia pierwsze w Polsce naziemne połączenie ze światem (do Sztokholmu) o przepływności 155 Mbps.

 


rok 1999

NASK wprowadza na rynek usługę IP Transit (we współpracy z międzynarodową korporacją telekomunikacyjną Telia). Umożliwia to korzystanie z globalnej sieci IP z gwarancją dostępności na poziomie 99,96% na obszarze całej sieci Telia Net.

 


rok 2000

NASK oferuje na rynku polskim pakiet usług międzynarodowego operatora telekomunikacyjnego Infonet.

 


rok 2001

W raporcie "TELEINFO 500 - Polski Rynek Teleinformatyczny 2000" NASK zajmuje pierwsze miejsce na liście 80-ciu najbardziej liczących się w Polsce operatorów Internetu, wyprzedzając Telekomunikację Polską S.A. i Internet Partners.

 

rok 2001
powiększ

19 kwietnia 2002
19 kwietnia 2002
powiększ

Od tego dnia siedziba NASK znajduje się w nowym miejscu. Firma przeniosła się do swoich pomieszczeń w Rezydencji Południowej, przy ulicy Wąwozowej 18.

 


Sierpień 2002

NASK kupił firmę VPN Service Sp. z o.o. Od 28 sierpnia własnością NASK stały się znaki towarowe, prawa autorskie i wszelka inna własność intelektualna VPN. Nabył również zobowiązania wynikające z umów wiążących VPN z podmiotami, które były jego kontrahentami w dniu ogłoszenia upadłości. NASK nie przejął długów Spółki. Z dniem podpisania aktu notarialnego pracownicy VPN stali się pracownikami NASK.

 

Sierpień 2002
powiększ

Listopad 2002
Listopad 2002
powiększ

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa została włączona do sieci tzw. Centrów Doskonałości wyłonionych w konkursie 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej i PHARE. Tytuł "Centrum Doskonałości" przyznano za projekt badawczy Center of Competence in Internet Security Area (COCISA). Głównym celem tego projektu jest stworzenie w Europie środkowej ośrodka integrującego działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie bezpieczeństwa technologii IT. COCISA przygotował działający w ramach NASK zespół CERT Polska.

 


Styczeń 2003

NASK i NCR Polska podpisały kontrakt ramowy na rozbudowę i obsługę serwisową węzłów krajowych i zagranicznych sieci szkieletowej NASK w oparciu o platformę Cisco Catalyst 8540.

 


Wrzesień 2003

Prowadzony przez NASK portal Polska.pl zainaugurował serwis "Miasta w dokumencie archiwalnym" prezentujący dokumenty, zdjęcia i komentarze związane z historią polskich miast. Otwarcie projektu tworzonego wraz z Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych odbyło się 5 września w Bolimowie. Mieszkańcy Bolimowa przekazali redakcji portalu wiele zdjęć ze swych domowych archiwów, jedno z nich obok.

 

Wrzesień 2003
powiększ

11 września 2003

NASK jako pierwsza w Europie - i jedna z pierwszych na świecie instytucji pełniących rolę Registry, czyli krajowego rejestru nazw internetowych - wprowadził do powszechnego użytku domeny ze znakami narodowymi. Premiera nowej usługi odbyła się 11 września w czasie Krajowego Sympozjum Telekomunikacji w Bydgoszczy.

 


Listopad - Grudzień 2003
Listopad - Grudzień 2003
powiększ

14 grudnia upłynęło 10 lat od powstania jednostki badawczo-rozwojowej NASK. Jubileusz ten uroczyście obchodziliśmy 27 listopada 2003 r. w salach recepcyjnych Pałacu Prymasowskiego w Warszawie.

 


Grudzień 2003

W drugiej połowie grudnia 2003 r. uruchomiony został nowy szkielet sieci NASK, który składa się z dwóch pierścieni STM-1 (155 Mbps). Mając do dyspozycji nowe węzły i nowe możliwości sieci rozległej, NASK oferuje swoim klientom wyższą jakość usług, krótsze terminy ich realizacji i niższe ceny.

 


Styczeń 2004

Ukończenie projektu podłączenia polskich banków do sieci SWIFT przez działający w NASK zespół Infonet Polska. Mimo silnej konkurencji, 60 proc. wszystkich klientów zainteresowanych skorzystaniem z usług sieci SWIFT postanowiło wybrać wspólną ofertę NASK i INFONETu.

 


Marzec 2004

NASK, jako jedyny krajowy rejestrator domen internetowych na świecie, uzyskał certyfikat ISO. Certyfikat obejmuje cały proces rejestracji i utrzymania domen, który jest realizowany w Dziale Domen NASK.

 


Czerwiec 2004

Rada Naukowa NASK powołała prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Malinowskiego na stanowisko dyrektora NASK ds. naukowych.

 


Czerwiec 2004

Sukcesem, trzecim pucharowym miejscem, zakończył się udział NASK w IX Międzynarodowych Żeglarskich Mistrzostwach Polski Branży Teleinformatycznej IT CUP 2004

 

Czerwiec 2004
powiększ

Lipiec 2004

W NASK otwarte zostało nowoczesne Centrum Kolokacji i Hostingu. W specjalnie przygotowanych pomieszczeniach znajduje się serwerownia i pokój pracy czasowej, z którego klienci mogą zdalnie połączyć się ze swoimi urządzeniami umieszczonymi w Centrum.

 


Lipiec 2004

Dyrektor NASK ds. technicznych Krzysztof Silicki został mianowany reprezentantem Polski do nowo powołanej organizacji Unii Europejskiej o nazwie ENISA (The European Network and Information Security Agency).

 


Październik 2004

NASK zostaje członkiem Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej - ITU (International Telecommunication Union), agendy ONZ koordynującej rozwój i funkcjonowanie sieci telekomunikacyjnych na świecie.

 


Grudzień 2004

NASK od blisko roku aktywnie uczestniczy w programie IMP (International Medical Programs) finansowanym przez rząd Stanów Zjednoczonych. Program wykorzystuje najnowsze techniki telekomunikacyjne do celów szkoleniowych, a także do bezpośredniej dyskusji i wymiany doświadczeń w trybie on-line w ramach międzynarodowego panelu ekspertów medycznych.

 


Styczeń 2005

Otwarcie w NASK NIFC Hotline Polska – punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie. Polska jest pierwszym krajem w gronie nowych członków Unii Europejskiej, w których działa Hotline.

 


8 lutego 2005
8 lutego 2005
powiększ

NASK wspólnie z Fundacją Dzieci Niczyje zainicjował obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce. Organizacja obchodów DBI jest jednym z elementów prowadzonego przez NASK i Fundację projektu „Awareness”, którego celem jest budowanie świadomości o zagrożeniach, z jakimi w Internecie mogą zetknąć się jego użytkownicy.

 


Maj 2005

Z okazji obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji 2005, dyrektor NASK Maciej Kozłowski wręczył „Statuetkę ŚDT” Programowi I Polskiego Radia SA za promocję bezpiecznego Internetu i świadomego korzystania z jego zasobów.

 


Czerwiec 2005

3 czerwca NASK wraz z Fundacją Dzieci Niczyje zorganizował konferencję „Bezpieczny Internet”. Była to pierwsza z 16 planowanych przez Konsorcjum „Awareness” konferencji. Do końca 2006 roku podobne imprezy odbędą się w pozostałych miastach wojewódzkich. Uczestnikami konferencji było liczne grono nauczycieli, policji i dostawców Internetu.

 


Czerwiec 2005

NASK udostępnił główne serwery DNS dla domeny krajowej .PL w protokole IPv6 oraz umożliwił rejestrację nazw internetowych w domenie .PL ze wskazaniem na adres IPv6.

 


Czerwiec 2005

Podczas X Międzynarodowych Żeglarskich Mistrzostw Polski Branży Teleinformatycznej IT CUP 2005, NASK został nagrodzony pucharem – nagrodą Fair Play - za honorowe zachowanie podczas wyścigów. Patron medialny imprezy, wydawnictwo Vogel Burda, wyróżnił również całą reprezentację firmy „Za tworzenie żeglarskiej atmosfery podczas regat”.

 

Czerwiec 2005
powiększ

Wrzesień 2005
Wrzesień 2005
powiększ

Na dachu wieżowca Warsaw Trade Tower (dawny Daewoo Tower) na wysokości 209 m zainstalowana została pierwsza stacja bazowa NASK systemu radiowego dostępu do sieci, pracującego w koncesjonowanym paśmie radiowym 3,6-3,8 GHz.

 


Wrzesień 2005

12 września podpisana została umowa „e-świętokrzyskie – budowa sieci radiowej”. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym z funduszy strukturalnych, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 


Październik 2005

Współorganizatorem cyklicznej, organizowanej przez NASK od dziewięciu lat, konferencji SECURE, poświęconej bezpieczeństwu teleinformatycznemu została Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji – ENISA.

 


Październik 2005

Wideokonferencje NASK zostały uhonorowane na Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej Nowych Technologii nagrodą dla najbardziej innowacyjnej usługi.

 


Listopad 2005

Załoga BT Infonet, z dwoma zawodnikami z NASK, zajęła dwa pierwsze pucharowe miejsca w regatach Alinghi Intersponsor's Cup 2005 w Walencji.

 


Grudzień 2005

NASK decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki został wyznaczony na rządową jednostkę weryfikacyjną tzw. Government Validation Point, weryfikującą wnioski o rejestrację domen .eu składanych w EURid.

 


Luty 2006

7 lutego, już po raz drugi, NASK wraz z Fundacją Dzieci Niczyje zorganizował obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce. Dzień ten obchodzony jest w całej Europie w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet Action Plan.

 

Luty 2006
powiększ

Lipiec 2006

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) - organizacja koordynująca funkcjonowanie Internetu - osiągnęła porozumienie z NASK w sprawie zastosowania oprogramowania NASK do automatycznego zarządzania bazą domen internetowych najwyższego poziomu (TLD - Top-Level Domains), zwaną "bazą IANA".

 


Wrzesień 2006
Wrzesień 2006
powiększ

Początek drugiego etapu kampanii społecznej „Dziecko w Sieci” - ma zwrócić uwagę dorosłych na problem niebezpiecznych treści, na które dzieci mogą natknąć się w Internecie. Więcej: http://www.saferinternet.pl/

 


Październik 2006

Działający przy NASK Zespół CERT Polska ma już 10 lat. Rocznicę tę obchodziliśmy podczas konferencji SECURE 2006, która też była jubileuszowa (dziesiąta!).

 

Październik 2006
powiększ

Luty 2007
Luty 2007
powiększ

Europejski Dzień Bezpiecznego Internetu, organizowany w Polsce przez NASK i Fundację Dzieci Niczyje, które realizują założenia europejskiego programu Safer Internet plus, obchodzony był pod znakiem bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Szkoły i placówki oświatowe uczestniczyły w konkursach i projektach tematycznych poświęconych m.in. prywatności w sieci, netykiecie i blogom.

Więcej informacji: Saferinternet.pl

 


Marzec 2007

W marcu 2007 r. zakończyliśmy techniczną realizację projektu e-świętokrzyskie budowa sieci radiowej. Sieć oddana została do eksploatacji, korzystają z niej pierwsi klienci. To wielki sukces NASK: powstała pierwsza w Polsce sieć bezprzewodowej łączności z Internetem, wykorzystująca nowe technologie radiowe pracujące w częstotliwościach nazywanych WiMAXowymi.

Więcej informacji: www.eswietokrzyskie.pl

 

Marzec 2007
powiększ

Czerwiec 2007

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych wraz z NASK zakończyły prace nad udostępnieniem nowego zbioru dokumentów archiwalnych w portalu Polska.pl, zatytułowanego "U źródeł polskiej demokracji". Kolekcja składa się z 444 obiektów archiwalnych.

Cały zbiór można znaleźć pod adresem www.demokracja.polska.pl.

 


Sierpień 2007

23 sierpnia ruszyła ogólnopolska kampania społeczna "Nie przykładaj ręki do krzywdzenia dzieci", informująca o działaniach punktu kontaktowego do spraw nielegalnych treści w Internecie - Dyżurnet.pl. Ma ona na celu uwrażliwienie internautów na nielegalne treści publikowane w Internecie, a w szczególności na pornografię dziecięcą.

 


Wrzesień 2007
Wrzesień 2007
powiększ

25 września w Warszawie rozpoczął się ISSE/SECURE 2007 - największa europejska konferencja na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego. Trzydniowa konferencja zgromadziła w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warszawskiego ok. 400 uczestników z całej Europy. Jej organizatorzy to EEMA (The European Association for e-Identity and Security), ENISA (European Network and Information Security Agency), TeleTrust, MSWiA i NASK.

 


Grudzień 2007

W ogólnokrajowej szerokopasmowej sieci radiowej budowanej przez NASK pracuje już osiemnaście nadajników radiowych. Do działających wcześniej stacji bazowych w Warszawie, Gdańsku, Gdyni-Jaśkowej Kopie, Gdyni-Oksywiu, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu oraz sześciu stacji pracujących w ramach projektu „e-świętokrzyskie” dołączyły cztery stacje bazowe rozmieszczone wokół Warszawy: w Pruszkowie, Legionowie, Wołominie i Karczewie.

 


Wrzesień 2008

W dniach 18-19 września 2008 r. w Warszawie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie". Konferencja zorganizowana została przez NASK oraz Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z niemieckim projektem na rzecz bezpieczeństwa w Internecie - klicksafe.de, w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet Plus. Patronat nad konferencją objęła Komisarz UE ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów - Viviane Reding.

 

Wrzesień 2008
powiększ

Październik 2008
Październik 2008
powiększ

XII Konferencja na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego - "SECURE 2008" odbyła się w dniach 2-3 października. Organizatorzy - NASK i działający w NASK zespół CERT Polska - kładli w tym roku nacisk na najważniejsze kwestie związane z ochroną tożsamości i budową świadomości zagrożeń występujących w Internecie.

 


Październik 2008

NASK ma już 15 lat! Uroczysta Gala, która zgromadziła wielu znamienitych gości, odbyła się w Centrum Artystycznym "Fabryka Trzciny" 2 października.

 

Październik 2008
powiększ

Grudzień 2008
Grudzień 2008
powiększ

Z badań Agencji GEMIUS wynika, że 60 proc. klientów kawiarenek internetowych to dzieci. Dlatego NASK w ramach projektu SaferInternet.pl inicjuje kampanię „Kawiarenka Przyjazna Dzieciom”, skierowaną do właścicieli takich punktów. Celem akcji jest zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników i propagowanie kultury korzystania z Internetu z zachowaniem środków ostrożności.

 


Luty 2009

CERT Polska wspólnie z CERT-Hungary oraz Internet Security Centre z Uniwersytetu Gelsenkirchen realizuje projekt FISHA w ramach programu Komisji Europejskiej. Jego głównym celem jest opracowanie prototypu systemu EISAS (European Information Sharing and Alerting System), czyli ogólnoeuropejskiego systemu wymiany i dostępu do informacji dotyczących bezpieczeństwa komputerowego oraz ostrzegania przed zagrożeniami w Internecie.

Luty 2009
powiększ


Luty 2009
Luty 2009
powiększ

W portalu Polska.pl oglądać można 370 dokumentów archiwalnych z czasów Andegawenów, pochodzących ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych.

 

Wrzesień 2009

58 prelegentów, ponad 500 uczestników, goście z 26 państw - 29 i 30 września 2009 r. w Warszawie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”. Jej organizatorem jest Polskie Centrum Programu „Safer Internet” (NASK oraz Fundacja Dzieci Niczyje). W przygotowanie konferencji, organizowanej w ramach programu Komisji Europejskiej „Safer Internet”, zaangażowany jest również klicksafe – niemiecki projekt na rzecz bezpieczeństwa w Internecie. Główny partner konferencji to Fundacja Orange.

2009
powiększ


Październik 2009
2009
powiększ

NASK otwiera w centralnym punkcie Warszawy Rakowiecka Data Center. To już trzeci tego typu obiekt, w którym NASK oferuje dzierżawę powierzchni wraz z usługami towarzyszącymi – dwa pozostałe działają na warszawskich Kabatach i w Ursusie.

 


Luty 2010

9 lutego NASK i Fundacja Dzieci Niczyje, tworzące Polskie Centrum Programu „Safer Internet”, zainaugurowały Dzień Bezpiecznego Internetu. We wszystkich krajach Unii Europejskiej ruszyła kampania medialna poświęcona ochronie prywatności w Internecie, w tym roku pod hasłem „Think B4 U post!” (w Polsce „Pomyśl zanim wyślesz!”). Z okazji Dnia szkoły, placówki wychowawcze, biblioteki, domy kultury w całym kraju organizowały wraz z dziećmi różnorodne wydarzenia: lekcje, pokazy, wystawy, przedstawienia teatralne, powstały liczne komiksy, plakaty i filmy poświęcone zasadom bezpiecznego korzystania z Internetu. Najciekawsze inicjatywy otrzymają nagrody ufundowane przez naszych Partnerów.

2009
powiększ

Maj 2010

NASK i ABW zostały laureatami Konkursu „Teraz Polska” w kategorii „Innowacje” za system detekcji i wczesnego ostrzegania o zagrożeniach bezpieczeństwa teleinformatycznego sieci administracji państwa ARAKIS-GOV


Październik 2010

Od 1 października 2010 r., zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. O instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618) oraz ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki, nazwą właściwą dla NASK jest „Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – instytut badawczy”. Zmiany ustawowe otwierają przed NASK nowe szanse na rozszerzenie działalności naukowej i rozwijanie nowych projektów badawczych. Będziemy starać się sprostać tym wyzwaniom. 

 


Październik 2010
2009
powiększ

Tegoroczna, 14. Konferencja SECURE, organizowana tradycyjnie przez NASK i Zespół CERT Polska, cieszyła się rekordowym zainteresowaniem i zgromadziła ponad 200 uczestników - przedstawicieli administracji państwowej, policji, nauki i biznesu. Wśród zagranicznych prelegentów byli: Mikko Hypponen reprezentujący światowy koncern specjalizujący się w opracowywaniu systemów bezpieczeństwa F-Secure, Ryan McGeehan, menadżer ds. bezpieczeństwa i reagowania na incydenty w serwisie Facebook, Lance Spitzner, znany na świecie wykładowca związany obecnie z SANS Institute oraz Udo Helmbrecht, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji – ENISA. W tym roku obok dwudniowych obrad plenarnych można było uczestniczyć także w specjalistycznych warsztatach zorganizowanych przez CERT Polska i firmę Sourcefire. Konferencja odbywała się pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jej Partnerami były firmy: HP, Juniper, Microsoft i Sourcefire.


Styczeń 2011

W prowadzonym przez NASK krajowym rejestrze domen internetowych została zarejestrowana dwumilionowa domena pod nazwą tu-tam.pl. W ciągu dwóch ostatnich lat ich liczba wzrosła o 100 proc. Dwadzieścia lat po przyłączeniu do Internetu Polska zajmuje piąte miejsce w Europie pod względem ilości zarejestrowanych domen


Marzec 2011
2011
powiększ

NASK został nagrodzony Kryształową Anteną w kategorii "Internet" podczas Wielkiej Gali towarzyszącej XI Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów. To szczególne wyróżnienie Kapituła Konkursu przyznała NASK za 20 lat budowy Internetu w Polsce.

 


Marzec 2011
2011
powiększ

CERT Polska, działający w strukturach NASK, opublikował Raport z działalności w 2010 r., w którym eksperci zespołu CERT Polska poddali szczegółowej analizie ponad 12 mln zgłoszeń automatycznych dotyczących polskich sieci. Według Raportu infekcja Zeusem, robak Stuxnet, ataki na telefonię internetową, złośliwe pliki PDF - to najważniejsze zagrożenia, których doświadczyli internauci w ubiegłym roku.

 


Maj 2011

Kongres Młodych Internautów (KoMIn)
Z inicjatywy NASK powstał KoMIn (Kongres Młodych Internautów) - platforma współpracy z uczniami i nauczycielami, która służy lepszemu poznaniu potrzeb edukacyjnych oraz wiedzy na temat bezpieczeństwa online. Podczas pierwszego Kongresu dyskutowano o tym, jak dbać o własne bezpieczeństwo w Internecie, a także jak chronić swój komputer przed zagrożeniami.


Maj 2011

XV Piknik Naukowy
NASK aktywnie uczestniczył w XV Pikniku Naukowym, organizowanym przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. Podczas tej największej w Europie plenerowej imprezy promującej naukę, NASK jako operator dostarczał Internet dla wystawców piknikowych oraz prezentował osiągnięcia w dziedzinie biometrii.


Lipiec 2011

Nowa usługa Arakis.pl
NASK uruchomił opartą o system Arakis nową usługę dla klientów biznesowych. Arakis.pl to innowacyjne narzędzie analityczne wczesnego ostrzegania o atakach sieciowych. Pozwala na tworzenie analiz trendów w zakresie propagacji ataków w polskich sieciach teleinformatycznych.


Sierpień 2011

20 lat Internetu w Polsce
NASK odegrał znaczącą rolę w podłączeniu Polski do światowej sieci Internet. W sierpniu tego roku obchodziliśmy 20-lecie tego wydarzenia. Początkowo Internet był tylko dla wybranych, dziś dostęp do sieci ma ponad 63 proc. gospodarstw domowych w kraju. Internet wkroczył nagle w nasze życie, zmieniając je w wielu wymiarach: społecznym, gospodarczym i technologicznym.


Sierpień 2011

Kampania Dyżurnet.pl
W ramach obchodów 20-lecia Internetu w Polsce, działający w NASK zespół Dyżurnet.pl zainicjował nową kampanię społeczną pod hasłem: „Nie akceptuję, nie łączę się, nie wchodzę…”. Celem kampanii było zwrócenie uwagi na potrzebę reagowania na nielegalne i niebezpieczne treści pojawiające się w Internecie, a w szczególności na materiały dotyczące seksualnego nadużycia wobec najmłodszych oraz treści rasistowskie i ksenofobiczne połączone z mową nienawiści.


Sierpień 2011

Biometryczny patent
Prowadzone w Pracowni Biometrii NASK przy współpracy z Instytutem Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej badania nad zagadnieniem metod testowania żywotności oka, zostały uwieńczone sukcesem - przyznaniem patentu przez Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych. Autorami wynalazku „Method of eye aliveness testing and device for eye aliveness testing” są pracownicy Pracowni Biometrii NASK: prof. Andrzej Pacut, dr Adam Czajka i Marcin Chochowski.


Wrzesień 2011

V Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”
Podczas tegorocznej, 5. edycji międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” specjaliści z całej Europy dyskutowali o tym, jak sprawić, by doświadczenia młodych ludzi korzystających z nowych technologii były pozytywne i twórcze. Eksperci dzielili się wiedzą na temat zarządzania wizerunkiem online, prywatności w serwisach społecznościowych, problematyki związanej z plagiatem, a także strategii edukacyjnych. Organizatorami konferencji byli: Polskie Centrum Programu Safer Internet (które tworzą Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK) oraz klicksafe - niemiecki projekt na rzecz bezpieczeństwa online. Głównym partnerem wydarzenia była Fundacja Orange.


Wrzesień 2011

konferencja „Bądźmy bezpieczni w Internecie” w Łomży
W Łomży odbyła się konferencja „Bądźmy bezpieczni w Internecie” organizowana przez NASK we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas seminarium najmłodsi uczestnicy zdobyli wiedzę o tym, w jaki sposób bez obaw poruszać się w wirtualnym świecie, zaś dorośli - jak reagować na nielegalne treści w Internecie i jak chronić przed nimi najmłodszych.


Wrzesień 2011

XV Festiwal Nauki
Od wielu lat NASK bierze udział w Festiwalu Nauki, którego celem jest popularyzacja nauki przez ciekawe wykłady, pokazy, filmy i wystawy. W tym roku w NASK odbyły się trzy lekcje festiwalowe: o domenach internetowych, bezpieczeństwie w sieci oraz cyberprzestępczości.


Październik 2011

Pod patronatem małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej rozpoczął się konkurs na plakat pt. „Tworzymy bezpieczny Internet” skierowany do młodych polskich artystów. Będą oni mieli okazję zobrazować jak zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników sieci. Najlepsze prace wyłonione przez znanych polskich grafików będzie można oglądać m.in. w Muzeum Plakatu w Warszawie. Organizatorami konkursu są NASK oraz agencja reklamowa Adah Advertising.


Październik 2011

Cztery równoległe warsztaty, 38 prelegentów, ponad 200 uczestników – tak w kilku liczbach przedstawia się XV edycja Konferencji SECURE 2011, organizowanej od początku przez NASK i działający w jego strukturach zespół CERT Polska. Konferencję patronatem honorowym objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Listopad 2011

ARAKIS.pl - unikatowa na skalę światową usługa wczesnego ostrzegania o zagrożeniach sieci komputerowej firmy pochodzących z Internetu – została nagrodzona Medalem Europejskim w XXII edycji konkursu organizowanego przez Business Centre Club.

drukuj
.
^ do góry ^
 
     
Copyright © 2004 NASK. Created by: GDP.PL
Biuletyn NASK