Cyfrowy rozwój w miastach i regionach

Miasta przyszłości, technologie transformacji, cyfrowa szkoła – to najważniejsze tematy, które poruszane będą podczas odbywającej się w dniach 27-29 czerwca w Gdańsku 22. konferencji „Miasta w internecie”. Gościem specjalnym wydarzenia jest Minister Cyfryzacji Marek Zagórski. Przedstawiciele NASK będą mówić o programie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej i bezpieczeństwie cyfrowym.

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski, promując ideę cyfrowego rozwoju Polski w wielu dziedzinach i prowadząc działania na rzecz upowszechniania dostępu do szybkiego internetu weźmie udział w panelu dyskusyjnym na temat e-zdrowia oraz szans cyfryzacji tego sektora.  Minister Zagórski przedstawi również plany resortu cyfryzacji na lata 2018-2019, wśród których jednym z kluczowych programów jest  budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W panelu dotyczącym rozwoju edukacji cyfrowej wystąpią Marcin Kraska z NASK, odpowiedzialny za proces podłączenia szkół do szerokopasmowego internetu w ramach programu OSE oraz Bohdan Pawłowicz, Dyrektor Marketingu NASK, który opowie o aktualnym poziomie  dostępu szkół do internetu oraz przedstawi koncepcję rozwoju OSE, która zakłada podłączenie do bezpiecznego i darmowego internetu wszystkich szkół w Polsce do 2020 roku.

W konferencji wezmą udział również Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji w NASK Krzysztof Silicki oraz Dyrektor Pionu Technologii w NASK SA Wiesław Łodzikowski, którzy podczas panelu dyskusyjnego podejmą tematykę bezpieczeństwa cyfrowego w samorządach lokalnych,

Jak zapowiadają organizatorzy konferencji jej pierwszy dzień poświęcony jest wizji cyfrowego państwa z perspektywy resortu cyfryzacji i ekspertów e-administracji, różnorodnym aspektom rozwoju administracji cyfrowej, udanym wdrożeniom smart cities oraz informatycznym aspektom wyborów samorządowych. Drugiego dnia Konferencji w ramach bloków tematycznych dokonany zostanie szczegółowy przegląd strategicznych działań i projektów na rzecz zapewnienia: e-tożsamości Polakom w kontekście obowiązków samorządu lokalnego oraz bezpieczeństwa cyfrowego na poziomie administracji gminnej oraz placówek oświatowych. Podczas bloku „Infrastruktura miasta 5.0 – perspektywa roku 2030” przedstawione zostaną natomiast najnowsze decyzje i rozwiązania łączące się z czekającym nas wprowadzeniem sieci 5G, instalacją elektronicznych systemów monitoringu smogu, wdrożeniem zabezpieczeń przed dronami swobodnie penetrującymi obszary miejskie, czy przygotowaniami do zapewnienia bezpiecznej komunikacji samochodami autonomicznymi.

Odrębną sesję organizatorzy dedykowali rozwojowi rozwiązań fin-tech (finansowo-technicznych) w samorządach, czyli spełnieniu prawnego obowiązku wprowadzenia e-faktur do administracji lokalnej i wojewódzkiej oraz postępom w obrocie bezgotówkowym. Ważnymi komponentami gdańskiego spotkania będą także bloki tematyczne: na temat stanu zaawansowania inwestycji w informatyzację kraju oraz planów na nową perspektywę 2021-2027 na tym polu, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Organizatorzy przewidują udział w Konferencji ponad 300 gości, wśród których będą przedstawiciele rządu, samorządów lokalnych i regionalnych, naukowcy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz firm sektora ICT. Podczas konferencji wystąpi ponad 80 prelegentów, zaplanowano 18 bloków tematycznych, ponad 13 godzin dyskusji.