"Sieci społeczne i technologiczne" - premiera książki

"Sieci społeczne i technologiczne" autorstwa Mariusza Kamoli i Piotra Arabasa to pierwsza publikacja z serii wydawniczej, realizowanej przez NASK PIB oraz Wydawnictwo Naukowe PWN pod hasłem „Dzielimy się wiedzą”.

Książka w przystępny sposób prezentuje fenomen sieci złożonych – „globalnych wiosek”, powstających w sferze społecznej i technologicznej. Za pomocą oryginalnych przykładów, z których większość osadzona jest w polskich realiach, autorzy wyjaśniają zarówno podstawowe, jak i bardziej zaawansowane pojęcia opisujące sieci oraz mechanizmy rządzące ich ewolucją.    

- Inspiracją do powstania książki stały się doświadczenia z własnych prac badawczych prowadzonych w NASK oraz z przygotowanego na Politechnice Warszawskiej przedmiotu Techniki Analizy Sieci Społecznych - podkreślają autorzy.

To  wartościowa lektura dla absolwentów uczelni technicznych oraz niezastąpiona pomoc w pracach implementacyjnych i rozwojowo badawczych.
Zapraszamy do lektury!

 

Informacja o autorach: 

Mariusz Kamola – doktor nauk technicznych w specjalności automatyka. Od 2002 r. nieprzerwanie zatrudniony na stanowiskach naukowych w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) oraz na Politechnice Warszawskiej. Był wykonawcą i kierownikiem wielu projektów naukowo-badawczych w obu instytucjach oraz pracował przy przemysłowych systemach automatyki. Prowadzi wykłady z metodyk zarządzania projektami w Studium Podyplomowym Zarządzania Zasobami IT na Politechnice Warszawskiej.
Piotr Arabas – doktor nauk technicznych w specjalności automatyka. Począwszy od 1999 r. był wykonawcą licznych projektów w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, a od 2002 r. również w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). Prowadzi prace badawcze z obszaru systemów sieciowych, w tym inżynierii ruchu, czy też zastosowania technik związanych z sieciami złożonymi do modelowania przepływu danych i niezawodności w sieciach rozległych.