Pracownicy NASK nagrodzeni za podnoszenie umiejętności cyfrowych w Polsce

Dr Agnieszka Wrońska, Agnieszka Żeglińska, dr Rafał Lange i prof. Maciej Tanaś z NASK znaleźli się na Liście 100 osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podniesienia umiejętności cyfrowych w Polsce w 2018/2019 roku, ogłoszonej na czwartkowej konferencji „Umiejętności cyfrowe 2019.pl" w Warszawie.

Konferencję zorganizowali: Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz NASK – Państwowy Instytut Badawczy. Celem dorocznego wydarzenia jest przyjrzenie się prowadzonym i planowanym działaniom mającym na celu podniesienie umiejętności cyfrowych obywateli.

Spotkanie otworzyły wystąpienia prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego, przewodniczącego Rady Programowej Włodzimierza Marcińskiego Porozumienia oraz dyrektora NASK PIB, prof. Jacka Leśkowa.

Podczas wydarzenia zaprezentowano stopień realizacji zaleceń wypracowanych w 2018 roku oraz  rekomendacje na rok 2020. W czasie debaty „Jak sobie radzić z deficytem umiejętności cyfrowych obywateli?” uczestnicy wydarzenia rozmawiali o przyczynach ciągle bardzo niskiego poziomu umiejętności cyfrowych ogółu Polaków.

Konferencję Umiejętności cyfrowe 2019.pl zakończyło przedstawienie Listy 100 osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podniesienia umiejętności cyfrowych w Polsce w 2018/2019 roku. Wyróżnienie trafiło do przedstawicieli instytucji publicznych, szkół i uczelni, prywatnych przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.