Skuteczne zarządzanie dokumentacją w urzędzie

26 listopada rozpocznie się dwudniowe IV Forum Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie. Ta ogólnopolska konferencja w tym roku odbędzie się online. Kierowana jest ona do osób odpowiedzialnych za obieg informacji, kompletowanie akt spraw i obsługę korespondencji w jednostkach publicznych. NASK objął patronatem to wydarzenie.

Tegoroczne spotkanie pomimo zmiany formuły cieszy się dużym zainteresowaniem, a jego celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie zarówno tradycyjnego, jak i elektronicznego sposobu dokumentowania spraw w urzędzie oraz dobrych praktyk obsługi korespondencji i postępowania z naturalnym dokumentem elektronicznym.

Wśród prelegentów pojawią się przedstawiciele NASK. 26 listopada o godz. 9.15 Mariusz Madejczyk Dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku przedstawi projekt  "EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej". Projekt realizowany jest przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową– Państwowy Instytut Badawczy w partnerstwie z Wojewodą Podlaskim  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 "E-administracja i otwarty rząd".

Po omówieniu zakresu podmiotowego i przedmiotowego oraz statusu projektu nastąpi prezentacja prototypu EZD RP. Agnieszka Łajkowska z ONB zaprezentuje moduły i funkcjonalności prototypu, które od października 2020 r. są testowane przez 16 jednostek administracji rządowej, wytypowanych do pilotażowego wdrożenia EZD RP, które zgodnie z harmonogramem projektu rozpocznie się w II półroczu 2021 r.

Podczas Forum Magdalena Sawicka Zastępca Dyrektora Oddziału NASK w Białymstoku opowie o projekcie EZD PUW, w ramach którego Oddział NASK w Białymstoku udziela wsparcia wdrożeniowego i utrzymaniowego 92 tysiącom użytkownikom systemu EZD PUW tj. 543 instytucjom realizującym zadania publiczne.

Opracowanie oraz wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją to jedno z najważniejszych zadań oddziału NASK w Białymstoku.

Organizatorem Forum jest miesięcznik „IT w Administracji” – pierwszy w Polsce magazyn poświęcony technologiom informatycznym stosowanym w sektorze publicznym.

Więcej informacji o Forum znajdą Państwo na stronie: https://fzd.administracjapubliczna.pl/