Raport NASK z rynku nazw domeny .pl za 2020: najwyższy od 11 lat wskaźnik odnowień

Rejestr domeny .pl w NASK opublikował raport roczny „Rynek nazw domeny .pl”, zawierający podsumowanie 2020 roku. Rejestr podał także dane niepublikowane w raportach kwartalnych, takie jak dynamika domen funkcjonalnych i regionalnych.

Na koniec 2020 roku w Rejestrze domeny .pl było 2 473 487 nazw aktywnych w DNS. Liczba nowych rejestracji wyniosła 743 659. Rejestrowano dziennie średnio ponad 2 tysiące nazw. W omawianym roku odnowiono ponad 1,7 mln nazw i odnotowano najwyższy od 11 lat wskaźnik odnowień, który na koniec grudnia wyniósł 68,82%.

Liczba abonentów wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 22 535 i na koniec 2020 roku wyniosła 1 095 122. Na jednego abonenta przypadały średnio ponad 2 domeny. Zdecydowaną większość abonentów, bo 64,5%, stanowiły organizacje.

Domena .pl utrzymała w 2020 roku 6. pozycję w Europie wśród domen krajowych.

W obszarze podnoszenia bezpieczeństwa Internetu rok 2020 w Rejestrze domeny .pl charakteryzował się techniczną rozbudową systemów DNS oraz modernizacją infrastruktury DNSSEC. Kontynuowane również były działania przeciwko nadużyciom z wykorzystaniem nazw w domenie .pl, które w pandemicznym 2020 roku dotyczyły przede wszystkim wykorzystywania domen do wyłudzania danych.

 

Pełny raport można pobrać tutaj.