NASK organizuje konkurs na system do śledzenia rynku ziemniaka

Najlepsza koncepcja śledzenia etapów produkcji ziemniaka zostanie wybrana w wyniku konkursu, który organizuje Państwowy Instytut Badawczy NASK. Konkurs ogłoszono w ramach projektu „Paszportyzacja polskiej żywności”, mającego zapewnić konsumentom rzetelne informacje o pochodzeniu żywności.

Informacje o autentyczności pochodzenia, metodach, a także warunkach hodowli zwierząt i uprawy roślin istotnych dla jakości i bezpieczeństwa żywności są coraz częściej poszukiwane przez polskich konsumentów. Brakuje jednak na polskim rynku systemu, który w sposób kompleksowy i transparentny zbierałby dane i informował o tych wszystkich kwestiach.

Dlatego w ramach pilotażu projektu „Paszportyzacja polskiej żywności” prowadzone są prace nad stworzeniem ogólnokrajowego systemu informatycznego, zasilanego wiarygodnymi informacjami o pochodzeniu, metodach, a także warunkach hodowli zwierząt i uprawy roślin dla każdego produktu spożywczego dostępnego na polskim rynku. Ma to umożliwić prześledzenie łańcucha produkcyjnego i zweryfikować autentyczność produktów. Aktualnie prace koncentrują się na rynku ziemniaka.

Konkurs „System do śledzenia zdarzeń w produkcji ziemniaka”

Właśnie ogłoszono konkurs dla producentów rozwiązań informatycznych wspierających produkcję i przetwórstwo ziemniaka. Celem jednoetapowego konkursu jest wybór najlepszej koncepcji rozwiązania dla śledzenia zdarzeń produkcji rolnej dla rynku ziemniaka i wdrożenie tego rozwiązania u pięciu podmiotów produkujących i przetwarzających ziemniaki. Ogłoszenie konkursu poprzedziły wstępne konsultacje rynkowe.

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie mechanizmu umożliwiającego sprawne i jak najbardziej automatyczne gromadzenie zdarzeń w trakcie produkcji rolnej i przekazywanie tych informacji do systemu centralnego. Termin składania rozwiązań mija 14 września o godz. 12:00.

Oceny zaproponowanych rozwiązań dokonają eksperci z rynku produkcji rolnej i technologii informatycznych. W konkursie przewidziano nagrody finansowe za pierwsze trzy miejsca, ponadto zdobywca pierwszego miejsca otrzyma zaproszenie do podpisania umowy m.in. na wdrożenie systemu u pięciu uczestników pilotażu.

 - Szukamy dojrzałych rozwiązań śledzących zdarzenia w produkcji ziemniaka. Najlepsze otrzyma środki na wdrożenie u pięciu producentów, a my przyglądać będziemy się temu procesowi celem sformułowania wniosków do wymagań dla centralnego systemu współpracującego z tego typu rozwiązaniami – podkreśla Robert Król, Zastępca Dyrektora NASK ds. Nowych Technologii dla Polityk Publicznych.

Konkurs – jeden z etapów projektu

Badania w ramach projektu prowadzone są dla rynku ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny. Inicjatorem badań jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a prace badawcze prowadzone są przez NASK PIB we współpracy z Poznańskim Instytutem Technologicznym.

We wstępnej fazie projektu przeprowadzono szereg prac analitycznych, teraz czas na prace badawcze z wykorzystaniem konkretnych rozwiązań, przetestowanie określonych funkcjonalności i innowacyjnych technologii. Projekt pomoże sprawdzić, czy wprowadzenie systemu IT gromadzącego kompletną informacje o produkcji jest możliwe. 

Dzięki paszportyzacji każdy użytkownik (producent, dystrybutor, sprzedawca i konsument) powinien łatwo sprawdzić i potwierdzić autentyczność, jakość i bezpieczeństwo danej partii żywności. W tym celu wykorzystane powinny być proste, powszechnie dostępne czytniki (np. telefon komórkowy) pobierające informacje ze znacznika partii żywności (np. kodu QR). Kolejne konsultacje i konkursy publikowane będą pod adresem https://bip.nask.pl/, a wszelkie informacje dostępne będą również na stronie http://govtech.gov.pl.