Digitalizacja i archiwizacja

NASK uczestnicząc w znaczących projektach naukowych zdobył odpowiednią wiedzę i kompetencje do przełożenia na komercyjne rozwiązania w zakresie digitalizacji i archiwizacji. NASK jest dostawcą autorskich rozwiązań zakresie kompleksowego oprogramowania uwzgledniającego wszystkie etapy związane z tego typu projektami. Budujemy bezpieczne i wydajne systemy zapewniające pięć charakterystycznych funkcji związanych z projektami digitalizacyjnymi: edukacyjną, informacyjną, promocyjną, prowadzenie badań naukowych, ochrony dokumentów oryginalnych.

Uwzględnienie wszystkich lub wybranych cech projektów digitalizacyjnych pozwala na elastyczne podejście do zadań stawianych przez Klientów, zarówno z sektorów naukowych jak i komercyjnych.

NASK projektuje i dostarcza kompletne rozwiązania w obszarach:

  • warstwy sprzętowej (systemy pamięci masowej, backupu, platformy serwerowe, systemy bezpieczeństwa teleinformatycznego)
  • warstwy aplikacyjnej (projektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu)
  • procesu migracji danych (analityka procesu, model metadanych)
  • konsultacji i doradztwa w zakresie przeprowadzenia całego procesu digitalizacji
  • hostowanie archiwów w serwerowniach NASK