Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Wydarzenia 2016

NASK o cyberbezpieczeństwie podczas II Forum Bezpieczeństwa Sieci Technologicznych

Bezpieczeństwo sieci energetycznych jest tematem drugiej edycji ogólnopolskiego Forum Bezpieczeństwa Sieci Technologicznych, które odbywa się 24 listopada w Konstancinie-Jeziornej. W Forum biorą udział najbardziej znaczący krajowi operatorzy sieci elektroenergetycznych oraz największe firmy oferujące produkty bezpieczeństwa ICT. Partnerem II Forum BST jest instytut badawczy NASK, a podczas paneli wystąpią jego przedstawiciele: Juliusz Brzostek, dyrektor NC Cyber oraz Krzysztof Silicki.

Sieci technologiczne, takie jak sieć energetyczna, wodociągowa czy drogowa, należą do tzw. infrastruktury krytycznej. Ich właściwe funkcjonowanie jest warunkiem sprawnej działalności podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych oraz bezpieczeństwa obywateli. W dobie szybkiego postępu technologicznego, zwłaszcza w dziedzinie informatyki i telekomunikacji, pojawiają się nowe możliwości, np. automatyzacji lub zdalnej kontroli, ale też związane z tym zagrożenia cyberatakami. Istniejące i prognozowane zagrożenia dla infrastruktury krytycznej są wyzwaniem dla wszystkich państw. Nie tylko nowo powstające sieci technologiczne muszą być projektowane z uwzględnieniem odpowiednich systemów bezpieczeństwa. Konieczna jest też odpowiednia modernizacja wcześniej zbudowanych elementów infrastruktury.

Organizatorzy Forum stawiają sobie za cel tworzenie przyjaznych warunków wymiany doświadczeń dla rozwoju bezpieczeństwa sieci technologicznych, szczególnie w obszarze ICT. W programie konferencji przewidziano miejsce na przedstawienie punktu widzenia przedsiębiorców, administracji państwowej, jak i środowiska naukowego. Program uwzględnia zarówno analizę zagrożeń, jak i prezentację dostępnych metod ochrony sieci energetycznych.

Dyrektor Juliusz Brzostek podczas Forum przedstawi miejsce działającego w NASK Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa w systemie bezpieczeństwa państwa, a następnie weźmie udział w panelu zatytułowanym: „Jaka jest świadomość stanu cyberzagrożeń i cyberbezpieczeństwa na poziomie administracji państwowej?”. Z kolei Krzysztof Silicki uczestniczy w debacie pt. „Koncepcje podejścia do zagrożeń i zapewnienia bezpieczeństwa w ramach integracji inwestycji cyfrowych w infrastrukturę techniczną”.

Instytut badawczy NASK podczas pierwszej edycji konferencji, w kwietniu 2016 roku otrzymał statuetkę Eliksir, która jest przyznawana organizacjom non-profit, organom i jednostkom administracji państwowej, uczelniom, instytutom badawczym za krzewienie wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa i promocję rozwiązań ICT dla zapewnienia bezpieczeństwa sieci technologicznych.

Konferencji patronują Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Energii. Organizatorem jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz Instytut Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej.

do góry