Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Wydarzenia 2016

Blockchain - cyfrowa rewolucja w bezpiecznym zarządzaniu wartością on-line

Rejestry rozproszone to szczególna, przełomowa technologia, której powszechne zastosowanie może doprowadzić do rewolucyjnej zmiany w funkcjonowaniu gospodarek i społeczeństw - wynika z raportu przygotowanego dla brytyjskiego rządu przez specjalistów z dziedziny informatyki i ekonomii.

29 listopada w siedzibie instytutu badawczego NASK odbyło się spotkanie z autorami raportu, współorganizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji, fundację FinTech Polska oraz Ambasadę Brytyjską, na które zaproszeni zostali przedstawiciele administracji publicznej, a także reprezentanci instytucji realizujących projekty cyfryzacyjne, sektora bankowego i finansowego oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo państwa.

Brytyjski raport stanowi znakomitą inspirację do refleksji na temat przeobrażeń cyfrowych w świecie i możliwych odpowiedzi na pilne potrzeby w zarządzaniu nową rzeczywistością w wymiarze lokalnym i globalnym. Musimy szukać innowacyjnych rozwiązań, które pomogą nam gwarantować transparentność i bezpieczeństwo w nowych realiach – mówił Wojciech Kamieniecki, dyrektor NASK.

Według raportu “Distributed Ledger Technology – beyond blockchain”, zabezpieczone kryptograficznie rejestry rozproszone mogą zmienić sposób rozliczania transakcji finansowych oraz zrewolucjonizować wiele innych sposobów transferu wartości on-line, w tym: obrót papierami wartościowymi i walutami, ściąganie podatków, udzielanie międzynarodowej pomocy finansowej lub wypłacanie świadczeń społecznych. Dotyczy to także cyfryzacji systemów monetarnych. Ponadto, zabezpieczony kryptograficznie rozproszony rejestr (blockchain/DLT), jest transparentny, autonomiczny i zdecentralizowany, odporny na manipulacje, ludzkie błędy i ataki cybernetyczne. System służy jako zdecentralizowana księga główna przeprowadzanych w sieci transakcji, przez co umożliwia monitorowanie kolejnych zmian stanu własności różnych zasobów w sposób chronologiczny i niepodważalny, pozwalając np. na poświadczanie pochodzenia danych zasobów. Ma to szczególne znaczenie w przypadku przedmiotów wartościowych, np. diamentów lub dzieł sztuki, lecz także w tradycyjnych łańcuchach dostaw, w których pochodzenie oraz stempel czasu produkcji, przewozu czy dostawy danego produktu mają istotne znaczenie (np. mięso czy produkty ekologiczne).

Wykorzystanie na masową skalę zabezpieczonych kryptograficznie rejestrów rozproszonych może więc oznaczać rewolucję - nie tylko w kontekście eksplozji wschodzących technologii obliczeniowych, lecz również sposobu prowadzenia biznesu i organizacji życia całych społeczeństw. Jak wskazują autorzy raportu, władze krajów stają wobec tego przed wyzwaniem: jak świadomie i z maksymalną korzyścią dla obywateli wykorzystać pojawiającą się szansę na skok cywilizacyjny i ekonomiczny, przy jednoczesnym minimalizowaniu pojawiających się ryzyk.

Raport zawiera szereg kluczowych rekomendacji dla rządu i administracji. Autorzy raportu, wśród których są naukowcy oraz praktycy biznesu, wspólnie zwracają szczególną uwagę na podstawowe składowe udanej transformacji cyfrowej gospodarki - by była ona sukcesem, potrzeba kilku harmonijnie współdziałających ze sobą czynników.

Począwszy od liderów sprawnie poruszających się w nowych technologiach, poprzez stworzenie lub wyznaczenie jednego wysokiego rangą, odpowiadającego za całościową transformację cyfrową kraju ośrodka, który musi być wyposażony w niezbędne do sprawnego działania uprawnienia przy jednoczesnej otwartości na współpracę międzynarodową. Powinien także korzystać z najlepszych wzorców i sprawdzonych praktyk oraz z partnerstw publiczno-prywatnych. Konieczna jest również spójna, krajowa strategia cyfrowa, realizowana przez przemysł pod wytycznymi administracji.

To jednak nie wszystko. Realizacja strategii – podkreślają autorzy - musi zostać powierzona kompetentnym osobom. W każdej organizacji rządowej potrzebni są technologicznie świadomi, wykwalifikowani i doświadczeni wyżsi rangą urzędnicy. Jak zaznaczają twórcy raportu, na kluczowe stanowiska również powinni być powoływani technologiczni eksperci, inżynierowie, technolodzy i liderzy rynku cyfrowego.

Polska dobrze zaczęła proces transformacji cyfrowej poprzez powołanie Ministerstwa Cyfryzacji. Realizuje również szereg inicjatyw w ramach drogi od papierowej do cyfrowej Polski. By jednak cele mogły być skutecznie realizowane, niezbędne są działania w pozostałych kluczowych obszarach – mówiła Magda Borowik, Dyrektor Programu Blockchain w fundacji FinTech Polska.

Ministerstwo Cyfryzacji, Fundacja FinTech Polska oraz NASK poprzez wydarzenia edukacyjne dla liderów administracji i biznesu wspierają budowę lokalnego kapitału intelektualnego w nowych technologiach poprzez współpracę międzynarodową, realizowaną m.in. dzięki Ambasadzie Brytyjskiej. Wiedza, najlepsze praktyki i doświadczenia z rynku brytyjskiego mogą być dla Polski ważną inspiracją w budowaniu własnej strategii cyfrowej i szybkiej adaptacji wschodzących technologii. Jak wskazują eksperci, kraje, które przyjmą nową technologię staną się liderami i zyskają szansę na kształtowanie przyszłych standardów transferu wartości on-line.

do góry