Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Wydarzenia 2016

Sukces CERT Polska w europejskich ćwiczeniach cyberbezpieczeństwa

941 punktów na 1000 możliwych zdobył CERT Polska, działający w strukturach NASK zespół reagowania na zagrożenia informatyczne w ćwiczeniach Cyber Europe 2016, organizowanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA. Uzyskana punktacja zapewniła drużynie CERT Polska drugie miejsce w klasyfikacji.

Ćwiczenia Cyber Europe to organizowane cyklicznie od 2010 r. symulacje poważnych incydentów z obszaru cyberbezpieczeństwa, które szybko przeobrażają się w gwałtowne kryzysy. Ćwiczenia inspirowane są doświadczeniami z faktycznych wydarzeń. Scenariusze opracowują międzynarodowi eksperci. Ich celem jest sprawdzenie gotowości do reagowania na zagrożenia w sieci, które mogą powodować szkody w życiu przedsiębiorstw, instytucji państwowych i zwykłych ludzi. Dzięki ćwiczeniom swoje umiejętności mogą doskonalić publiczne i prywatne organizacje, zajmujące się cyberbezpieczeństwem.

Scenariusz tegorocznych ćwiczeń Cyber Europe dotyczył branży bezpieczeństwa telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Przed uczestnikami postawiono różnorodne zadania. Część polegała na analizie szkodliwego oprogramowania, zarówno kryminalistycznej, jak i programistycznej. Inne dotyczyły wirusów atakujących urządzenia mobilne, albo podszywania się hakerów pod z pozoru nieszkodliwe strony internetowe. Symulowane są zagrożenia na poziomie lokalnym, w obrębie firmy, o zasięgu krajowym lub europejskim. To test również dla planów awaryjnych, opracowywanych przez przedsiębiorstwa na wypadek właśnie takich kryzysów.

Ćwiczenia Cyber Europe 2016 przebiegały w dwóch fazach. Pierwsza z nich została zrealizowana w kwietniu, druga na jesieni.

Zespół CERT Polska działa w strukturze instytutu badawczego NASK. Powstał w 1996 roku jako pierwszy w Polsce zespół reagowania na incydenty (z ang. Computer Emergency Response Team). Jego zadaniem jest obsługa incydentów bezpieczeństwa i współpraca z podobnymi jednostkami na całym świecie, zarówno w działalności operacyjnej, jak i badawczo-wdrożeniowej.

do góry