Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Wydarzenia 2017

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w Warszawie

Nie ma zagrożeń, które istnieją wyłącznie w internecie - to najczęstszy wniosek z wystąpień uczestników konferencji z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, zorganizowanej w Warszawie przez instytut badawczy NASK i Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Negatywne zjawiska, takie jak cyberprzemoc, przestępstwa finansowe, treści szkodliwe dla dzieci, to w ocenie ekspertów odbicie negatywnych zjawisk z realnego świata.

"Nie oznacza to jednak, że nie należy chronić użytkowników sieci, a zwłaszcza dzieci, przed zagrożeniami, które w internecie się pojawiają. A najlepszym sposobem ochrony dzieci i młodzieży jest edukacja na temat świadomego, odpowiedzialnego i wartościowego korzystania z internetu"– mówi Marcin Bochenek, dyrektor pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w NASK.

Z tym wyzwaniem szkoły jeszcze sobie nie poradziły - wynika z badań “Nastolatki 3.0”, które na konferencji prezentował prof. dr hab. Maciej Tanaś z NASK. Większość badanych nastolatków z rówieśnikami kontaktuje się przez internet regularnie. 67,6 proc. robi to non-stop, to znaczy komunikuje się przynajmniej kilka razy dziennie. Natomiast z nauczycielami prawie 59 proc. nie komunikowała się nigdy. “Nauczyciele nie mają dostatecznej znajomości środowiska internetowego, które dla młodzieży jest środowiskiem naturalnym. Stąd edukacja na temat zagrożeń internetowych nie jest wystarczająca” - mówił prof. Tanaś.

To jednak się zmienia. Jak mówiła w czasie panelu dyskusyjnego Ewa Kędracka z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, coraz więcej nauczycieli potrafi i chce wykorzystywać nowe technologie w nauczaniu swoich przedmiotów. Natomiast edukacja o zagrożeniach powinna, jej zdaniem, odbywać się w inny sposób. “Ja nie uważam, że z dziećmi i młodzieżą o zagrożeniach w internecie wystarczy tylko rozmawiać. Uważam, że przede wszystkim swoim przykładem, własnym zachowaniem rodzice i nauczyciele kształtują postawy młodych ludzi” - mówiła Ewa Kędracka.

Starsza młodzież dostrzega zresztą niedociągnięcia dorosłych pod tym względem. “Zdarza się, że nauczyciele wrzucają na swoje profile o wiele gorsze rzeczy niż uczniowie” - mówiła uczennica Weronika Pietrzak, panelistka podczas debaty.

W trakcie konferencji zainaugurowana została kampania społeczna “Chroń Dziecko w Sieci”, przygotowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z NASK. Kampania jest skierowana do dorosłych i ma pokazywać, jak ważna jest ochrona dzieci - zwłaszcza najmłodszych, przed szkodliwymi treściami, takimi jak pornografia, przemoc czy hejt. Częścią kampanii są proste spoty, pomagające rodzicom skonfigurować zabezpieczenia w telefonie, tak aby dziecko korzystało z niego w sposób bezpieczny.

Inicjatywy organizowane w ramach DBI (do tej pory zgłoszonych zostało ponad 1500) będą organizowane w całej Polsce. Jednocześnie Marcin Bochenek z NASK zaprosił do współpracy wszystkie podmioty i organizacje, którym na sercu leży hasło tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu “Razem zmieniamy internet na lepsze”. “To hasło ma nam uświadomić, jak ważna jest współpraca. W NASK kierujemy się od dawna zasadą: kompetencje i odpowiedzialność. Z takim przesłaniem uczestniczymy w DBI i jesteśmy gotowi uczestniczyć w kolejnych inicjatywach, służących rozwojowi internetu, tworzeniu wartościowych treści i pokazywaniu korzyści jakie przynosi korzystanie z sieci - mówił Marcin Bochenek.

Podczas konferencji Julia Karłowska i Agnieszka Gajewska z NASK zaprezentowały inicjatywy i projekty edukacyjne, realizowane przez Akademię NASK i portal e-learningowy IT Szkoła NASK.


  

 

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. W Polsce obchody DBI organizuje Polskie Centrum Programu Safer Internet (NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę). Jego podstawowym celem jest inicjowanie oraz propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W tym roku obchody zostały zorganizowane po raz 13. Głównym partnerem DBI 2017 jest Fundacja Orange, partnerem wspomagającym Facebook. Wydarzenie uzyskało honorowy patronat Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

do góry