Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Wydarzenia 2017

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna w Lublinie

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, której pilotaż realizuje NASK, zawita do Lublina. 13 lutego w kuratorium oświaty w Lublinie została podpisana umowa w tej sprawie między instytutem badawczym NASK i gminą Lublin, gdzie realizowany będzie pilotaż. Umowę ze strony NASK podpisał dyrektor Wojciech Kamieniecki, a parafowana została przez Minister Cyfryzacji Annę Streżyńską.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to projekt Ministerstwa Cyfryzacji, który zakłada stworzenie sieci dostępu do internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce (ok. 30,5 tys.). OSE będzie siecią wirtualną, opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej (wybudowanej w całości ze środków komercyjnych, jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w szczególności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa). OSE ma umożliwić wszystkim uczniom dostęp do cyfrowych zasobów edukacyjnych.  Dzięki niej w szkołach ma zostać też wprowadzona nauka programowania dla wszystkich uczniów. Umożliwi ona ponadto łatwiejszą wymianę doświadczeń i materiałów dydaktycznych pomiędzy szkołami.

Fazę pilotażową projektu realizuje instytut badawczy NASK. Zadaniem instytutu jest dostarczanie szkołom usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z usługami bezpieczeństwa. W ramach pilotażu do szkół trafiają nowoczesne materiały edukacyjne. Szkoły otrzymują także wsparcie  w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.
“Inwestycja w projekty służące dzieciom i młodzieży to najlepiej wydane pieniądze. Budowanie infrastruktury i podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych w szkołach jest inwestycją w wiele roczników dzieci i młodzieży. Cieszę się, że instytut NASK może służyć swoim doświadczeniem i wiedzą, aby pomóc zrealizować ten projekt” - mówi Wojciech Kamieniecki, Dyrektor NASK.

W Ministerstwie Cyfryzacji trwają prace nad projektem ustawy, umożliwiającym realizację pełnego programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 31 stycznia zakończyły się konsultacje społeczne projektu. Pilotaż ma za zadanie praktyczne przetestowanie planów budowy i eksploatacji sieci. Doświadczenia pozyskane w trakcie pilotażu zostaną uwzględnione przy realizacji całości projektu.

do góry