Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Wydarzenia 2017

Innowacje technologiczne i społeczne w NASK

Automatyczne rozpoznawanie twarzy, dziecięce zabawki podłączone do internetu, fejk newsy - to zagadnienia, które będą badać autorzy projektów innowacyjnych, finansowanych przez NASK w ramach rozstrzygniętych właśnie konkursów.

- Postanowiliśmy przeznaczyć część zysku wypracowanego przez NASK w 2016 roku na sfinansowanie innowacyjnych projektów badawczych. Inwestycja w kapitał intelektualny jest optymalna nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia, ale też pomaga realizować misję instytutu, jaką jest wzbogacanie wiedzy i poszukiwanie nowych rozwiązań w naukach, takich jak biometria czy też w branży telekomunikacyjnej, informatycznej i edukacyjnej – mówi dyrektor NASK Wojciech Kamieniecki.  – Co niezwykle cenne, wśród laureatów pierwszej edycji naszych konkursów są naukowcy o dużym już dorobku, a także praktycy i eksperci, którzy mogą wnieść istotny wkład w rozwój innowacji – dodaje Wojciech Kamieniecki.

W konkursie w obszarze nauk przyrodniczych i technicznych komisja konkursowa wybrała 7 projektów, które otrzymają dofinansowanie. Pierwszy z nich, zaproponowany przez Mateusza Trokielewicza i Adama Czajkę, nosi tytuł “Metody poprawy niezawodności biometrii tęczówki w kontekście zmian chorobowych i pośmiertnych”. Autorzy zwracają uwagę, że dzisiejsze metody skanowania tęczówki można oszukać w przypadku oka osoby chorej lub zmarłej. Tymczasem można poprawić algorytmy, tak aby również w takiej sytuacji urządzenia do skanowania radziły sobie z identyfikacją.

Realizujący drugi projekt zespół w składzie: Radosław Białobrzeski, Ewelina Bartuzi, Katarzyna Michowska, Daria Danilenko, Mateusz Trokielewicz, proponuje stworzenie multimodalnej mobilnej bazy danych, która będzie zawierać liczne charakterystyki biometryczne pobierane za pomocą urządzeń przenośnych . W bazie znajdą się podpisy, zdjęcia twarzy (termiczne i tradycyjne), zdjęcia dłoni (termiczne i tradycyjne), nagrania głosu, zdjęcia tęczówki. Baza będzie służyła do badań naukowych i prac rozwojowych nad metodami rozpoznawania tożsamości na urządzeniach mobilnych. Celem projektu jest także sprawdzenie skuteczności i bezpieczeństwa rozpoznawania tożsamości przy wykorzystaniu danych zebranych za pomocą urządzenia mobilnego.

Trzeci projekt ma na celu przygotowanie publikacji naukowej, poświęconej bezprzewodowym sieciom sensorowym. Taka sieć to zbiór wielu rozproszonych autonomicznych czujników mierzących własności fizyczne i środowiskowe, takie jak temperatura, wilgotność, ciśnienie czy zanieczyszczenie, które następnie są gromadzone z wykorzystaniem komunikacji radiowej. Publikacja będzie zawierała informacje techniczne, wiedzę o dotychczasowych sposobach wykorzystania sieci sensorowych oraz prognozy rozwoju tej dziedziny, która w ostatnich latach przeżywa gwałtowny rozwój. Zespół badawczy tworzą: Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Michał Marks, Andrzej Sikora i Piotr Arabas.

Czwarty projekt będzie realizowany przez Weronikę Gutfeter i Radosława Białobrzeskiego. Ich prace będą dotyczyły systemu biometrycznego, służącego do rozpoznawania twarzy. Autorzy projektu będą pracować nad pakietem oprogramowania w języku Python, które pozwoli na identyfikację twarzy na podstawie obrazów pochodzących ze źródeł o różnej jakości. Pakiet będzie zawierał zestaw funkcji, które umożliwią stworzenie kodu na podstawie zdjęcia lub zestawu zdjęć twarzy oraz porównanie kodów ze sobą. Planują wykorzystanie w nim metod uczenia głębokiego (często określanych jako deep learning), tj. wielowarstwowych sieci neuronowych.

Piąty projekt zakłada budowę z obecnych na rynku tanich komponentów generatora/analizatora o wydajności >10Gps w warstwach L2-L7 modelu sieciowego ISO/OSI. Urządzenia tego typu istnieją na rynku, ale są bardzo drogie, więc wiele instytucji naukowych i firm nie może pozwolić sobie na ich zakup. Tymczasem generatory/analizatory są kluczowym sprzętem, używanym do testowania nowych programów i rozwiązań sieciowych.

Celem szóstego projektu, realizowanego przez Mariusza Kamolę jest wykazanie, że profil zaufany ePUAP może pomóc w zapewnianiu bezpieczeństwa w internecie rzeczy. Dzięki wykorzystania profilu zaufanego użytkownik mógłby zweryfikować tożsamość właściciela domeny, z którą łączy się jego urządzenie.

W kolejnym projekcie będzie testowane urządzenie kryptograficzne CrypTech Alpha Device. To urządzenie typu open hardware. Autor projektu Aleksander Trofimowicz planuje stworzenie środowiska testowego, umożliwiającego sprawdzanie zachowania maszyny przy zmieniających się warunkach.

W konkursie z obszaru nauk społecznych i humanistycznych zostały wyłonione cztery projekty badawcze. Pierwszy z nich, realizowany przez zespół w składzie: Maciej Tanaś, Rafał Lange, Mariusz Kamola i Mariusz Fila, zakłada stworzenie oprogramowania, służącego do ilościowej i jakościowej analizy treści stron internetowych. Autorzy podkreślają, że ilość danych w internecie osiągnęła poziom, przy którym analiza treści stanowi ogromne wyzwanie. Jednocześnie tak ogromna ilość informacji może być źródłem bardzo cennej wiedzy, np. rynkowej. Dlatego wiele podmiotów zamawia usługi analizy treści w internecie oraz inwestuje w opracowywanie nowych algorytmów, poprawiających trafność i wiarygodność analiz. Program stworzony przez autorów ma pomóc w zbieraniu i analizowaniu danych w przyszłych projektach badawczych i dla celów handlowych. Może stać się także podstawą nowych usług, świadczonych dla podmiotów zewnętrznych, w tym urzędów i instytucji państwowych.

Drugi projekt dotyczy złożonego procesu pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania informacji za pośrednictwem internetu. Problemy, którymi zajmą się Marcin Bochenek i Małgorzata Bochenek, to m.in. rola mediów społecznościowych w kształtowaniu rzeczywistości, znaczenie fałszywej informacji, informacja i reklama spersonalizowana, wiarygodność źródeł informacji oraz informacja jako towar.  Wnioski zostaną opublikowane w formie książki, która będzie stanowić pomoc przy procesach transformacji systemów informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, w procesie edukacji, a także w budowie e-państwa.

W ramach trzeciego projektu Anna Rywczyńska i Przemysław Jaroszewski zanalizują, czym bawią się współczesne dzieci. Coraz więcej zabawek ma możliwość połączenia z internetem. Stwarza to nowe możliwości i funkcje, korzystne dla rozwoju dziecka, ale stanowi także zagrożenie, związane przede wszystkim ze zmianą stylu zabawy. Interakcja między ludźmi, kluczowa dla budowania więzi społecznych i kształtowania osobowości dziecka, jest zastępowana przez kontakt małego człowieka z maszyną. Skutki tej zmiany trudno na razie ocenić. Między innymi tym będą zajmowali się autorzy projektu. Stworzą również poradnik korzystania z interaktywnych zabawek łączących się z internetem. Poradnik będzie zwracał też uwagę na cyberzabezpieczenia, którymi takie zabawki powinny być chronione, ponieważ każda rzecz podłączona do sieci może paść ofiarą ataku hakerskiego.

Czwarty projekt jest poświęcony edukacji społeczeństwa. Autorzy: Piotr Bisialski i Wojciech Wrzesień stworzą system szkolenia e-learningowego dotyczącego „Security Awareness”, czyli zasad bezpiecznego korzystania z internetu. Kurs będzie przeznaczony dla pracowników zarówno podmiotów komercyjnych, jak i administracji publicznej na co dzień korzystających z komputera i internetu oraz z sieci wewnętrznej LAN, na wszystkich poziomach hierarchii służbowej. W założeniu szkolenie ma być nowoczesne, interaktywne i dotyczyć rzeczywistych cyberzagrożeń. 

 

Instytut badawczy NASK planuje w tym półroczu ogłoszenie kolejnej edycji konkursów na projekty innowacyjne. 

 

Lista projektów z obszaru nauk przyrodniczych i technicznych: 

1. Metody poprawy niezawodności biometrii tęczówki w kontekście zmian chorobowych i pośmiertnych.

2. Multimodalne systemy biometryczne na urządzenia mobilne.

3. Monografia naukowa pt. „Bezprzewodowe sieci sensorowe”.

4. NASK Face Identification Kit – opracowanie zestawu narzędzi programistycznych do biometrycznej identyfikacji twarzy na podstawie modelu wyuczonego z zastosowaniem głębokich sieci konwolucyjnych.

5. Rozproszony wysokowydajny generator/analizator pakietów.

6. eGO-DANE: internet rzeczy uwierzytelnionych profilem zaufanym ePUAP.

7. Ewaluacja funkcjonalna urządzenia typu open hardware HSM w infrastrukturze Działu Domen.

Lista projektów z obszaru nauk społecznych i humanistycznych:

1. CONTENT 1.0 – prototyp aplikacji analizy treści stron / portali internetowych.

2. Internet zabawek – wsparcie dla rozwoju dziecka czy zagrożenie.

3. Multimedialne szkolenia e-learningowe z zakresu Security Awareness.

4. Zrozumieć cyfrowy świat.

 

do góry