Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Wydarzenia 2017

Współpraca naukowców na rzecz technologii w edukacji

Naukowe Kolegium Ekspertów ds. Rozwoju Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Edukacji powstało w instytucie badawczym NASK. Należą do niego specjaliści w dziedzinie edukacji i wykorzystania nowych technologii w nauczaniu. Naukowcy będą opiniować i wspierać projekty badawcze, inspirować nowe inicjatywy naukowe i dzielić się wiedzą z Pionem Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK.

Do współpracy w ramach Kolegium zaproszeni zostali uczeni z różnych ośrodków badawczych i akademickich.

Liczymy na to, że Kolegium będzie także forum wymiany doświadczeń i przestrzenią, integrującą środowiska naukowe, zajmujące się wykorzystaniem rozwiązań IT w edukacji. Dziś nauka bazuje na interdyscyplinarnej współpracy i kontaktach specjalistów z różnych dyscyplin. Różniąc się doświadczeniami, wrażliwością i perspektywą możemy wzajemnie się inspirować. Doświadczenia wielu udanych projektów pokazują, że np. współpraca humanistów z inżynierami owocuje innowacyjnymi, a nawet przełomowymi rozwiązaniami – powiedział dyrektor NASK Wojciech Kamieniecki podczas inauguracyjnego posiedzenia, które odbyło się 14 marca w NASK.

 

Jak podkreślił dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK Marcin Bochenek, „NASK realizuje projekty dotyczące bezpieczeństwa użytkowników sieci, innowacyjnych form kształcenia e-learningowego oraz podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych. Bardzo zależy nam na udziale naukowców w tych przedsięwzięciach.”

Naukowe Kolegium Ekspertów zostało powołane przez dyrektora NASK z inicjatywy Pracowni Edukacyjnych Zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, kierowanej przez dra hab. prof. APS Macieja Tanasia. Należą do niego: Dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK Marcin Bochenek, prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek, prof. dr hab. Stanisław Juszczyk, dr hab. prof. UP Barbara Kędzierska, prof. dr hab. Marek Konopczyński, dr hab. prof. US Małgorzata Makiewicz, dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski, prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki, dr hab. prof. APS Maciej Tanaś, dr Agnieszka Wrońska.

Podczas pierwszego posiedzenia dr hab. prof. APS Maciej Tanaś został wybrany Przewodniczącym Kolegium, a prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki - Wiceprzewodniczącym.  

do góry