Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Wydarzenia 2017

Nominacja profesorska dla Dyrektor ds. Naukowych NASK

Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Dyrektor ds. Naukowych NASK, otrzymała nominację profesorską od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz związana jest z instytutem od 2001 r., funkcję zastępcy Dyrektora NASK – Dyrektora ds. Naukowych pełni od 2009 r. Obecnie jest również Dyrektorem Pionu Badań i Rozwoju w NASK. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, gdzie kolejno uzyskała stopnie doktora (1995) i doktora habilitowanego (2005). Pracuje w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Kierowała i była wykonawcą licznych projektów naukowo-badawczych, w tym projektów międzynarodowych (program TEMPUS, 5 PR UE i 7 PR UE). Obecnie kieruje zespołem Złożonych Systemów. Od 2010 roku jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej działającej w ramach systemu szkolnictwa wyższego w Polsce na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. Od 2012 roku jest członkiem Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk. Członek IEEE.

Zainteresowania zawodowe prof. Ewy Niewiadomskiej-Szynkiewicz dotyczą zagadnień modelowania, symulacji, optymalizacji i sterowania złożonymi systemami, w tym systemami sieci teleinformatycznych, środowisk oprogramowania do analizy i wspomagania procesów decyzyjnych w złożonych systemach oraz obliczeń równoległych i rozproszonych. W ostatnich latach prowadzone przez nią prace badawcze koncentrują się na zagadnieniach bezprzewodowych sieci ad hoc. Jest współautorką dwóch monografii, podręcznika multimedialnego oraz ponad stu pięcdziesięciu artykułów i opublikowanych referatów na konferencje, a także licznych opracowań badawczych.

do góry