Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Wydarzenia 2017

Cyfrowe szanse edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych

Dzieci, które mają trudności z poruszaniem się lub niedosłyszące powinny uczyć się wszystkiego, czego uczą się ich pełnosprawni rówieśnicy. Trzeba tylko, aby szkoła dostrzegła ich potencjał i pomogła im go rozwinąć.

Aby promować edukację niepełnosprawnych dzieci, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zorganizowała IV Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy dla dzieci z niepełnosprawnością z dysfunkcjami narządów ruchu i/lub zaburzeniami słuchu. W inicjatywie uczelni uczestniczył także NASK.

Dziś osoby niepełnosprawne mogą uczyć się i odnosić sukcesy, zwłaszcza jeśli pomaga im nowoczesna technologia. Obecnie mamy możliwość dostosowywania procesu nauczania choćby dzięki e-learningowi. Pomocą przy pokonywaniu barier mogą być techniki wspomagające, np. programy do transkrypcji języka mówionego na pisany lub odwrotnie, czytające tekst na głos - mówi Marcin Bochenek, dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, który brał udział w uroczystym otwarciu olimpiady.

Jak dodaje, nowe narzędzia pojawiają się niemal każdego dnia, a istniejące są rozwijane. Wymaga to od szkoły i nauczycieli, a także od samych uczniów dodatkowego wysiłku, aby być na bieżąco z nowymi technologiami, ale warto się postarać.

- Wykształcenie, dobre przygotowanie zawodowe i biegłość w posługiwaniu się narzędziami wspomagającymi pozwalają dziś osobom  niepełnosprawnym  pracować i  osiągać  sukcesy zawodowe - podkreśla Marcin Bochenek.

Olimpiada odbyła się w dniu 26 maja 2017 r. (piątek) w Warszawie.

Główne cele Olimpiady to wspieranie rozwoju potencjału intelektualnego, rozwijanie kreatywności, podnoszenie jakości pracy nauczycieli oraz zachęcanie do stosowania aktywnych metod nauczania. Projekt  stanowi praktyczną realizację idei  powszechnego prawa do edukacji - zgodnie z programem UNESCO „Edukacja dla Wszystkich” oraz służy budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy. 

W Olimpiadzie wzieli udział uczniowie w wieku 14-18 lat, reprezentujący szkoły specjalne, ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły lub klasy integracyjne i szkoły ogólnodostępne. Zadania konkursowe z zakresu ekologii, matematyki, biologii, informatyki opracowali eksperci i nauczyciele praktycy.

do góry