Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Wydarzenia 2017

NASK partnerem kongresu IMPACT’17

„Przejście do 4.0 economy to długotrwały i pracochłonny proces. Jego sukces jest zależny od umiejętnego połączenia silnego przywództwa, wyraźniej wizji i innowacyjnych technologii” – czytamy w zapowiedzi tegorocznego kongresu IMPACT 4.0. Economy, który odbywa się w dniach 31.05.-1.06. w Krakowie. Uczestniczyć w nim będzie minister cyfryzacji Anna Streżyńska, a NASK jest partnerem wydarzenia.

Organizatorzy przewidują udział ponad pięciu tysięcy osób i ponad trzystu prelegentów. Omawiane podczas kongresu kwestie będą podzielone na kilka ścieżek tematycznych.

Dyrektor działającego w ramach NASK Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa Juliusz Brzostek weźmie udział w panelu na temat cyberbezpieczeństwa w ścieżce  „Digital state”. Cyfrowe państwo to cel, którego realizacja przyspieszy rozwój poszczególnych branż i sektorów. Na Impact'17 prezentowane będą przykłady tego, jak sprawnie działająca cyfrowa administracja państwa przyciąga inwestycje, pobudza przedsiębiorczość, kreuje nowe możliwości biznesowe i ułatwia życie obywatela w innych krajach.

W ramach ścieżki „Industry 4.0” uczestnicy dyskutować będą na temat wdrażania rozwiązań systemowych zapewniających integrację infrastruktury technicznej i pozwalającą na rozwój „Przemysłu 4.0” oraz budowanie Krajowych Centrów Kompetencji Przemysłu 4.0.  Zastanowią się nad kierunkiem, w którym powinna pójść „Ustawa 4.0”. Aspekty legislacyjne są tu oczywiście niezwykle istotne, dlatego pamiętać należy również o przemyśle przyszłości z punktu widzenia konsumenta.

W ścieżce „Science & technology” organizatorzy chcą zwrócić uwagę na fakt, że badania naukowe i rozwój technologiczny są siłą napędową współczesnej gospodarki. Zdolność do tworzenia, upowszechniania i wykorzystania wiedzy to źródło przewagi konkurencyjnej, leżącej u źródeł rozkwitu ekonomii oraz polepszania jakości życia. Przewodnim wątkiem ścieżki "science to business" będzie dwojaki wkład środowiska akademickiego w rozwój gospodarki: po pierwsze poprzez transfer technologii – uczelnie jako kolebka innowacji, po drugie poprzez transfer wiedzy – rola uniwersytetów w kształceniu kompetencji przyszłych pracowników.

Kolejna ścieżka tematyczna to „Fintech & e-commerce”. Fintech usprawnia i wzmacnia rozwój handlu. Optymalizacja łańcuchów dostaw, dostęp do danych na temat konsumentów, intuicyjność procesu zakupowego, zmniejszenie kosztów transferów oraz nowe modele biznesowe rewolucjonizują branżę. Na Impact'17 analizowane będą najlepsze światowe trendy w zakresie regulacji finansowych, technologie służące większemu bezpieczeństwu, oraz zaprezentujemy najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa oraz jak banki z ustrukturyzowaną pozycją na rynku nadają ton tym przeobrażeniom.

To tylko wybrane wątki tematyczne i procesy, które omawiane będą podczas tegorocznego kongresu Impact w Krakowie. Więcej o wydarzeniu: http://impactcee.com/pl/

do góry