Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Wydarzenia 2017

Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w dniach 10-14 lipca odbywa się I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa pt. "Cyber Odyseja – wyzwania XXI wieku". Inicjatywie patronuje Ministerstwo Cyfryzacji i biorą w niej udział eksperci NASK.

Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa to pierwsza edycja projektu współtworzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Jest ona poświęcona bezpieczeństwu informatycznemu infrastruktury krytycznej. To inicjatywa mająca na celu zwrócenie uwagi na podatności i zagrożenia, które są zauważalne w cyberprzestrzeni. Jej celem jest podjęcie dyskusji pomiędzy kluczowymi interesariuszami z obszarów infrastruktury krytycznej oraz wsparcie w wypracowaniu schematów i mechanizmów współpracy, które pozwolą uczyć się na błędach innych i unikać własnych.

Wśród gości, prelegentów i uczestników Letniej Szkoły znaleźli się m.in.: Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Zdzikot, a także inni przedstawiciele administracji publicznej, Policji, dyrektorzy instytutów badawczych, spółek Skarbu Państwa oraz świata nauki.

Pierwsza edycja Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa skierowana jest w szczególności do operatorów infrastruktury krytycznej, którzy w dużej mierze odpowiadają za ochronę przed cyberzagrożeniami. Uczestnicy biorą udział w zajęciach prowadzonych przez wybitnych ekspertów, teoretyków i praktyków związanych zarówno z zabezpieczeniem infrastruktury krytycznej, jak i z pracą procesową oraz operacyjną organów ścigania. W ramach warsztatów przedstawione i omówione zostaną przypadki zdiagnozowanych cyberataków. Uzupełnieniem każdego z tematów będą wspólne ćwiczenia prowadzone przez eksperta z danej dziedziny.

Państwowy Instytut Badawczy NASK reprezentowany jest przez ekspertów i wieloletnich praktyków w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dyrektor Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC Cyber) Juliusz Brzostek przedstawi różne płaszczyzny współpracy NC Cyber z organami ściągania i wymiarem sprawiedliwości, Dyrektor ds. Współpracy i Rozwoju Cyberbezpieczeństwa NASK Krzysztof Silicki zaprezentuje nowe obowiązki operatorów usług kluczowych i dostawców cyfrowych, wynikające z dyrektywy NIS, a przedstawiciel działającego w strukturach NASK zespołu CERT Polska opowie o wybranych przypadkach włamań systemowych.

do góry