Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Wydarzenia 2017

Europejski Miesiąc Bezpieczeństwa Cybernetycznego – NASK narodowym koordynatorem

Październik 2017 r. jest europejskim miesiącem bezpieczeństwa cybernetycznego.

W tym roku mija 5. rocznica powstania kampanii pod hasłem europejskiego miesiąca bezpieczeństwa cybernetycznego. Ponad 300 wydarzeń w celu promowania bezpieczeństwa w internecie, takich jak konferencje, warsztaty, szkolenia, spotkania na szczycie, ogólne prezentacje dla użytkowników, internetowe kampanie itp., odbędzie się w całej Europie podczas europejskiego miesiąca bezpieczeństwa cybernetycznego. W 2017 r. celem kampanii będzie bezpieczeństwo cybernetyczne w miejscu pracy, regulacje, ochrona prywatności i danych, bezpieczeństwo cybernetycznego w domu i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.

Podczas konferencji inauguracyjnej w dniu 29 września 2017 r., której gospodarzem był Uniwersytet Techniczny w Tallinnie, przedstawiciele sektora publicznego, przemysłu, środowiska akademickiego i krajowych zespołów koordynacyjnych w UE przedstawili swoje zalecenia i wskazówki w kwestiach bezpieczeństwa cybernetycznego. Czołowi specjaliści w dziedzinie cyberbezpieczeństwa omówili zagadnienia związane z bezpieczeństwem poruszane w trakcie każdego tygodnia miesiąca bezpieczeństwa cybernetycznego. Konferencja ta została zorganizowana wspólnie przez estoński urząd ds. systemów informacyjnych, estoński CERT, Uniwersytet Techniczny w Tallinnie i ENISA.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw jednolitego rynku cyfrowego, Andrus Ansip, powiedział: Bezpieczeństwo cybernetyczne jest kamieniem węgielnym pod budowę świata cyfrowego; jesteśmy wspólnie za nie odpowiedzialni, każdy z nas, na co dzień. Z zadowoleniem przyjmuję połączone wysiłki na rzecz promowania świadomości i konkretne działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego w całej Europie.

Komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, Mariya Gabriel, powiedziała: Ludzie będą w stanie przewidywać zagrożenia cyfrowe w życiu zawodowym i prywatnym lub odpowiednio na nie reagować, wyłącznie jeżeli będą odpowiednio poinformowani i będą posiadali odpowiednie umiejętności. Europejski miesiąc bezpieczeństwa cybernetycznego to doskonała okazja, aby realizować nasze plany, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa cybernetycznego UE.

Dyrektor wykonawczy ENISA, prof. Udo Helmbrecht, powiedział: Już od 5 lat ENISA wspólnie z Komisją i państwami członkowskimi organizuje europejski miesiąc bezpieczeństwa cybernetycznego. Celem skupiającego ekspertów z całej Unii Europejskiej europejskiego miesiąca bezpieczeństwa cybernetycznego w 2017 r. jest zwiększenie świadomości na temat wyzwań związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym, przed jakimi stają zwykli użytkownicy. Wydarzenie to jest okazją, aby przypomnieć wszystkim o znaczeniu higieny cybernetycznej i o tym, że bezpieczeństwo cybernetyczne stanowi wspólną odpowiedzialność. Zatrzymaj się. Pomyśl. Połącz się.

Co będzie się działo podczas #CyberSecMonth?

Obchody europejskiego miesiąca bezpieczeństwa cybernetycznego potrwają w Europie cały październik. Każdy tydzień poświęcony jest innemu tematowi:

  • 1 tydzień – 2–6 października: bezpieczeństwo w miejscu pracy
  • 2 tydzień – 9–13 października: regulacje, ochrona prywatności i danych
  • 3 tydzień – 16–20 października: bezpieczeństwo cybernetyczne w domu
  • 4 tydzień – 23–27 października: umiejętności w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego

 

W październiku ENISA oraz Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii będą publikować krótkie filmy wideo w celu szerzenia wiedzy na tematy, jakim poświęcony jest europejski miesiąc bezpieczeństwa cybernetycznego, a także będą organizować imprezy i wydarzenia związane z tymi tematami. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, co dzieje się w twoim mieście, sprawdź interaktywną mapę! Kampania ma także zasięg międzynarodowy: sprawdź krajowy miesiąc świadomości na temat bezpieczeństwa cybernetycznego i krajową kampanię świadomości na temat bezpieczeństwa cybernetycznego -Zatrzymaj się. Pomyśl. Połącz się- organizowane przez Stany Zjednoczone. Światowa inauguracja miesiąca bezpieczeństwa cybernetycznego odbędzie się 3 października 2017 r. w sali Hall of the Americas w Waszyngtonie, a udział w niej wezmą Organizacja Państw Amerykańskich (OPA), Narodowy Sojusz na rzecz Bezpieczeństwa Cybernetycznego (NCSA), Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) i Departament Bezpieczeństwa Publicznego Kanady (PSC). Na stronie internetowej europejskiego miesiąca bezpieczeństwa cybernetycznego można znaleźć wskazówki i porady w 23 językach, a także materiały służące szerzeniu wiedzy i wiele więcej. Można również sprawdzić swoją wiedzą, rozwiązując zaktualizowany internetowy quiz dotyczący bezpieczeństwa cybernetycznego dostępny w 23 językach. Ponadto na specjalnej stronie internetowej można znaleźć dane koordynatorów europejskiego miesiąca bezpieczeństwa cybernetycznego z każdego państwa członkowskiego.

Nie przegap!

Sprawdź również najbliższe wyzwanie dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego 2017, które odbędzie się w dniach od 30 października do 3 listopada w Hiszpanii, gdzie młode talenty z całej Europy będą dyskutować, współpracować, a także współzawodniczyć wykorzystując swoje umiejętności w zakresie ataków cybernetycznych i obrony przed nimi!

Dodatkowe informacje:

Miesiąc bezpieczeństwa cybernetycznego jest organizowany przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), Komisję Europejską i ponad 300 partnerów (samorządy terytorialne, władze krajowe, uniwersytety, ośrodki analityczne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia zawodowe) z całej Europy. Jak w poprzednim roku w celu promowania świadomości i edukacji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego ENISA współpracowała również z Europolem (Europejskim Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością – EC3), estońskim urzędem ds. systemów informacyjnych, estońskim CERT i Uniwersytetem Technicznym w Tallinnie. ENISA składa podziękowania swoim partnerom instytucjonalnym tj. działowi EC3 Europolu, estońskiemu urzędowi ds. systemów informacyjnych, estońskiemu CERT i Uniwersytetowi Technicznemu w Tallinnie, a także wszystkim pozostałym partnerom za ich czynne zaangażowanie oraz współpracę w zakresie europejskiego miesiąca bezpieczeństwa cybernetycznego. „Za bezpieczeństwo cybernetyczne odpowiadamy wspólnie – Zatrzymaj się. Pomyśl. Połącz się”. Można również śledzić kampanię na Twitterze @CyberSecMonth #CyberSecMonth, #OctoberNIS

 

do góry