Nawigacja

Topnews

13. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie” 17 i 18 września w Warszawie

Świat, w którym dorastają dzieci i młodzież zmienia się szybko, a cyfrowe technologie są ich codziennością. Według raportu EU Kids Online 2018 aż 82,5 proc. osób w wieku od 9 do 17 lat łączy się z siecią codziennie. O tym, co zrobić, by przebywanie online było dla nich bezpieczne i przynosiło korzyści, będą rozmawiać uczestnicy dwudniowej konferencji, organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz NASK – Państwowy Instytut Badawczy, która rozpoczyna się 17 września w Warszawie.

dowiedz się więcej

Premiera raportu „Zjawisko dezinformacji w dobie rewolucji cyfrowej”

Wpływ dezinformacji na państwo, politykę, społeczeństwo i biznes – to główny temat przygotowanego w NASK PIB raportu „Zjawisko dezinformacji w dobie rewolucji cyfrowej”. Premiera dokumentu odbędzie się 24 września w godz. 11.00-13.00 w NASK PIB przy ul. Kolskiej 12.

dowiedz się więcej

Sztuczna inteligencja w oczach Polaków – raport z badań społecznych

Poprawy komfortu życia i większego bezpieczeństwa – spodziewają się internauci w związku z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI). Jednocześnie wielu z nich obawia się, że technologia odbierze ludziom pracę – wynika z raportu na temat postrzegania sztucznej inteligencji przez internautów, przygotowanego przez NASK.

dowiedz się więcej

Eksperci NASK na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Sztuczna inteligencja, rozwój mobilnej transmisji danych 5G, unijna współpraca na rzecz bezpieczeństwa sieci i ich użytkowników, wyzwania związane z dezinformacją i manipulacją w mediach cyfrowych – to tylko niektóre tematy prelekcji, spotkań debat eksperckich, w których będą brali udział przedstawiciele Państwowego Instytutu Badawczego NASK i spółki NASK SA w trakcie XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju.

dowiedz się więcej

Dołącz do grona ekspertów współpracujących z ENISA

NASK buduje listę ekspertów, przedstawicieli Polski, którzy będą wspierali Agencję UE ds. Cyberbezpieczeństwa w przygotowywaniu rekomendacji z zakresu cyberbezpieczeństwa.

dowiedz się więcej

Menu kategorii

Wydarzenia 2017

NC Cyber: notujemy stały wzrost liczby incydentów w sieci

Od stycznia do października 2017 r. zespół CERT Polska, należący do działającego w NASK NC Cyber, obsłużył 647 incydentów związanych z malware, czyli złośliwym oprogramowaniem.

W całym 2016 r. takich incydentów było 211. Teraz komunikaty ostrzegawcze NC Cyber dostępne są już w RSO.

Łącznie wszystkich zgłoszeń do NC Cyber było w bieżącym roku pond 9 tys. W okresie od stycznia do końca października 2017 zespół CERT Polska w NC Cyber odnotował wśród tych zgłoszeń 221 prób włamań do zasobów informatycznych. To dwa razy więcej niż przez cały 2016 r., kiedy obsłużono 109 takich incydentów. Wzrost liczby obsłużonych przez CERT Polska incydentów nie oznacza bezpośrednio wzrostu liczby przestępstw komputerowych.

Wzrost wynika w naszej opinii przede wszystkim z rosnącej świadomości internautów. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, jak ważne jest zgłaszanie wszystkich niepokojących zdarzeń do CERT Polska. To daje ekspertom możliwość analizowania nowego zagrożenia, szybkiej oceny, na ile jest poważne i dzięki temu ostrzegania kolejnych osób oraz instytucji zanim padną ofiarą przestępców - komentuje dyrektor NC Cyber w NASK Juliusz Brzostek.

Jak dodaje, im więcej danych o konkretnym zagrożeniu zyskają specjaliści z NC Cyber, tym większa szansa, że wypracują metodę przeciwdziałania.
Właśnie w ten sposób powstają np. narzędzia do odblokowywania danych na komputerach zainfekowanych przez ransomware - oprogramowanie wykorzystywane przez szantażystów do szyfrowania danych ofiar w celu wyłudzenia okupu za ich przywrócenie. Ransomware jest jednym z najczęściej występujących niebezpiecznych zjawisk w sieci. Aby wspomóc ofiary tego typu przestępstw, powstała globalna inicjatywa No More Ransom, w ramach której współdziałają najwyższej klasy specjaliści w dziedzinie cyberbezpieczeństwa z firm komercyjnych, instytucji publicznych (rządowych i pozarządowych) oraz ośrodków badawczych. "Do tej inicjatywy, która m.in. za darmo udostępnia narzędzia deszyfrujące, należy też CERT Polska" - przypomina szef NC Cyber.


Oddolne inicjatywy, angażujące do współpracy w wąskiej dziedzinie nie są jednak wystarczające, aby w zasadniczy sposób wpływać na krajobraz cyberbezpieczeństwa globalnie, jak i w poszczególnych krajach. Dlatego we wsparcie współpracy różnych podmiotów angażują się państwa i organizacje międzynarodowe, w tym Unia Europejska. Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi konsultacje projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która ma dostosować prawo naszego kraju do wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków, mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii (w skrócie NIS od angielskiego: Network and Information Security). Dyrektywa ma na celu budowę systemu współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa na poziomie państw członkowskich i w obrębie całej wspólnoty. Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zakłada przede wszystkim raportowanie przez wyznaczone, kluczowe firmy i instytucje incydentów zagrażających bezpieczeństwu w sieci do wyznaczonego centrum koordynacyjnego, które będzie odpowiedzialne za ocenę stopnia zagrożenia i wdrożenie dalszych działań oraz za prowadzenie współpracy międzynarodowej.

W myśl projektu ustawy, krajowy system cyberbezpieczeństwa obejmuje: operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych, CSIRT (Computer Security Incident Response Team) MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV, przedsiębiorców telekomunikacyjnych, organy publiczne oraz jednostki je obsługujące, sądy i trybunały, Narodowy Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,  jednostki podległe i nadzorowane przez organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i zrzeszenia, uczelnie publiczne, Polską Akademię Nauk, podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa i organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa. 

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że zapewnienie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa to jeden z jego priorytetów. Uzasadniając projekt ustawy, resort wyjaśnia, że nowe przepisy mają gwarantować m.in. niezakłócone świadczenie usług kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki (szpitale, dostawy wody pitnej, energetyka, bankowość) oraz usług cyfrowych poprzez osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących do ich świadczenia.

Ustawa powołuje także organy właściwe ds. cyberbezpieczeństwa, odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru wobec operatorów usług kluczowych i usług cyfrowych. Powołuje również pojedynczy punkt kontaktowy ds. cyberbezpieczeństwa, prowadzony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, odpowiedzialny za wymianę informacji związanych z cyberbezpieczeństwem na poziomie kraju oraz współpracę transgraniczną na poziomie Unii Europejskiej.

Konsultacje publiczne ustawy o krajowym systemie bezpieczeństwa

do góry