Nawigacja

Topnews

13. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie” 17 i 18 września w Warszawie

Świat, w którym dorastają dzieci i młodzież zmienia się szybko, a cyfrowe technologie są ich codziennością. Według raportu EU Kids Online 2018 aż 82,5 proc. osób w wieku od 9 do 17 lat łączy się z siecią codziennie. O tym, co zrobić, by przebywanie online było dla nich bezpieczne i przynosiło korzyści, będą rozmawiać uczestnicy dwudniowej konferencji, organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz NASK – Państwowy Instytut Badawczy, która rozpoczyna się 17 września w Warszawie.

dowiedz się więcej

Premiera raportu „Zjawisko dezinformacji w dobie rewolucji cyfrowej”

Wpływ dezinformacji na państwo, politykę, społeczeństwo i biznes – to główny temat przygotowanego w NASK PIB raportu „Zjawisko dezinformacji w dobie rewolucji cyfrowej”. Premiera dokumentu odbędzie się 24 września w godz. 11.00-13.00 w NASK PIB przy ul. Kolskiej 12.

dowiedz się więcej

Sztuczna inteligencja w oczach Polaków – raport z badań społecznych

Poprawy komfortu życia i większego bezpieczeństwa – spodziewają się internauci w związku z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI). Jednocześnie wielu z nich obawia się, że technologia odbierze ludziom pracę – wynika z raportu na temat postrzegania sztucznej inteligencji przez internautów, przygotowanego przez NASK.

dowiedz się więcej

Eksperci NASK na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Sztuczna inteligencja, rozwój mobilnej transmisji danych 5G, unijna współpraca na rzecz bezpieczeństwa sieci i ich użytkowników, wyzwania związane z dezinformacją i manipulacją w mediach cyfrowych – to tylko niektóre tematy prelekcji, spotkań debat eksperckich, w których będą brali udział przedstawiciele Państwowego Instytutu Badawczego NASK i spółki NASK SA w trakcie XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju.

dowiedz się więcej

Dołącz do grona ekspertów współpracujących z ENISA

NASK buduje listę ekspertów, przedstawicieli Polski, którzy będą wspierali Agencję UE ds. Cyberbezpieczeństwa w przygotowywaniu rekomendacji z zakresu cyberbezpieczeństwa.

dowiedz się więcej

Menu kategorii

Wydarzenia 2017

O wolności i odpowiedzialności w internecie – zakończyło się Środkowoeuropejskie Forum Zarządzania Internetem

Kto rządzi internetem? Czy popieranie wielostronnego modelu zarządzania internetem nakłada odpowiedzialność za jego funkcjonowanie? Czy jesteśmy gotowi dotrzymać tego zobowiązania? Czy wobec wielu zagrożeń, uda nam się pogodzić sprzeczne racje i wartości oraz znaleźć między nimi równowagę?

To pytania, które między innymi pojawiły się w trakcie dzisiejszego Środkowoeuropejskiego Forum Zarządzania Internetem, na które próbowali znaleźć odpowiedzi eksperci z Polski i ze świata.

Konferencja była drugą już edycją polskiego Forum Zarzadzania Internetem. Po raz pierwszy zorganizowano ją we współpracy z partnerami z krajów Europy Centralnej – Czech i Węgier. Forum jest najważniejszym wydarzeniem organizowanym przez IGF Polska – inicjatywę powołaną do życia z przez Ministerstwo Cyfryzacji, aby promować wielostronną, otwartą dyskusję nad zagadnieniami zarządzania Internetem, czyli nad prawnymi, ekonomicznymi i społecznymi aspektami rozwoju, funkcjonowania i korzystania z sieci.

W programie Forum znalazły się m.in. takie tematy jak blokowanie stron internetowych, odpowiedzialność za treści online, sieci 5G, kompetencje cyfrowe i technologie FinTech, czy swobodny przepływ danych, jako szansa dla polskich przedsiębiorców. Debatowano też o najważniejszych wyzwaniach oraz szansach, jakie niesie ze sobą rozwój i upowszechnianie się internetu. Wśród uczestników obecnych w Centrum Nauki Kopernik byli przedstawiciele administracji publicznej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i technicznych oraz nauki. NASK Państwowy Instytut Badawczy był partnerem konferencji i organizatorem dwóch sesji. Dyrektor NASK dr inż Wojciech Kamieniecki wystąpił w roli panelisty w sesji plenarnej zatytułowanej "Jak korzystamy z Internetu?".

W swoim wystąpieniu Anna Streżyńska, minister cyfryzacji, zachęcała do dyskusji o wartościach, jakich powinniśmy przestrzegać w internecie. - Popieranie wielostronnego modelu zarządzania internetem nakłada na nas wszystkich odpowiedzialność za jego funkcjonowanie – zauważyła minister. - Czy jesteśmy gotowi dotrzymać tego zobowiązania? Czy wobec mnogości zagrożeń, uda nam się pogodzić sprzeczne racje i wartości oraz znaleźć między nimi równowagę – pytała. Krzysztof Szubert, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i pełnomocnik rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego, podkreślał przewagę dyskusji wielostronnej prowadzonej pomiędzy równymi sobie partnerami. Zwrócił też uwagę, że celem Forum jest rozmowa o technologiach i nowoczesnych trendach, nie zaś o polityce.

Wystąpienia partnerów Forum również koncentrowały się wokół wielostronnej natury zarządzania internetem. Jean Jacques Sahel, wiceprzewodniczący ICANN ds. Europy, podkreślił, że wydarzenia takie jak Forum Zarządzania Internetem dają szanse włączyć się do dyskusji wszystkim, którzy chcą współdecydować o zasadach funkcjonowania sieci. Zachęcał do angażowania się i łączenia sił kierując swój apel przede wszystkim do zwykłych użytkowników sieci. Jaromir Novak i Ervin Kajzinger, przedstawiciele regulatorów telekomunikacyjnych z Czech i Węgier, podkreślali zalety wymiany doświadczeń pomiędzy interesariuszami z różnych państw regionu, którzy mają odmienne doświadczenia oraz spojrzenia na te sama zagadnienia. Różnorodność poglądów i doświadczeń jest bowiem charakterystyczna dla wielostronnego zarządzania internetem i decyduje o jego przewadze. W części plenarnej głos zabrał również Ondrej Maly czeski koordynator ds. agendy cyfrowej, który zwrócił uwagę na ogromną szansę rozwojową jaką daje nam współcześnie internet.

Podczas Forum debatowano też o wyzwaniach i szansach, jakie dla polskich przedsiębiorców niesie swoboda przepływu danych, rozwiązaniach prawnych służących blokowaniu stron internetowych, pomysłach na nowe zasady odpowiedzialności pośredników Internetowych za publikowane treści, kompetencjach cyfrowych potrzebnych Polakom, aby mogli włączyć się w nurt gospodarki cyfrowej, wykorzystywaniu otwartych danych przez organizacje pozarządowe i przedsiębiorców, czy – wreszcie – przyszłości zbiorowego zarządu prawami autorskimi w dobie platform i blockchainów.

NASK PIB przygotował dwie sesje tematyczne. Jedna poświęcona była cyberprzestępczości i metodom jej przeciwdziałania przy maksymalnej ochronie prywatności użytkowników. W sesji uczestniczyli:  Pavel Bašta - CZ.NIC, Milan Zubicek - Google Polska, Tomasz Pawlicki - Komenda Główna Policji, Janusz A. Urbanowicz - Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa w NASK. Wprowadzenie do dyskusji przedstawiała Martyna Różycka - Dyżurnet.pl, NASK, a moderatorem dyskusji była redaktor Joanna Sosnowska.

Druga debata organizowana przez NASK dotyczyła cyfrowej edukacji i sposobów na rozwój nowych technologii w procesach dydaktycznych. Dyskusję będzie moderował Dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w NASK Marcin Bochenek, a sesję zainicjowała Kierownik Akademii NASK dr Agnieszka Wrońska, która odwoła się do wyników ogólnopolskich badań NASK, dotyczących aktywności młodzieży w internecie. W dyskusji wzięli udział: prof. Marek Konopczyński - Uniwersytet w Białymstoku, dr Rafał Lange –NASK, Esmeralda Moscatelli – IFLA, Piotr Chojnacki -Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.

  • Środkowoeuropejskie Forum Zarządzania Internetem
  • Środkowoeuropejskie Forum Zarządzania Internetem
do góry