Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Wydarzenia 2017

Wyzwania w ochronie własności intelektualnej - NASK partnerem nagród dla studentów i naukowców

Badania nad prawem autorskim do muzyki, do nowych związków chemicznych i do elektronicznych ubrań oraz analizy prawnych zawiłości ochrony własności intelektualnej to niektóre tematy prac badawczych nagrodzonych w dorocznym konkursie Urzędu Patentowego RP. Urząd nagrodził nie tylko autorów prac doktorskich, habilitacyjnych, magisterskich i licencjackich ale też dziennikarzy oraz autorów plakatów i krótkich filmów poświęconych tematyce ochrony własności intelektualnej.

Wśród partnerów nagrody jest NASK PIB, który przyznał w konkursie własną nagrodę.Otrzymał ją Bartosz Posłuszny z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę magisterską „Prawnoautorska ochrona graficznego interfejsu użytkownika programu komputerowego”.

Tegoroczna jubileuszowa 15. edycja konkursów na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz na plakat, a także 5. edycja konkursów na krótki film i informację medialną z zakresu własności intelektualnej, zaowocowały przyznaniem łącznie 62 nagród i wyróżnień dla autorów prac naukowych, projektów plakatów, przekazów medialnych oraz filmów. Nagrody ogłoszono 8 grudnia 2017 roku w warszawskim kinie Iluzjon.

W kategorii prac naukowych nagrodzono 22 autorów, w  tym czterech prac doktorskich i jednej rozprawy habilitacyjnej. Za informacje medialne przyznano łącznie 17 nagród. Idea dorocznych konkursów, ogłaszanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wspierana jest przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz fundatorzy, wśród nich NASK PIB. Specjalne wyróżnienia dla laureatów konkursów przyznaje także Światowa Organizacja Własności Intelektualnej.

do góry