Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Wydarzenia 2017

Ustawa o OSE wchodzi dziś w życie - NASK operatorem sieci

Już 1 września przyszłego roku pierwsze szkoły zaczną funkcjonować w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. To nie tylko podłączenie do szybkiego internetu, ale również dostęp do treści edukacyjnych oraz darmowe narzędzia bezpieczeństwa w sieci, pozwalające jednocześnie identyfikować i przeciwdziałać globalnym i lokalnym zagrożeniom. Dziś mija 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że wchodzi właśnie w życie.

Program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oznacza dla szkolnictwa zupełne przewartościowanie sposobu nauczania. Nie nastąpi to natychmiast, bo szkoły muszą zostać podłączone do sieci. Zajmie to nam lata 2018–2020, z największym nasileniem inwestycji, których będzie prawie 13 tys. w 2019 roku. Już w 2018 roku zaczną się prace przygotowawcze i pierwsze inwestycje w 1,5 tys. szkół. Wszystko dokończymy w 2020 roku, kiedy 100 proc. szkół znajdzie się w szybkiej sieci – podkreśliła Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji.

Dziś tylko kilka tysięcy spośród 30,5 tys. szkół w Polsce jest w zasięgu sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Wprowadzenie OSE ma zniwelować wykluczenie cyfrowe, przyczynić się do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz rozwoju kompetencji i umiejętności cyfrowych. Dziś bowiem, pod względem kompetencji informatycznych, polscy uczniowie odstają od rówieśników z Europy. Raport Edu-Tech 2016 wskazuje, że plasujemy się poniżej średniej dla państw OECD (287 przy 295 pkt). To poważne wyzwanie dla szkół, na które OSE jest odpowiedzią.

Szybki internet i jego zasoby to wielka szansa dla rozwoju uczniów, o ile są oni równolegle chronieni przed zagrożeniami obecnymi w sieci. Nie chodzi tu tylko o treści nieadekwatne do wieku uczniów, ale także o przejawy negatywnych zachowań, generowane w świecie wirtualnym i odbijające się na rzeczywistych ludzkich interakcjach.

Zgodnie z ustawą Ogólnopolska Sieć Edukacyjna będzie publiczną siecią telekomunikacyjną, dzięki której szkoły podstawowe i ponadpodstawowe otrzymają bezpłatny dostęp do szybkiego Internetu wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego oraz usługami ułatwiającymi dostęp do technologii cyfrowych. Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw, zaś świadczenie usług pierwszym szkołom planowane jest od 1 września 2018 r.

Dostarczeniem internetu do szkół mają zająć się bezpośrednio operatorzy komercyjni, którzy nie tylko dostarczą łącza o przepustowości 100 Mb/s, ale też zbudują potrzebną do tego infrastrukturę - nawet w miejscach trudno dostępnych, gdzie do tej pory uważano, że jest to po prostu zbyt kosztowne. Jest jeszcze jedna dobra wiadomość: szkoły są tylko elementem programu Polska Cyfrowa „PO-PC", w ramach którego dostęp do sieci mają uzyskać także gospodarstwa domowe. W ten sposób mają zostać zlikwidowane wszystkie „białe plamy" na mapie Polski, a Internet będzie można mieć i w Bieszczadach i na drugim końcu Polski.

Operatorem OSE został NASK Państwowy Instytut Badawczy, nadzorowany przez Ministra Cyfryzacji. Koszty funkcjonowania OSE zostaną pokryte ze środków budżetu państwa, przy czym podejmowane są działania na rzecz pozyskania środków na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

OSE będzie pierwszą na świecie siecią na tak dużą skalę. W jej ramach do internetu ma zostać podłączonych 30,5 tys. placówek. Dotychczas podobne projekty miały miejsce w Danii, Irlandii, Niemczech, Turcji czy Arabii Saudyjskiej, ale nie dotyczyło to przedsięwzięcia obejmującego taką ilość szkół i lokalizacji.

Zobacz więcej: ose.gov.pl 

do góry