Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Wydarzenia 2018

Współpraca międzynarodowa i innowacje to fundament nowego systemu cyberbezpieczeństwa w Europie – NASK partnerem CyberSec

Wyzwania dotyczące bezpieczeństwa w przestrzeni cyfrowej, praktyczne rekomendacje zwiększające efektywność walki z cyberzagrożeniami na poziomie globalnym i lokalnym, inicjowanie nowych regulacji prawnych w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz wzmacnianie międzynarodowej współpracy - to główne obszary i cele odbywającej się w dniach 8-9 października Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa „CyberSec” w Krakowie. NASK jest partnerem wydarzenia.

O wyzwaniach współczesnego bezpieczeństwa nie można mówić, nie uwzględniając tego, co dzieje się w internecie. Uczestnicy międzynarodowej konferencji Cybersec to specjaliści z różnych branż – finansowej, obronności, administracji publicznej, przemysłu. We wszystkich tych sferach cyberatak może oznaczać zagrożenie dla ludzi w świecie fizycznym. Jak dążyć do minimalizacji ryzyka? Przez dwa dni obrad eksperci będą wymieniać się doświadczeniami i wiedzą na ten temat.

NASK Państwowy Instytut Badawczy organizuje w trakcie konferencji specjalną sesję, której uczestnikami będą przedstawiciele zagranicznych i polskich instytucji publicznych, tworzących systemy cyberbezpieczeństwa. Podczas sesji prezentowane będą modele cyberbezpieczeństwa w takich krajach, jak Wielka Brytania, Niemcy, Rumunia, Izrael, Słowacja. Eksperci NASK przedstawią polskie rozwiązania, wdrażane po wejściu w życie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz przedstawią realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest NASK, projekt SISSDEN (link: https://www.cert.pl/projekty/sissden/ )

Wyzwania bezpieczeństwa narastają wraz ze wzrostem liczby działań, przenoszących się do sieci i wraz z rozbudową wzajemnych powiązań między sieciami różnych instytucji i formami usług. Chcąc zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa, różne podmioty odpowiedzialne za ochronę poszczególnych regionów czy sektorów, muszą uczyć się coraz wydajniejszej współpracy między sobą, a także z ekspertami, tworzącymi zespoły CSIRT – sektorowe, poziomu krajowego i międzynarodowe. Krakowska konferencja jest okazją nie tylko do wymiany informacji o nowych zagrożeniach i narzędziach ich minimalizowania oraz aktualnych działaniach wszystkich zainteresowanych stron. Jest to również cenne miejsce nawiązywania kontaktów, dyskusji i wypracowywania metod współpracy, opartej na wzajemnym zaufaniu w perspektywie krajowej i europejskiej. Krzysztof Silicki, p.o. dyrektora NASK będzie w pierwszym dniu Forum panelistą w debacie zatytułowanej „Towards the cyberautonomy of Europe? Strong points and blind spots”.

Obok prezentacji najnowszych zjawisk, trendów, usług i produktów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w Krakowie znalazło się też miejsce na spojrzenie w przeszłość. Konferencji towarzyszy wystawa „Cyfry, kody, szyfry”, która przybliża szerokiej publiczności wkład Polaków w rozwój matematyki, kryptografii i informatyki. Zaprezentowane zostały archiwalne i współczesne materiały i eksponaty, związane z najwybitniejszymi przedstawicielami lwowskiej szkoły matematycznej, a także dokumenty polskich szyfrantów z okresu wojny polsko-bolszewickiej, które zostały niedawno wpisane na Międzynarodową Listę Pamięci Świata UNESCO. Wystawa pokazuje także, jak implikacje dokonań postaci, takich jak Stefan Banach czy Hugon Steinhaus, po niemal 100 latach nadal wpływają na praktyczne aspekty funkcjonowania systemów komputerowych. Podczas wystawy prezentowana jest słynna maszyna szyfrująca „Enigma”. Ekspozycja jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. NASK jest jednym z mecenasów wystawy.

do góry