Nawigacja

Topnews

13. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie” 17 i 18 września w Warszawie

Świat, w którym dorastają dzieci i młodzież zmienia się szybko, a cyfrowe technologie są ich codziennością. Według raportu EU Kids Online 2018 aż 82,5 proc. osób w wieku od 9 do 17 lat łączy się z siecią codziennie. O tym, co zrobić, by przebywanie online było dla nich bezpieczne i przynosiło korzyści, będą rozmawiać uczestnicy dwudniowej konferencji, organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz NASK – Państwowy Instytut Badawczy, która rozpoczyna się 17 września w Warszawie.

dowiedz się więcej

Premiera raportu „Zjawisko dezinformacji w dobie rewolucji cyfrowej”

Wpływ dezinformacji na państwo, politykę, społeczeństwo i biznes – to główny temat przygotowanego w NASK PIB raportu „Zjawisko dezinformacji w dobie rewolucji cyfrowej”. Premiera dokumentu odbędzie się 24 września w godz. 11.00-13.00 w NASK PIB przy ul. Kolskiej 12.

dowiedz się więcej

Sztuczna inteligencja w oczach Polaków – raport z badań społecznych

Poprawy komfortu życia i większego bezpieczeństwa – spodziewają się internauci w związku z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI). Jednocześnie wielu z nich obawia się, że technologia odbierze ludziom pracę – wynika z raportu na temat postrzegania sztucznej inteligencji przez internautów, przygotowanego przez NASK.

dowiedz się więcej

Eksperci NASK na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Sztuczna inteligencja, rozwój mobilnej transmisji danych 5G, unijna współpraca na rzecz bezpieczeństwa sieci i ich użytkowników, wyzwania związane z dezinformacją i manipulacją w mediach cyfrowych – to tylko niektóre tematy prelekcji, spotkań debat eksperckich, w których będą brali udział przedstawiciele Państwowego Instytutu Badawczego NASK i spółki NASK SA w trakcie XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju.

dowiedz się więcej

Dołącz do grona ekspertów współpracujących z ENISA

NASK buduje listę ekspertów, przedstawicieli Polski, którzy będą wspierali Agencję UE ds. Cyberbezpieczeństwa w przygotowywaniu rekomendacji z zakresu cyberbezpieczeństwa.

dowiedz się więcej

Menu kategorii

Wydarzenia 2018

Prof. Maciej Tanaś z NASK w eksperckim komitecie Polskiej Akademii Nauk

Prof. Maciej Tanaś, kierownik Pracowni Edukacyjnych Zastosowań Technologii Informacyjno–Komunikacyjnych w NASK, został członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Profesor będzie prowadził badania dot. pedagogiki medialnej w świetle istniejących cyberzagrożeń.

Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk to szczycące się długoletnią tradycją grona uczonych z różnych ośrodków naukowych i akademickich. Ich rolą jest integrowanie badaczy w danej dziedzinie w kraju oraz inicjowanie i rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi. Komitety opiniują też zmian legislacyjne, projekty reform w danej dziedzinie, organizują też konferencje naukowe oraz publikują wyniki swoich analiz bieżących problemów. W strukturze Polskiej Akademii Nauk działa 78 komitetów naukowych, zajmujących się poszczególnymi dyscyplinami nauki.
Komitet Nauk Pedagogicznych PAN został powołany w 1953 r. W skład KNP wchodzą profesorowie pedagogiki wybierani co cztery lata w tajnych wyborach przez samodzielnych pracowników naukowych oraz członkowie Akademii. Do zadań komitetu należy:

  • analizowanie i ocena rozwoju nauk pedagogicznych,
  • rozważanie istotnych problemów pedagogiki,
  • przeprowadzanie ocen stanu i potrzeb nauk pedagogicznych oraz instytucji naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek nadzorujących te instytucje,
  • przygotowywanie ekspertyz naukowych,
  • diagnozowanie stanu oświaty,
  • kształcenie kadr akademickich i oświatowych w dziedzinie pedagogiki,
  • ocenianie poczynań reformatorskich w systemie edukacji narodowej,
  • opracowywanie nowych koncepcji i propozycji rozwiązań modelowych dotyczących oświaty, kształcenia i doskonalenia kadr naukowych w dziedzinie pedagogiki oraz kształcenia nauczycieli.

KNP od 20 lat organizuje Letnie Szkoły Młodych Pedagogów, zaś jego członkowie uczestniczą jako eksperci w zespołach doradczych MEN dla projektowania i wdrażania reform oświatowych. Komitet wydaje publikacje książkowe oraz własne czasopisma: ”Rocznik Pedagogiczny” i “Studia Pedagogiczne”.

do góry