Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Wydarzenia 2018

Powołanie Zastępcy Dyrektora NASK PIB

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski w dniu 2.11. br. powołał prof. Jacka Leśkowa na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych w NASK PIB.

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym NASK PIB prof. Jacek Leśkow nadzorować będzie Pion OSE oraz Oddział NASK w Białymstoku, a także spółki zależne NASK PIB.

Dr hab. inż. Jacek Leśkow, prof. PK, pracuje jednocześnie w Instytucie Teleinformatyki Politechniki Krakowskiej. Doktoryzował się w Instytucie Matematyki Polskiej Akademii Nauk w 1987 roku, habilitację uzyskał w 1999 roku na Politechnice Wrocławskiej. Przez kilkanaście lat pracował na University of California (Santa Barbara, USA) jako Dyrektor Laboratorium Konsultingu w Departamencie Statystyki, był również Prorektorem ds. Naukowych w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. W pracy naukowej specjalizuje się w sztucznej inteligencji i statystycznej obróbce sygnałów, a w swoim dorobku ma 55 publikacji naukowych oraz 5 książek. Ponadto Pan Prof. Jacek Leśkow przez 7 lat był członkiem Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, a przez 2 lata członkiem Komitetu Doradców przez Ambasadorze USA w Warszawie.

- W imieniu wszystkich pracowników NASK i własnym gratuluję Panu Profesorowi nominacji i życzę wszelkiego powodzenia, wielu sukcesów oraz dużej satysfakcji w realizacji swojej misji w Państwowym Instytucie Badawczym NASK – powiedział Krzysztof Silicki, p.o. Dyrektora NASK , witając prof. Jacka Leśkowa w NASK.

  • Powołanie Zastępcy Dyrektora NASK PIB: od prawej: Dyr. Krzysztof Silicki, Prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Prof. Jacek Leśkow
    Powołanie Zastępcy Dyrektora NASK PIB: od prawej: Dyr. Krzysztof Silicki, Prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Prof. Jacek Leśkow

do góry