Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Wydarzenia 2018

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa: współpraca CSIRT NASK z organami właściwymi

Nawiązanie współpracy i wzmocnienie cyberbezpieczeństwa najważniejszych sektorów gospodarki – to główny cel spotkania, które odbędzie się w piątek 7 grudnia w NASK PIB. To właśnie tutaj działa jeden z trzech CSIRT poziomu krajowego, który dba o bezpieczeństwo polskiej sieci.

Podczas spotkania z organami właściwymi przedstawiciele NASK zaprezentują działalność instytutu oraz przedstawią zakres zadań CSIRT NASK. Opowiedzą również o zmianach i obowiązkach, które wprowadziła ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Zaplanowano także dyskusję, która będzie doskonałą okazją, aby wyjaśnić ewentualne niejasności i odpowiedzieć na pojawiające się pytania.

Nowa ustawa zakłada, że organy właściwe we współpracy z właściwym CSIRT będą przygotowywać rekomendacje działań, które mają wzmocnić cyberbezpieczeństwo w danym sektorze – mówi p.o. dyrektor NASK Krzysztof Silicki. – Chcemy, aby ta współpraca układała się jak najlepiej, dlatego organizujemy spotkanie, które pozwoli nam poznać specyfikę poszczególnych sektorów – dodaje.

Zgodnie z ustawą rolą CSIRT NASK jest także składanie wniosków w sprawie rekomendacji dotyczących stosowania urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Ważne, aby rekomendacje te były nie tylko pomocne, ale i możliwe do wdrożenia.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele sześciu ministerstw, KNF oraz UKE, które według ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa są organami właściwymi nadzorującymi poszczególne sektory gospodarki. NASK wysłał również zaproszenia do CSIRT GOV działającego w strukturach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz CSIRT MON.

Czytaj więcej o zadaniach CSIRT NASK: https://www.nask.pl/pl/dzialalnosc/csirt-nask 

do góry