Nawigacja

Topnews

ESA – technologia i edukacja razem w walce ze smogiem

Ponad 300 szkół ze stacjami pomiarowymi, przeszło trzy tysiące przeszkolonych nauczycieli i niemal 51 tysięcy uczniów objętych edukacją – to najkrótsze podsumowanie dotychczasowych efektów projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA).

dowiedz się więcej

e-Polak potrafi! – rusza kampania Ministerstwa Cyfryzacji i NASK

Spoty telewizyjne, działania w prasie i internecie – to tylko niektóre działania, jakie zaplanowaliśmy w ramach naszej kampanii „e-Polak potrafi!”. Startujemy!

dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo użytkowników OSE jako wyzwanie dla uczestników Hackathonu 590

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE), której operatorem jest Państwowy Instytut Badawczy NASK, już niedługo zapewni dostęp do szybkiego i bezpiecznego internetu każdej polskiej szkole. Młodzi programiści, uczestnicy Hackathonu na Kongresie 590 mają szansę w ramach wyzwania NASK zaproponować rozwiązania, które pozwolą wykorzystać usługi bezpieczeństwa także na smartfonach uczniów szkół podłączonych do OSE.

dowiedz się więcej

NASK uruchamia postępowanie na mobilne pracownie dla szkół

NASK rozpoczyna postępowanie na dostawę wyposażenia mobilnych pracowni komputerowych, które szkoły wygrały w konkursie #OSEWyzwanie. Każdy zestaw składa się z 16 laptopów. Nagrody będą przekazywane do szkół w bieżącym roku szkolnym 2019/20.

dowiedz się więcej

Instytut NASK wśród sygnatariuszy deklaracji na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie

„Deklarację współpracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie” z inicjatywy ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego podpisali we wtorek w Warszawie przedstawiciele instytucji państwowych, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców treści, portali internetowych i mediów. Państwowy Instytut Badawczy NASK jest jednym z jej sygnatariuszy.

dowiedz się więcej

Menu kategorii

Wydarzenia 2018

Cyberedukacja kluczowym aspektem bezpieczeństwa w sieci

19 grudnia 2018 w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło spotkanie Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli Minister Marek Zagórski i Karol Okoński - Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa. Było to czwarte spotkanie powołanej w sierpniu 2018 r. grupy z inicjatywy Ministra Cyfryzacji. Dzisiejsze spotkanie miało charakter podsumowujący dotychczasowe jej prace.

Celem Grupy było wypracowanie rozwiązań w zakresie szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa służących jak największej grupie użytkowników mając na uwadze w szczególności obowiązki wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Do udziału w pracach grupy zaproszono m.in. organizacje pozarządowe, przedstawicieli pracodawców oraz przedsiębiorców, jak również zainteresowanych przedsiębiorców.

Jako jeden z priorytetów wskazano obszar podnoszenia świadomości o cyberzagrożeniach i obowiązkach wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W ramach  Grupy pracowały Zespoły dedykowane różnym interesariuszom: dużym przedsiębiorstwom; średnim i małym przedsiębiorstwom; jednostkom samorządu terytorialnego; obywatelom.

Zadaniem zespołów było rozpoznanie właściwych obszarów do prowadzenia działań podnoszących świadomość o cyberzagrożeniach i upowszechnianie wiedzy na temat rozwiązań i obowiązków wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa uwzględniających problematykę danej grupy interesariuszy oraz przedstawienie propozycji rozwiązań w tym zakresie.

Grupie przewodniczy Krzysztof Silicki -  p.o. Dyrektora NASK Państwowego Instytutu Badawczego. W NASK działa jeden z trzech CSIRT, tj. Zespołów Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego, wchodzących w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, do którego zgłaszane są incydenty przez: Operatorów Usług Kluczowych, Dostawców Usług Kluczowych, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne - obywateli. Stała współpraca z CSIRT NASK różnych grup interesariuszy ma kluczowe znaczenie dla cyberbezpieczeństwa kraju.

Podczas spotkania przedstawione zostały propozycje działań wypracowane przez ww. Zespoły.  Propozycje te zostaną poddane analizie i ocenie Ministerstwa pod kątem możliwości prawnych i możliwości ich sukcesywnego wdrażania. Kolejnym krokiem będzie opracowanie harmonogramów.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

do góry