Nawigacja

Topnews

Rusza wielki konkurs #OSEWyzwanie!

Już od 19 sierpnia będzie można zarejestrować się i wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest blisko 800 mobilnych pracowni multimedialnych dla szkół.

dowiedz się więcej

Nie zagub dziecka w sieci

dowiedz się więcej

Czy wiesz z kim Twoje dziecko spędza wakacje?

Wakacje na półmetku. Nasze dzieci są na obozach harcerskich, miejskich półkoloniach, spędzają beztroski czas u dziadków lub siedzą w domu i czekają na nasz powrót z pracy. Są zaopiekowane, bezpieczne, wiemy co i gdzie robią. Czy na pewno?

dowiedz się więcej

Polskie Forum Zarządzania Internetem 2019

Chcesz wiedzieć, kto rządzi polskim internetem? Co nowego dzieje się w sieci? Jak odnaleźć się w cyfrowym świecie oraz czy należy bać się sztucznej inteligencji? Jeśli są to tematy, którymi się interesujesz lub zagadnienia, które wykorzystujesz w swojej pracy – odwiedź Polskie Forum Zarządzania Internetem, które odbędzie się 9 grudnia 2019 r. w Warszawie.

dowiedz się więcej

EuroMath – komputery przychodzą niewidomym uczniom z pomocą w nauce matematyki

Nauka matematyki dla osób z niepełnosprawnością wzroku stanowi duże wyzwanie. Naukowcy w ramach projektu EuroMath pracują nad bezpłatną aplikacją internetową, w której zintegrowane będą w jedną całość narzędzia, dostępne dla uczniów niewidomych i słabowidzących, w tym edytory formuł i grafiki, ułatwiające pracę nad treściami matematycznymi.

dowiedz się więcej

Menu kategorii

Wydarzenia 2018

Cyberedukacja kluczowym aspektem bezpieczeństwa w sieci

19 grudnia 2018 w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło spotkanie Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli Minister Marek Zagórski i Karol Okoński - Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa. Było to czwarte spotkanie powołanej w sierpniu 2018 r. grupy z inicjatywy Ministra Cyfryzacji. Dzisiejsze spotkanie miało charakter podsumowujący dotychczasowe jej prace.

Celem Grupy było wypracowanie rozwiązań w zakresie szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa służących jak największej grupie użytkowników mając na uwadze w szczególności obowiązki wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Do udziału w pracach grupy zaproszono m.in. organizacje pozarządowe, przedstawicieli pracodawców oraz przedsiębiorców, jak również zainteresowanych przedsiębiorców.

Jako jeden z priorytetów wskazano obszar podnoszenia świadomości o cyberzagrożeniach i obowiązkach wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W ramach  Grupy pracowały Zespoły dedykowane różnym interesariuszom: dużym przedsiębiorstwom; średnim i małym przedsiębiorstwom; jednostkom samorządu terytorialnego; obywatelom.

Zadaniem zespołów było rozpoznanie właściwych obszarów do prowadzenia działań podnoszących świadomość o cyberzagrożeniach i upowszechnianie wiedzy na temat rozwiązań i obowiązków wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa uwzględniających problematykę danej grupy interesariuszy oraz przedstawienie propozycji rozwiązań w tym zakresie.

Grupie przewodniczy Krzysztof Silicki -  p.o. Dyrektora NASK Państwowego Instytutu Badawczego. W NASK działa jeden z trzech CSIRT, tj. Zespołów Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego, wchodzących w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, do którego zgłaszane są incydenty przez: Operatorów Usług Kluczowych, Dostawców Usług Kluczowych, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne - obywateli. Stała współpraca z CSIRT NASK różnych grup interesariuszy ma kluczowe znaczenie dla cyberbezpieczeństwa kraju.

Podczas spotkania przedstawione zostały propozycje działań wypracowane przez ww. Zespoły.  Propozycje te zostaną poddane analizie i ocenie Ministerstwa pod kątem możliwości prawnych i możliwości ich sukcesywnego wdrażania. Kolejnym krokiem będzie opracowanie harmonogramów.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

do góry