Nawigacja

Topnews

ESA – technologia i edukacja razem w walce ze smogiem

Ponad 300 szkół ze stacjami pomiarowymi, przeszło trzy tysiące przeszkolonych nauczycieli i niemal 51 tysięcy uczniów objętych edukacją – to najkrótsze podsumowanie dotychczasowych efektów projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA).

dowiedz się więcej

e-Polak potrafi! – rusza kampania Ministerstwa Cyfryzacji i NASK

Spoty telewizyjne, działania w prasie i internecie – to tylko niektóre działania, jakie zaplanowaliśmy w ramach naszej kampanii „e-Polak potrafi!”. Startujemy!

dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo użytkowników OSE jako wyzwanie dla uczestników Hackathonu 590

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE), której operatorem jest Państwowy Instytut Badawczy NASK, już niedługo zapewni dostęp do szybkiego i bezpiecznego internetu każdej polskiej szkole. Młodzi programiści, uczestnicy Hackathonu na Kongresie 590 mają szansę w ramach wyzwania NASK zaproponować rozwiązania, które pozwolą wykorzystać usługi bezpieczeństwa także na smartfonach uczniów szkół podłączonych do OSE.

dowiedz się więcej

NASK uruchamia postępowanie na mobilne pracownie dla szkół

NASK rozpoczyna postępowanie na dostawę wyposażenia mobilnych pracowni komputerowych, które szkoły wygrały w konkursie #OSEWyzwanie. Każdy zestaw składa się z 16 laptopów. Nagrody będą przekazywane do szkół w bieżącym roku szkolnym 2019/20.

dowiedz się więcej

Instytut NASK wśród sygnatariuszy deklaracji na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie

„Deklarację współpracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie” z inicjatywy ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego podpisali we wtorek w Warszawie przedstawiciele instytucji państwowych, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców treści, portali internetowych i mediów. Państwowy Instytut Badawczy NASK jest jednym z jej sygnatariuszy.

dowiedz się więcej

Menu kategorii

Wydarzenia 2019

Ruszyła rekrutacja do Szkoły Doktorskiej TIB PAN

15 czerwca ruszyła rekrutacja na studia doktoranckie w interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Instytutów PAN Technologii Informacyjnych i Biomedycznych. Szkoła przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dziedzinach: informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna oraz nauki medyczne. W prowadzeniu szkoły z instytutami PAN współpracuje NASK PIB. Dokumenty można składać do 9 lipca.

Misją Szkoły Doktorskiej TIB PAN jest interdyscyplinarne kształcenie osób, przygotowujących się do samodzielnego prowadzenia badań naukowych w obszarach biomedycznych z wykorzystaniem różnorodnych technik komputerowych.

- Obecne wyzwania naukowe wymagają rozszerzonego i kompleksowego przygotowania, umożliwiającego umiejętne wykorzystanie nowoczesnych technik badawczych, wieloaspektową analizę i rozumienie różnorodnych zjawisk fizycznych, systemów biologicznych i mechanizmów fizjologicznych oraz ich odpowiedni opis formalny na poziomie komórkowym, subkomórkowym i globalnym organizmu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatyczno-matematycznych, jak również projektowania i tworzenia nowych metod, systemów i narzędzi eksperymentalnych. Takie przygotowanie oferuje Szkoła Doktorska TIB PAN – mówi prof. Krzysztof Malinowski, członek Rady Szkoły.

 

Kandydaci na doktorantów oprócz dyplomów, poświadczających wykształcenie na poziomie magistra lub magistra inżyniera składają również listy motywacyjne i życiorysy, zawierające informacje o stażach, kursach lub uczestnictwie w badaniach.

- Rekrutacja odbywa się na zasadach konkursu. Zgodnie z regulaminem, kandydaci oceniani są przez komisję rekrutacyjną na podstawie wyników kształcenia a także przedstawionej w podaniu motywacji do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w wybranej dyscyplinie. Liczą się również dotychczasowe osiągnięcia naukowo-badawcze (publikacje, nagrody/wyróżnienia naukowe itp.) i ich związek z wskazanym przez kandydata w zgłoszeniu obszarem tematycznym oraz dotychczasowe doświadczenie w pracy naukowo-badawczej a także udział w konferencjach naukowych, warsztatach, szkołach letnich, naukowych kołach studenckich – mówi Prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, członek Rady Szkoły.

 

Rekrutacja jest dwuetapowa. Z kandydatami, których zgłoszenia spełnią wszystkie kryteria formalne oraz minimalne wymogi merytoryczne, komisja rekrutacyjna przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim.  Rozmowy będą się odbywały w dniach 10 - 31 lipca. Na składanie podań kandydaci mają czas do 9 lipca. Ogłoszenie wyników rekrutacji zaplanowano na 7 sierpnia.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej szkoły: https://szkoladoktorskatib.edu.pl/tib/rekrutacja/zasady-rekrutacji/1612,Zasady-rekrutacji.html

 

do góry