Nawigacja

Topnews

ESA – technologia i edukacja razem w walce ze smogiem

Ponad 300 szkół ze stacjami pomiarowymi, przeszło trzy tysiące przeszkolonych nauczycieli i niemal 51 tysięcy uczniów objętych edukacją – to najkrótsze podsumowanie dotychczasowych efektów projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA).

dowiedz się więcej

e-Polak potrafi! – rusza kampania Ministerstwa Cyfryzacji i NASK

Spoty telewizyjne, działania w prasie i internecie – to tylko niektóre działania, jakie zaplanowaliśmy w ramach naszej kampanii „e-Polak potrafi!”. Startujemy!

dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo użytkowników OSE jako wyzwanie dla uczestników Hackathonu 590

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE), której operatorem jest Państwowy Instytut Badawczy NASK, już niedługo zapewni dostęp do szybkiego i bezpiecznego internetu każdej polskiej szkole. Młodzi programiści, uczestnicy Hackathonu na Kongresie 590 mają szansę w ramach wyzwania NASK zaproponować rozwiązania, które pozwolą wykorzystać usługi bezpieczeństwa także na smartfonach uczniów szkół podłączonych do OSE.

dowiedz się więcej

NASK uruchamia postępowanie na mobilne pracownie dla szkół

NASK rozpoczyna postępowanie na dostawę wyposażenia mobilnych pracowni komputerowych, które szkoły wygrały w konkursie #OSEWyzwanie. Każdy zestaw składa się z 16 laptopów. Nagrody będą przekazywane do szkół w bieżącym roku szkolnym 2019/20.

dowiedz się więcej

Instytut NASK wśród sygnatariuszy deklaracji na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie

„Deklarację współpracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie” z inicjatywy ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego podpisali we wtorek w Warszawie przedstawiciele instytucji państwowych, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców treści, portali internetowych i mediów. Państwowy Instytut Badawczy NASK jest jednym z jej sygnatariuszy.

dowiedz się więcej

Menu kategorii

Wydarzenia 2019

Projekt EUNITY: współpraca europejsko-japońska w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

Wspieranie europejsko-japońskiego dialogu w zakresie badań i innowacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności oraz analizę rozbieżności i braków w działaniach w obu regionach zakładał realizowany w Europie i Japonii projekt EUNITY, w którym brał udział m.in. NASK-Państwowy Instytut Badawczy.

Wśród założeń projektu EUNITY, który zakończył się w maju br., była też identyfikacja potencjalnych możliwości przyszłej współpracy i promowanie europejskich działań w zakresie innowacji związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym oraz zwiększanie międzynarodowej widoczności działań UE w tej dziedzinie. W Europie projekt finansowany był z programu badań i innowacji Horyzont 2020.

Wśród uczestników projektu ze strony europejskiej, oprócz Instytutu NASK,  byli: francuski Institut Mines – Telecom (koordynator), hiszpański Atos Spain S.A., grecki Foundation for Research and Technology – Hellas oraz belgijska uczelnia KU Leuven. Japonię reprezentowali: Nara Institute of Science and Technology, University of Tokyo, Meiji University, Japan Advanced Institute of Science and Technology, JPCERT/CC i National Institute of Information and Communications Technology.

- Celem projektu była ocena działań na rzecz cyberbezpieczeństwa po stronie europejskiej i japońskiej. Analizowaliśmy ogólnodostępne dokumenty europejskie, które są stworzone m.in. przez Komisję Europejską, ENISA i inne jednostki zajmujące się cyberbezpieczeństwem. Ponadto każdy z partnerów dokonywał przeglądu działań podejmowanych u siebie w kraju, ale także w kontekście europejskim i współpracy pozaeuropejskiej – wyjaśnia dr Anna Felkner, kierownik Zespołu Metod Bezpieczeństwa Informacji, która pracowała nad EUNITY.

Instytut NASK odpowiadał w EUNITY za obszerny dokument, raport z analizy aktywności  w dziedzinie cyberbezpieczeństwa dwóch regionów - „D3.2: Revised version of the Cyber-security Research Analysis Report for the two regions”. Raport został podzielony na trzy rozdziały: pierwszy dotyczy regulacji prawnych, drugi - badań i innowacji (stworzony przez specjalistów z Instytutu), a trzecia część podejmuje zagadnienia z dziedziny przemysłu. W ramach projektu powstał też strategiczny program badań i innowacji „EU-Japan Cybersecurity and Privacy Strategic Research and Innovation Agenda (EUJ-C&P-SRIA))” - analiza na potrzeby Komisji Europejskiej, wskazująca m.in. jakie projekty w dziedzinie cyberbezpieczeństwa można uznać za szczególnie warte finansowania i jaki kierunek działań jest szczególnie wart polecenia.

Uczestnicy projektu porównali m.in. aspekty prawne w Europie i Japonii oraz dokonali przeglądu istniejących mechanizmów finansowania, a także zebrali informacje o długoterminowych programach badawczych oraz istniejących i planowanych projektach. Analizowano też, jakie działania są podejmowane, aby zniwelować braki w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego w Europie i Japonii oraz w jakim zakresie obie strony mogłyby od siebie czerpać rozwiązania.

W toku projektu opisano wyzwania dotyczące poszczególnych obszarów. W dziedzinie przepisów prawnych w zakresie cyberbezpieczeństwa w Europie należałoby rozbudować współpracę z policją i wprowadzić certyfikację oprogramowania związanego np. ze sztuczną inteligencją czy Internetem Rzeczy. Z kolei w Japonii brakuje start-upów w zakresie bezpieczeństwa sieci, a także badaczy specjalizujących się w prawnych rozwiązaniach w tym zakresie. W dziedzinie badań i innowacji w Europie wyzwanie stanowią nowe zjawiska, jak sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, technologia Blockchain oraz kryptowaluty, a także obecne zagrożenia: ataki na strony internetowe, spam, ransomware, botnety. Japończykom brakuje z kolei przekrojowych programów edukacyjnych na uczelniach wyższych w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.

Wyzwania związane z przemysłem i industrializacją w państwach europejskich dotyczą m.in. faktu, że rynek cyberbezpieczeństwa zdominowany jest przez dostawców spoza Europy, a w Japonii problem stanowi adaptacja rozwiązań bezpieczeństwa teleinformatycznego w firmach.

Z przeprowadzonych w czasie trwania projektu analiz wypływa wniosek, że mimo różnych podobieństw i zbieżności wciąż istnieje wiele różnic między dwoma analizowanymi regionami. Widać to szczególnie w zakresie aspektów prawnych. Podczas formułowania wniosków uznano też, że istnieje dużo różnych programów i instytucji finansujących badania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności. Dodatkowo wiele tematów badań w tym zakresie pokrywa się w obu regionach.

Przemysł w obu regionach jest szczególnie zainteresowany obszarami 5G i Big Data; po obu stronach działają wyspecjalizowane organizacje, promujące te technologie i podejmujące wyzwania związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym. Wspólne zainteresowania badawcze obejmują m.in. zapewnienie poufności Big Data, dostępność i wiarygodność otwartych danych, bezpieczeństwo sieci 5G i protokołów, kryptografię.

 

do góry