Nawigacja

Topnews

ESA – technologia i edukacja razem w walce ze smogiem

Ponad 300 szkół ze stacjami pomiarowymi, przeszło trzy tysiące przeszkolonych nauczycieli i niemal 51 tysięcy uczniów objętych edukacją – to najkrótsze podsumowanie dotychczasowych efektów projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA).

dowiedz się więcej

e-Polak potrafi! – rusza kampania Ministerstwa Cyfryzacji i NASK

Spoty telewizyjne, działania w prasie i internecie – to tylko niektóre działania, jakie zaplanowaliśmy w ramach naszej kampanii „e-Polak potrafi!”. Startujemy!

dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo użytkowników OSE jako wyzwanie dla uczestników Hackathonu 590

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE), której operatorem jest Państwowy Instytut Badawczy NASK, już niedługo zapewni dostęp do szybkiego i bezpiecznego internetu każdej polskiej szkole. Młodzi programiści, uczestnicy Hackathonu na Kongresie 590 mają szansę w ramach wyzwania NASK zaproponować rozwiązania, które pozwolą wykorzystać usługi bezpieczeństwa także na smartfonach uczniów szkół podłączonych do OSE.

dowiedz się więcej

NASK uruchamia postępowanie na mobilne pracownie dla szkół

NASK rozpoczyna postępowanie na dostawę wyposażenia mobilnych pracowni komputerowych, które szkoły wygrały w konkursie #OSEWyzwanie. Każdy zestaw składa się z 16 laptopów. Nagrody będą przekazywane do szkół w bieżącym roku szkolnym 2019/20.

dowiedz się więcej

Instytut NASK wśród sygnatariuszy deklaracji na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie

„Deklarację współpracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie” z inicjatywy ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego podpisali we wtorek w Warszawie przedstawiciele instytucji państwowych, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców treści, portali internetowych i mediów. Państwowy Instytut Badawczy NASK jest jednym z jej sygnatariuszy.

dowiedz się więcej

Menu kategorii

Wydarzenia 2019

Nowoczesne Data Center Praga Pn. oficjalnie otwarte

25 września dzień zaczęliśmy od ważnego i doniosłego wydarzenia – oficjalnego otwarcia jednego z najnowocześniejszych Data Center w Polsce – DC Praga Pn., należącego NASK SA.
W uroczystości udział wzięli: Marek Zagórski Minister Cyfryzacji, przedstawiciele i eksperci NASK SA i Państwowego Instytutu Badawczego NASK.
 
 
Decyzja NASK SA o budowie nowego Data Center wynikała z rosnących potrzeb Klientów publicznych i komercyjnych oraz wnikliwej analizy rynku usług Data Center / Cloud. Wykorzystanie możliwości rynkowych ma wspierać realizację podstawowego zadania NASK SA jakim jest kreowanie wartości dla właściciela. O sukcesie DC Praga Pn. świadczy fakt, że zaledwie w kilka miesięcy od komercyjnego udostępnienia obiektu, z prawie 1 000 m2 powierzchni kolokacyjnej dostępnej w 4 niezależnych komorach, ponad 40% zostało sprzedane. Spółka prognozuje, że do końca IV kw. 2019, wskaźnik zajętości powierzchni wzrośnie do 50%.
Centrum zostało wybudowane dzięki fachowej wiedzy i doświadczeniu pracowników oraz współpracowników Pionu Inwestycji NASK SA pełniącego rolę generalnego wykonawcy. Zarówno wybór wszystkich wykonawców prac budowlanych i instalacyjnych, jak i nadzór nad realizacją inwestycji był sprawowany przez pracowników oraz współpracowników Pionu Inwestycji NASK SA. 
Ale DC Praga Pn. to coś więcej niż kolejne centrum przetwarzania danych w Polsce. DC Praga Pn. to bezpieczeństwo danych do potęgi 7 czyli koncepcja zapewnienia Klientom bezpieczeństwa wielowymiarowego: technologicznego, zasilania, fizycznego, przeciwpożarowego, warunków środowiskowych, ekologicznego oraz ciągłości działania.
 
Bezpieczeństwo danych do potęgi 7
 
Bezpieczeństwo technologiczne zapewnia m.in. zgodność DC ze standardem Rated 3, 3 niezależne przyłącza światłowodowe z odrębnymi wejściami do budynku, neutralność telekomunikacyjna obiektu czy wreszcie pełna redundancja kluczowych urządzeń. 
Bezpieczeństwo zasilania to 1.6 MW mocy IT, 2 niezależne przyłącza energetyczne od 2 niezależnych dostawców, redundantny system podtrzymania zasilania oraz pierwsza w Polsce instalacja podtrzymania zasilania oparta o baterie Li-Ion. 
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zapewnia system wczesnej detekcji i sygnalizacji pożaru oraz system gaśniczy oparty o neutralny ekologicznie, bezpieczny dla ludzi i sprzętu gaz obojętny IG-100. W trosce o kolokowane urządzenia zastosowane zostały dysze wyposażone w tłumiki akustyczne. 
Bezpieczeństwo warunków środowiskowych zapewnia redundantny system klimatyzacji precyzyjnej, cechujący się wysoką energooszczędnością dzięki technologii Freecoolingu oraz zastosowaniu ciepłych i zimnych korytarzy.
Bezpieczeństwo ekologiczne to aktywne wykorzystanie ciepła wytworzonego przez urządzenia zainstalowane w DC na potrzeby ogrzewania budynku biurowego NASK SA oraz proces utylizacji zużytego sprzętu i segregacji odpadów. 
Bezpieczeństwo ciągłości działania naszych Klientów to w pierwszej kolejności stabilność właścicielska NASK SA. To ponadto 2 własne Data Center i kompleksowe portfolio rozwiązań dla Klientów o szczególnych potrzebach w zakresie utrzymania ciągłości ich działania.
 
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE)
 
DC Praga Pn. to również centralny węzeł Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), zapewniającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. Oznacza to, że w DC Praga Pn. spotykają się wszystkie połączenia i systemy, które mają wpływ na całą sieć OSE. To również w tym miejscu zlokalizowana będzie infrastruktura, która zapewni nie tylko szybki i bezpieczny Internet dla szkół, ale również kolejne elementy tego projektu takie jak aplikacje, usługi, e-podręczniki. 
Pierwszym etapem wprowadzenia projektu OSE jest podłączenie wszystkich szkół w Polsce do szybkiego, bezpiecznego i darmowego Internetu. To nastąpi do końca 2020 roku. Już teraz z sieci podłączonej w ramach projektu OSE, korzysta ponad 3 tysiące szkół, a ponad 3 tysiące kolejnych placówek ma wykonane wszystkie instalacje i w najbliższym czasie również będzie korzystało z tej usługi. Kolejny etap to wprowadzanie usług, pomocy dydaktycznych, aplikacji, które dzięki infrastrukturze znajdującej się w DC Praga Pn. będą spełniały najwyższe standardy bezpieczeństwa.
 
Informacja o spółce
 
NASK SA to spółka należąca do Grupy NASK, w skład której wchodzi NASK Państwowy Instytut Badawczy, NASK 4Innovations Sp. z o.o. oraz Mana Solid Invest Sp. z o.o.
Misją NASK SA jest wspomaganie rozwoju Klientów poprzez zapewnienie bezpieczeństwa danych w cyfrowym świecie. Spółka posiada ponad 25-letnie know-how w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego, wspierając rozwój ponad 1 100 Klientów ze wszystkich dziedzin gospodarki. NASK SA to dwa własne centra przetwarzania danych (DC) oraz własne Security Operations Center (SOC). NASK SA zatrudnia ponad 140 osób w centrali i 4 biurach regionalnych w Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach i Kielcach.
NASK SA zapewnia swoim Klientom kompleksowe rozwiązania, od usług Data Center / Cloud, przez Cyberbezpieczeństwo, po usługi Telco. W ramach usług Data Center / Cloud oferuje również doradztwo technologiczne i wykonawcze w zakresie budowy centrów przetwarzania danych oraz ich audyty. 
do góry