Nawigacja

Topnews

ESA – technologia i edukacja razem w walce ze smogiem

Ponad 300 szkół ze stacjami pomiarowymi, przeszło trzy tysiące przeszkolonych nauczycieli i niemal 51 tysięcy uczniów objętych edukacją – to najkrótsze podsumowanie dotychczasowych efektów projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA).

dowiedz się więcej

e-Polak potrafi! – rusza kampania Ministerstwa Cyfryzacji i NASK

Spoty telewizyjne, działania w prasie i internecie – to tylko niektóre działania, jakie zaplanowaliśmy w ramach naszej kampanii „e-Polak potrafi!”. Startujemy!

dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo użytkowników OSE jako wyzwanie dla uczestników Hackathonu 590

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE), której operatorem jest Państwowy Instytut Badawczy NASK, już niedługo zapewni dostęp do szybkiego i bezpiecznego internetu każdej polskiej szkole. Młodzi programiści, uczestnicy Hackathonu na Kongresie 590 mają szansę w ramach wyzwania NASK zaproponować rozwiązania, które pozwolą wykorzystać usługi bezpieczeństwa także na smartfonach uczniów szkół podłączonych do OSE.

dowiedz się więcej

NASK uruchamia postępowanie na mobilne pracownie dla szkół

NASK rozpoczyna postępowanie na dostawę wyposażenia mobilnych pracowni komputerowych, które szkoły wygrały w konkursie #OSEWyzwanie. Każdy zestaw składa się z 16 laptopów. Nagrody będą przekazywane do szkół w bieżącym roku szkolnym 2019/20.

dowiedz się więcej

Instytut NASK wśród sygnatariuszy deklaracji na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie

„Deklarację współpracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie” z inicjatywy ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego podpisali we wtorek w Warszawie przedstawiciele instytucji państwowych, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców treści, portali internetowych i mediów. Państwowy Instytut Badawczy NASK jest jednym z jej sygnatariuszy.

dowiedz się więcej

Menu kategorii

Wydarzenia 2019

NASK uruchomił przed czasem docelową sieć szkieletową OSE

NASK Państwowy Instytut Badawczy, który jest operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), zakończył testy odbiorcze docelowej sieci szkieletowej i systemów bezpieczeństwa OSE. Oznacza to gotowość docelowych węzłów sieci OSE do podłączania placówek edukacyjnych na terenie całego kraju.
Większość nowych węzłów już ruch ze szkół obsługuje. NASK-PIB zakończył testy odbiorcze i uruchamianie sieci szkieletowej 100 dni przed datą zaplanowaną pierwotnie w harmonogramie projektu!
 
NASK odebrał w okresie od kwietnia do sierpnia br. od wykonawców całość usług kolokacji, świadczonych na potrzeby budowy węzłów sieci OSE. Centra Przetwarzania Danych, w których świadczone są usługi kolokacji, zostały wybrane na drodze przetargów, przeprowadzonych z zachowaniem zasad konkurencyjności. Wszystkie umowy z wyłonionymi wykonawcami obowiązują przez okres 10 lat. Centra Przetwarzania Danych spełniają najwyższe standardy rynkowe i oferują rozwiązania techniczne, umożliwiające budowę sieci OSE zgodnie z założeniami w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności pracy. Wykonawcy to T-Mobile, Exea, Inea, Sinersio, 3S, Politechnika Białostocka, Kielecki Park Technologiczny, Park Naukowo-Techniczny Opole, Safe Center, Sprint. Centralny węzeł OSE został zlokalizowany w Data Center Praga Północ, należącym do NASK SA.
 
Na bazie udostępnionych powierzchni kolokacyjnych zainstalowane zostały węzły sieci IP/MPLS oraz węzły bezpieczeństwa. Infrastruktura aktywna wraz z zestawionymi łączami pomiędzy węzłami umożliwiła stworzenie szkieletu OSE. W dniu 24 września 2019 r. zakończono procedury testów odbiorczych ostatnich węzłów i przekazano całość rozwiązania do eksploatacji! 
 
Sieć OSE, która ma na celu zapewnienie dostępu do szybkiego, bezpiecznego internetu wszystkim szkołom w Polsce, będzie zbudowana z węzłów zlokalizowanych na terenie 16 województw. Węzły OSE będą dzieliły się na dwa rodzaje: węzły regionalne, w których skład będą wchodzić węzły agregacyjne sieci (do których będą dołączone łącza ze szkół) oraz regionalne węzły bezpieczeństwa, a także węzły centralne (składające się z węzłów szkieletowych sieci, centralnych węzłów bezpieczeństwa oraz zasobów obliczeniowych OSE). Do węzłów szkieletowych dołączone będą węzły agregacyjne. Węzły te będą także zapewniały łączność do sieci internetowej.
 
Infrastruktura sieci IP/MPLS, oparta na rozwiązaniach Juniper, została kompleksowo wdrożona przez Comp S.A., natomiast systemy bezpieczeństwa dostarczone przez wykonawcę Infradata sp. z o.o., zbudowane zostały na bazie produktów Fortinet, F5 i Infoblox. Obydwaj wykonawcy zostali wybrani na drodze przetargów przeprowadzonych z zachowaniem zasad konkurencyjności. W ramach umowy z powyższymi wykonawcami, oprócz dostawy i kompleksowego wdrożenia rozwiązań, realizowane będą także przez okres 5 lat usługi gwarancji.
 
Odbierając po testach kompletną sieć szkieletową OSE wraz z systemami bezpieczeństwa, NASK-PIB zamknął kolejny etap projektu i koncentruje się obecnie na procesie podłączania szkół do OSE, który ma zostać zakończony w przyszłym roku.  
 
 - Osiągnęliśmy kolejny ważny kamień milowy budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Uruchomiliśmy sieć szkieletową OSE, czyli wszystkie węzły i łącza między nimi, które są niezbędne do podłączania szkół. Dużym sukcesem jest to, że udało się nam wykonać ten etap o 100 dni szybciej niż zakładał to pierwotny harmonogram. Teraz skupimy się na dokończeniu podłączania kolejnych szkół od OSE oraz na rozwijaniu wynikających z założeń projektu usług mających przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom w szkołach. Równolegle powstaje też Ekosystem OSE - stanowiący inspirujące środowisko do wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie wykorzystania nowych technologii w procesie nauczania. - powiedział Bartłomiej Klinger, Zastępca Dyrektora NASK ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych. 
 
Obecnie umowy na korzystanie z usług w ramach OSE podpisało już ok. 10 tys. szkół. Spośród nich blisko 3,5 tys. już korzysta z sieci, a ponad 3 tys. kolejnych jest wyposażonych w niezbędny sprzęt i czeka na udostępnienie sygnału przez operatorów. Do końca roku z OSE będzie korzystać ponad 10 tys. szkół. Operator OSE wciąż czeka na zgłoszenia kolejnych. Wszelkie informacje na temat podłączenia szkoły do OSE można znaleźć na stronie www.ose.gov.pl.
do góry