Nawigacja

Topnews

ESA – technologia i edukacja razem w walce ze smogiem

Ponad 300 szkół ze stacjami pomiarowymi, przeszło trzy tysiące przeszkolonych nauczycieli i niemal 51 tysięcy uczniów objętych edukacją – to najkrótsze podsumowanie dotychczasowych efektów projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA).

dowiedz się więcej

e-Polak potrafi! – rusza kampania Ministerstwa Cyfryzacji i NASK

Spoty telewizyjne, działania w prasie i internecie – to tylko niektóre działania, jakie zaplanowaliśmy w ramach naszej kampanii „e-Polak potrafi!”. Startujemy!

dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo użytkowników OSE jako wyzwanie dla uczestników Hackathonu 590

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE), której operatorem jest Państwowy Instytut Badawczy NASK, już niedługo zapewni dostęp do szybkiego i bezpiecznego internetu każdej polskiej szkole. Młodzi programiści, uczestnicy Hackathonu na Kongresie 590 mają szansę w ramach wyzwania NASK zaproponować rozwiązania, które pozwolą wykorzystać usługi bezpieczeństwa także na smartfonach uczniów szkół podłączonych do OSE.

dowiedz się więcej

NASK uruchamia postępowanie na mobilne pracownie dla szkół

NASK rozpoczyna postępowanie na dostawę wyposażenia mobilnych pracowni komputerowych, które szkoły wygrały w konkursie #OSEWyzwanie. Każdy zestaw składa się z 16 laptopów. Nagrody będą przekazywane do szkół w bieżącym roku szkolnym 2019/20.

dowiedz się więcej

Instytut NASK wśród sygnatariuszy deklaracji na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie

„Deklarację współpracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie” z inicjatywy ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego podpisali we wtorek w Warszawie przedstawiciele instytucji państwowych, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców treści, portali internetowych i mediów. Państwowy Instytut Badawczy NASK jest jednym z jej sygnatariuszy.

dowiedz się więcej

Menu kategorii

Wydarzenia 2019

Instytut NASK wśród sygnatariuszy deklaracji na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie

„Deklarację współpracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie” z inicjatywy ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego podpisali we wtorek w Warszawie przedstawiciele instytucji państwowych, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców treści, portali internetowych i mediów. Państwowy Instytut Badawczy NASK, który jest jednym z sygnatariuszy deklaracji o przeciwdziałaniu cyberprzemocy, reprezentował zastępca dyrektora NASK ds. projektów administracyjno-edukacyjnych Bartłomiej Klinger.

„Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych stworzył dzieciom i młodzieży bezprecedensowe możliwości komunikowania się, uczenia, uzyskiwania dostępu do informacji i wyrażania swoich opinii w sprawach, które mają wpływ na ich życie i społeczności, w których funkcjonują. Jednakże łatwy i nieograniczony dostęp do internetu, w szczególności z wykorzystaniem technologii mobilnych, stanowi równocześnie duże zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz jest poważnym wyzwaniem dla nas – dorosłych” – można przeczytać w Deklaracji.

  - Deklaracja, którą dzisiaj podpisujemy, obejmuje cały obszar związany z cyberprzemocą. Celem tej deklaracji jest współpraca wielu podmiotów, mediów, właścicieli platform internetowych, ale także firm telekomunikacyjnych i instytucji państwowych – zapowiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Jednym ze zjawisk, które mogą negatywnie wpływać na rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży, mogą być tzw. patostreamy, czyli materiały wideo rozpowszechniane za pośrednictwem internetu, ukazujące treści wulgarne, szokujące, obsceniczne czy brutalne. Jak wynika z raportu „Patostreamy w opinii polskich internautów”, przygotowanego przez Dział Badań Rynku i Opinii NASK, 48,4% nastolatków w ciągu ostatnich sześciu miesięcy trafiła w sieci na takie treści. Prawie 13% nastolatków natyka się na patostreamy codziennie. Co więcej, aż 90% z nich utrzymuje, że znalezienie takich materiałów w internecie nie jest żadnym problemem.

Nastolatki zdają sobie sprawę ze szkodliwości tego typu treści dla dzieci i młodzieży – uważa tak ponad 64% z nich. Wśród rodziców podobne zdanie ma 74% populacji. 84,4% nastolatków zgadza się z postulatem, że patostreamy powinny być blokowane i usuwane z sieci. Podobnie było wśród rodziców (89,1%).

Aby zmniejszyć ryzyko występowania tego typu zagrożeń, konieczne jest połączenie wysiłków różnych podmiotów - administracji publicznej, sektora prywatnego, organizacji pozarządowych, uczelni oraz ośrodków badawczych - na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Wspólne działania na rzecz cyberbezpieczeństwa podjęte dzięki Deklaracji mają być w założeniu wielokierunkowe. Jeden z aspektów działań jest związany z przeglądem prawa i rozwiązań funkcjonujących dziś w przepisach i zweryfikowanie, czy dostępne instrumenty prawne i organizacyjne rzeczywiście zabezpieczają przed propagowaniem tego typu zjawisk i chronią młodych ludzi. W Deklaracji wskazano też potrzebę promowania wartościowych treści w internecie oraz propagowania rozwiązań technicznych sprzyjających bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w internecie. Trzeci obszar działań ma na celu usprawnienie wymiany informacji między dostawcami treści i usług internetowych a podmiotami zaangażowanymi w przeciwdziałanie szkodliwym treściom w celu informowania o zagrożeniach oraz rozwijania narzędzi reagowania na nie.

 - Główne przesłanie sprowadza się do bardzo prostego hasła: Nie zarabiam i nie pozwalam zarabiać na cyberprzemocy. To ograniczy dostępność i powszechność tego typu informacji – podkreślił minister cyfryzacji. - Zachęcam wszystkich, którzy mają na to wpływ, żeby wywierać presję na tych, którzy w sposób być może bezrefleksyjny pozwalają na udostępnianie tego typu treści, pozwalają na zarabianie na nich. Powinniśmy temu przeciwdziałać.

Deklaracja ma charakter otwarty i będzie dostępna do podpisania w sieci. Powstanie też w Ministerstwie Cyfryzacji specjalna Grupa Robocza, która będzie starała się wzmocnić instrumenty prawne, zabezpieczające dzieci przed szkodliwymi zjawiskami – zapowiedział minister Zagórski.

Pierwszymi sygnatariuszami deklaracji są: Minister Cyfryzacji, Rzecznik Praw Dziecka, Państwowy Instytut Badawczy NASK, Komenda Główna Policji, Wirtualna Polska, Interia, Cyberdefence24, Fratria, ZPR Media, TVP S.A., Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Orange, P4 Polska, Microsoft.

Podpisanie Deklaracji to kolejna odsłona uruchomionej niedawno kampanii edukacyjno-informacyjnej „Nie zagub dziecka w sieci”, realizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z NASK, która ma pomóc rodzicom w realnym i skutecznym towarzyszeniu dzieciom w internecie. W ramach kampanii powstaną poradniki, artykuły i inne skierowane do rodziców materiały, wyjaśniające, jak opiekować się dzieckiem nie tylko offline, ale i online.

do góry