Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Wydarzenie 2018

Integracja i synchronizacja działań - wyzwanie współczesnej gospodarki 4.0

Zagadnieniom związanym z rozwojem współpracy różnorodnych podmiotów poświęcone jest 10. Forum Gospodarcze TIME (Telekomunikacja, Internet, Media, Elektronika), odbywające się w dniach 5-6 marca w Warszawie. NASK jest partnerem wydarzenia.

Globalna sieć komputerowa przestaje być domeną komputerów. Urządzenia IOT stanowią coraz liczniejszą grupę "użytkowników" - w domach, w organizacjach biznesowych i publicznych oraz w fabrykach. Maszyn korzystających z połączenia z siecią będzie jeszcze więcej wraz z rozwojem usług bezprzewodowego internetu, przede wszystkim za sprawą standardu 5G - przewidują specjaliści. Wobec takiego globalnego usieciowienia, transgraniczna musi się stać również legislacja i współpraca na rzecz wspólnego ekosystemu IT.

Współpraca, integracja instytucjonalna i legislacyjna jest kluczowa również w obszarze bezpieczeństwa sieci. Aktualnie implementowane prawo Unii Europejskiej - przede wszystkim dyrektywa NIS - zmierzają do ujednolicenia systemów cyberbezpieczeństwa w krajach wspólnoty oraz ustanawiają procedury międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie. Co istotne, nie tylko nakładają one obowiązki na podmioty gospodarcze i instytucje, ale dają też istotne gwarancje w dziedzinie ochrony danych i poszanowania tajemnicy handlowej - mówi dr. inż. Wojciech Kamieniecki. Jak dodaje, doświadczenia CERT Polska, pierwszego w Polsce zespołu interwencyjnego ds. bezpieczeństwa w sieci, obecnie wchodzącego w skład NC Cyber w NASK PIB, pokazują, że właśnie obawa przed ujawnieniem wrażliwych danych powstrzymuje wiele organizacji przed nawiązaniem współpracy z innymi instytucjami. Firmy, które w konkurencji wobec siebie rozwijały własne systemy, usługi cyfrowe i zabezpieczenia postrzegają wymianę informacji o naruszeniach bezpieczeństwa jako potencjalne zagrożenie swojej pozycji rynkowej. Jednak początkowe doświadczenia integracji polskich firm w budowanym systemie cyberbezpieczeństwa napawają optymizmem. “NC Cyber w trakcie swojej półtorarocznej działalności podpisało porozumienie o współpracy z 45 podmiotami” - informuje dyrektor NASK, który podczas FG TIME weźmie udział w panelu o cyberbezpieczeństwie w skali mikro i makro. „Współpraca w obszarze bezpieczeństwa i oddzielenie tej sfery od rywalizacji rynkowej to szczególne wyzwania stawiane przez rozwój usług opartych na 5G” – podkreśla Wojciech Kamieniecki. 

Istotne jest również rozwijanie współpracy międzynarodowej, opartej na zaufaniu i bezpośrednich relacjach pomiędzy podmiotami. Badania przeprowadzone przez ekspertów NASK PIB na temat organizacji typu ISAC (Centrów Analiz i Wymiany Informacji) wskazują, że współpraca w tym modelu działa skutecznie zarówno w ramach poszczególnych branż, jak i międzysektorowo.

"Z perspektywy instytutu badawczego ważne jest oczywiście pozyskiwanie informacji o aktualnych zagrożeniach, dzięki którym pion badawczo-rozwojowy może wypracowywać nowe rozwiązania na rzecz ochrony sieci. Im więcej podmiotów jest włączonych w system przekazywania danych o incydentach, tym większa jest pula danych, na których opierają się prace badawcze" - podkreśla dr inż. Wojciech Kamieniecki.

Świat analityków cyberbezpieczeństwa już dawno przekonał się o opłacalności współpracy i wymiany doświadczeń. Model wielotorowej wymiany informacji promują również przepisy UE. Firmy muszą nadrobić nieco zaległości, ale już wiele z nich rozumie, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo cyfrowe współpraca i wymiana informacji jest najskuteczniejszym sposobem poprawy bezpieczeństwa i świadczy o odpowiedzialności i roztropności biznesowej.

X Forum gospodarcze TIME jest spotkaniem europejskiego przemysłu cyfrowego organizowanego przez organizacje przedsiębiorstw zrzeszonych w KIGEiT, PIIT i ZVEI. W Warszawie spotykają się przedstawiciele firm europejskich, stanowiących czołówkę przedsiębiorstw, realizujących transformację przemysłową jako Industrie 4.0. Istotą tego procesu jest szybkie pogłębianie współpracy przedsiębiorstw we wszystkich obszarach działalności gospodarczej. Pionowa i pozioma integracja procesów zarządzania łańcuchami wartości ma charakter globalny.

Więcej na stronie wydarzenia FG Time

do góry