Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Wydarzenie 2018

ENISA: współpraca i zaufanie to filary cyberbezpieczeństwa w Europie

Międzysektorowe mechanizmy współpracy i wymiany informacji są kluczowe dla sprawnego działania systemu cyberbezpieczeństwa, a kraje członkowskie powinny wzmacniać i wspierać ich rozwój - wynika z opublikowanych przez ENISA raportów na temat inicjatyw cyberbezpieczeństwa, podejmowanych w Europie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) oraz Centrów Analiz i Wymiany Informacji (ISAC). Raporty są wynikiem badań, przeprowadzonych przez ekspertów NASK PIB.

ENISA podkreśla rolę współpracy administracji publicznej i sektora prywatnego dla budowania ekosystemu cyberbezpieczeństwa w państwach członkowskich i na poziomie UE. Mechanizmy typu PPP, czy ISAC są działaniami komplementarnymi do regulacji prawnych, takich jak tzw. dyrektywa NIS, czyli dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Doświadczenie pokazuje, że odpowiedni poziom zaufania pomiędzy interesariuszami ma bezpośredni wpływ na podniesienie poziomu  cyberbezpieczeństwa. Same regulacje prawne nie wystarczają np. w zakresie wymiany informacji o incydentach konieczna jest także dobrze rozwinięta współpraca, oparta na zaufaniu. Co więcej: właściwie funkcjonujące mechanizmy współpracy publiczno – prywatnej pozwalają wypracować lepsze rozwiązania prawne i rekomendacje w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Eksperci NASK zebrali przykłady rozwiązań, stosowanych w 15 krajach Unii Europejskiej, zarówno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), jak i Centrów Analiz i Wymiany Informacji (ISAC). Stanowią one modelowe przykłady, z których mogą korzystać prawodawcy, organizacje międzysektorowe i władze wykonawcze w krajach Unii Europejskiej (i nie tylko), projektując własne rozwiązania systemowe w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. „Przeanalizowane przez nas przykłady potwierdzają bardzo istotne znaczenie uwarunkowań kulturowych, prawnych i politycznych poszczególnych państw członkowskich. Dlatego przy implementacji konkretnych rozwiązań trzeba brać pod uwagę fakt, że to, co sprawdza się w jednym kraju, niekoniecznie uda się w innym. Dla przykładu: współpraca pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym jest na ogół łatwiejsza i mniej formalna w mniejszych krajach, podczas kiedy w tych większych często konieczne są konkretne podstawy prawne. Istnieją jednak wyzwania wspólne dla wszystkich. W raportach chodziło nam przede wszystkim o ich zaakcentowanie oraz o analizę tych czynników, które sprawiają, że rozwiązania typu PPP i ISAC odniosły sukces” – mówi PM projektu Magdalena Wrzosek z NASK.

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, konieczne są inwestycje w PPP, otwarta komunikacja pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym oraz silniejsze zaangażowanie w tego typu inicjatywy małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo w zakresie Centrów Wymiany Analiz i Informacji (ISAC) istotne jest stworzenie struktury, która będzie motywowała sektor prywatny do współpracy i wymiany informacji oraz dostarczanie wartościowych analiz. Jednym z kluczowych elementów dla sprawnie działających ISAC jest także zaangażowanie sektora publicznego (np. w roli sekretariatu), tak aby wzmacniać współpracę pomiędzy poszczególnymi sektorami kluczowymi.

Raporty ENISA:

Public Private Partnerships

Information Sharing and Analysis Center

 

do góry