Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Wydarzenie 2018

Cyberkryzys w sektorze lotniczym – europejskie ćwiczenia cyberbezpieczeństwa w 2018 roku

Ponad 70 specjalistów, należących do CSIRT-ów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej pod koniec stycznia przez kilka godzin walczyło z globalnym kryzysem cyberbezpieczeństwa - taki był scenariusz ćwiczeń Cyber SOPEx, zorganizowanych przez unijną agencję ds. cyberbezpieczeństwa ENISA. Były to pierwsze ćwiczenia sieci CSIRT powołanej na mocy Dyrektywy NIS. Główne europejskie ćwiczenia cyberbezpieczeństwa Cyber Europe ENISA planuje przeprowadzić w czerwcu tego roku, a ich koordynatorem będzie NASK.

Celem ćwiczeń EuroSOPEX było przetestowanie procedur SOP (Standard Operational Procedures), określających mechanizmy i sposób współpracy  sieci CSIRT w obliczu transgranicznego zagrożenia. Ze strony Polski w ćwiczeniach brali udział eksperci zespołu CERT Polska, działającego w NC Cyber w NASK PIB. CERT Polska reprezentuje Polskę w sieci CSIRT.

Ćwiczenia Cyber SOPEx są jednym z elementów przygotowań do zakrojonych na większą skalę europejskich ćwiczeń cyberbezpieczeństwa Cyber Europe, zaplanowanych przez ENISA na czerwiec tego roku. Cyber Europe to cykliczne, odbywające się co dwa lata ćwiczenia, w których biorą udział eksperci ds. cyberbezpieczeństwa z instytucji państwowych, sektora prywatnego (każda edycja ćwiczeń dotyczy innego sektora), a także zespoły odpowiedzialne za komunikację i zarządzanie kryzysowe. Koordynatorem tegorocznych ćwiczeń jest NASK PIB, a scenariusz zakłada kryzys w sektorze lotniczym.

ENISA, pełniąc rolę sekretariatu sieci CSIRT, określiła  wzmocnienie współpracy w obrębie społeczności CSIRT-ów europejskich jako jeden ze swoich priorytetów.

Wspólne ćwiczenia mają na celu zapoznanie zespołów z procedurami, ale też, co ważniejsze wzmocnienie ich wzajemnych relacji. Współpraca w obliczu kryzysu będzie tym skuteczniejsza im silniejsze będą osobiste relację pomiędzy zespołami z poszczególnych krajów członkowskich.

Scenariusz EuroSOPEX, jak informuje ENISA na swojej stronie internetowej, był stworzony z myślą o stymulowaniu współpracy, wymiany informacji i wykorzystywania nowatorskich pomysłów i kreatywnych rozwiązań. W ocenie CERT Polska procedury zadziałały prawidłowo i ułatwiły współdziałanie z innymi zespołami. Eksperci CERT Polska biorą udział w wielu ćwiczeniach i zawodach. W styczniu tego roku zajęli drugie miejsce w konkursie CERT Championship w ramach konferencji SecOps Europe 2018, w której uczestniczyły CERT-y z Grupy Wyszehradzkiej.

Więcej informacji na temat Dyrektywy NIS i sieci CSIRT dostępnych jest na naszym portalu www.cyberpolicy.nask.pl

do góry