Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Wydarzenie 2018

O cyberbezpieczeństwie w energetyce - I Forum Bezpieczeństwa Zakładów Wytwórczych Energii

Cyberbezpieczeństwo, kierunki rozwoju, innowacje i kultura bezpieczeństwa w budowie odporności biznesu w sektorze energetycznym to najważniejsze tematy I Forum Bezpieczeństwa Zakładów Wytwórczych Energii, które zorganizowane zostało w Łodzi 13 i 14 marca br. przez PZU LAB. W Forum uczestniczyli przedstawiciele NASK SA.

- Przy dialogu o rozwoju energetyki, wykorzystaniu nowych źródeł energii, kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ciągłości działania zakładów wytwórczych energii powinny znaleźć swoje szczególne miejsce - powiedział dr inż. Dariusz Gołębiewski – wiceprezes Zarządu PZU LAB, otwierając Forum.

Aby coraz skuteczniej walczyć z cyberprzestępcami przedsiębiorstwa muszą wdrażać i stosować najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne. Dlatego w czasie dyskusji panelowej, w poświęconej cyberbezpieczeństwu w energetyce, rozmawiano między innymi o rozwiązaniach informatycznych, które umożliwią skuteczne wdrożenie nowelizacji RODO. Paneliści dyskutowali także o przygotowaniach do wdrożenia dyrektywy NIS (Network and Information Systems Directive) oraz zagrożeniach sektora energetycznego, na które może być narażony w wyniku ataków przeprowadzonych przez cyberprzestępców.

- Nowoczesny ekosystem cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie energetycznym, oparty powinien być na pozyskiwaniu informacji z możliwie licznych źródeł, umożliwiając jak najlepsze poznanie mechanizmów i procesów działania przedsiębiorstwa. To z kolei pozwala nam na oszacowanie poziomu zagrożeń, zidentyfikowanie “słabych ogniw” i wdrożenie skutecznych procedur reakcji na określone incydenty – powiedział Marek Zaliński, członek zarządu spółki NASK SA, która dostarcza klientom biznesowym i instytucjonalnym zaawansowane usługi oraz rozwiązania informatyczne z zakresu przechowywania, przetwarzania, zabezpieczania i transmisji danych.

Organizowane po raz pierwszy Forum Bezpieczeństwa Zakładów Wytwórczych Energii ma być miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń, wzajemnej inspiracji i tworzenia środowiska do współpracy w zakresie bezpieczeństwa polskiej energetyki. Aktywny udział w Forum biorą przedstawiciele wiodących grup energetycznych w Polsce, a także Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,  Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Centralnego Instytut Ochrony Pracy oraz uczelnie: AGH, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka.

do góry