Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Wydarzenie 2018

Bezpieczeństwo instytucji publicznych – konferencja CyberGOV z udziałem NASK

Problematykę budowy skutecznego systemu cyberbezpieczeństwa oraz znaczenia partnerstwa publiczno-prywatnego zaprezentują podczas Konferencji CyberGOV przedstawiciele NASK z Pionu Centrum Cyberbezpieczeństwa.

Jak podkreślają organizatorzy, konferencja „powstała w odpowiedzi na aspiracje i oczekiwania ekspertów ds. IT, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa z instytucji administracji państwowej. To spotkanie skrojone pod ich potrzeby i uwarunkowania funkcjonowania jednostek sektora publicznego w Polsce”.

Podczas konferencji wystąpi wiceminister cyfryzacji Karol Okoński, który przedstawi aktualny stan prac legislacyjnych nad projektem ustawy o krajowym systemem bezpieczeństwa, harmonogram i wymogi wdrożenia ustawy przez podmioty sektora publicznego, w szczególności jednostki administracji centralnej i samorządowej, a także dalsze plany Ministerstwa Cyfryzacji związane z KSC. Dyrektor Pionu Centrum Cyberbezpieczeństwa w NASK Juliusz Brzostek weźmie udział w debacie pt. „Jak zbudować zdrowy, sprawny i wydajny system”, a Magdalena Wrzosek, kierownik Zespołu Analiz Strategicznych i Wpływu Nowoczesnych Technologii w NASK zaprezentuje zagadnienia związane z partnerstwem publiczno – prywatnym oraz europejskie dobre praktyki w tym obszarze.

CyberGOV to właściwe miejsce, by wspólnie rozmawiać o sprawach ważnych dla bezpieczeństwa jednostek administracji publicznej. Konferencja ma za zadanie umożliwić wymianę doświadczeń oraz zaprezentowanie dobrych praktyk.

Nad właściwym kształtem programu konferencji co roku czuwa Rada Programowa, złożona z przedstawicieli różnych jednostek administracji publicznej. Chcemy dyskutować o nowych regulacjach, organizacji systemu cyberbezpieczeństwa, praktyce i realiach funkcjonowania urzędów w Polsce, zaniedbaniach technicznych, budowaniu świadomości, możliwościach realnego działania, pilnych wyzwaniach oraz potrzebie współpracy. Patronatem honorowym wydarzenie objęły takie instytucje, jak: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Cyfryzacji i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Więcej informacji: https://cybergov.pl/agenda/

do góry