Nawigacja

Projekty badawcze

Termin rozpoczęcia (dd-mm-yyyy)
Termin zakończenia (planowany) (dd-mm-yyyy)
 • Nazwa zadania Podstawa prawna realizacji projektu Zakres Podmiot zlecający
  Rozwój mechanizmów wczesnego wykrywania i analizy incydentów sieciowych dla systemu ARAKIS Rozwój mechanizmów analizy strumieni ruchu sieciowego oraz systemów przetwarzania danych na potrzeby rozwoju funkcjonalności systemu ARAKIS NASK
  System zapewnienia bezpiecznej komunikacji IP w obszarze zarządzania siecią elektroenergetyczną (BIPSE) umowa nr DOBR/0074/R/ID 1/2012/03 Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego infrastruktury technologicznej operatorów systemów elektroenergetycznych i wytwórców energii elektrycznej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications – cHiPSet ICT COST Action IC1406 Modelowanie i Symulacja dla Aplikacji Big Data Komisja Europejska
  Demonstrator energooszczędnego sterownika CPU dla systemu operacyjnego Linux Opracowanie i implementacja mechanizmu sterowania częstotliwością pracy procesora (CPU) optymalizującego koszty zużycia energii elektrycznej wybranych serwerów aplikacji działających w środowisku systemu operacyjnego Linux. NASK
  NECOMA – Nippon-European Cyberdefense-Oriented Multilayer threat Analysis (NECOMA) Umowa grantowa nr. 608533 Opracowanie nowych technik detekcji i analizy, które pozwoliłyby na podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego poprzez zwiększenie odporności na istniejące i nowe zagrożenia. Komisja Europejska
  Buster of ILLegal contents spread by malicious computer networks (ILLBuster) umowa nr 17210 (ISEC HOME/2012/ISEC/AG/4000004360) System dla policji włoskiej do automatyzacji zbierania i weryfikacji informacji o zagrożeniach IT opartych na WWW. Komisja Europejska
  Development of the Cybercrime and Cyber-terrorism Research Roadmap (CyberROAD). Umowa grantowa nr 607642. Określenie obecnych i przyszłych problemów w walce z cyberprzestępczością i cyberterroryzmem oraz wypracowanie planu badań nad tymi zagadnieniami. Komisja Europejska
  System do identyfikacji osób (sprawców przestępstw) na podstawie wizerunku utrwalonego na zdjęciu lub materiałach wideo (BIOWIZ). umowa nr DOB-BIO7/18/02/2015 Opracowanie i stworzenie systemu mającego na celu identyfikację osób (sprawców przestępstw) na podstawie wizerunku utrwalonego na zdjęciu lub materiałach wideo (BIOWIZ). Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  Platforma bezpiecznej implementacji biometrii przy realizacji działań związanych z weryfikacją i identyfikacją tożsamości. numer proj. O R00 0026 07, 2009-2011. Projekt 7 konkursu projektów rozwojowych z obszaru obronność i bezpieczeństwo, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Departament Badań na Rzecz Bezpieczeństwa). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Bezpieczna stacja do zastosowań specjalnych (BSDZS) XI konkurs projektów rozwojowych z obszaru “bezpieczeństwo wewnętrzne państwa” Wykonanie bezpiecznej stacji do zastosowań specjalnych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  do góry