Nawigacja

Projekty badawcze

Uniwersalny moduł sterujący pojazdem wewnątrz budowli

 • Nazwa projektu: Uniwersalny moduł sterujący pojazdem wewnątrz budowli
 • Źródło finansowania: PARP
 • Termin rozpoczęcia: 02.01.2018
 • Termin zakończenia (planowany): 31.12.2018
 • Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy Exell w 2018 r. poprzez wprowadzenie nowego produktu w postaci uniwersalnego montowalnego sterownika do urządzeń poruszających się autonomicznie wewnątrz budynków, co doprowadzi do wzrostu przychodów firmy o 20% w 2019 r. Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie systemu lokalizacji wewnątrz budynków, w którym zastosowanie będą miały nowoczesne technologie cyfrowe i pomiarowe i następnie wprowadzenie systemu na rynek. Realizacja projektu przyniesie korzyści wnioskodawcy poprzez rozwinięcie działalności oraz zdobycie nowych użytkowników produktu, dotąd nieobecnego na rynku. W wyniku realizacji projektu wzmocni się pozycja firmy na rynku polskim poprzez wprowadzenie na rynek B2B innowacyjnego produktu. Planowany termin rynkowego wdrożenia - II kw. 2019 r. Dzięki współpracy z NASK projekt wpisuje się w cel programu w postaci stymulowania współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki.

REZULTATY PROJEKTU:

Rezultatem projektu będzie system-moduł sterujący pojazdami wewnątrz budowli. Będzie on posiadał wiele nowych cech oraz funkcjonalności. Moduł będzie wykorzystywał różne uzupełniające się techniki lokalizacyjne, które w formie montowalnego sterownika można zastosować w komputerze, sterującym różnymi urządzeniami wewnątrz budynków, gdzie wymagana jest bardzo wysoka precyzja bądź nie jest możliwa obecność człowieka. System zostanie stworzony w oparciu o zaawansowane technologie z wykorzystaniem hybrydowości sprzętowej, poprzez wykorzystanie różnorodnych konstrukcji elektronicznych, pracujących na niskiej i wysokiej częstotliwości, a także hybrydowości algorytmicznej poprzez jednoczesne użycie wielu algorytmów wraz z metodami wnioskowania.

Produkt będzie wyróżniał się innowacyjnymi funkcjami:

 1. dokładność pracy sterowanego urządzenia do kilku centymetrów poprzez wykorzystanie wielu technik lokalizacyjnych, które dostarczają różnych wyników na podstawie danych dostarczonych przez różnorodne źródła sygnału, niosącego informację o lokalizacji,
 2. możliwość zastosowania systemu w urządzeniach i pojazdach typu "zrób to sam" poprzez stworzenie uniwersalnego API,
 3. możliwość stosowania sterownika w urządzeniach i pojazdach używanych w wielu branżach.

Wyżej wymienione funkcje tworzą innowacyjność produktową w zakresie opracowania nowego wyrobu. Powstanie wiarygodny system dla lokalizacji wewnątrz budynków. Jego główną cechą będzie użycie wielu wzajemnie się uzupełniających technik lokalizacji, dzięki czemu można osiągnąć wyjątkową precyzję. Ponadto innowacją będzie opracowanie uniwersalnego API do sterowania małymi pojazdami. Użycie wielu technik lokalizacyjnych, które dostarczają różnych wyników pozwoli na obliczenie położenia obiektu ze znaczną dokładnością przy wysokiej wiarygodności dostarczanych wyników. W celu zwiększenia niezawodności w porównaniu do istniejących na rynku systemów IPS obliczenia odbywać się będą na podstawie danych, dostarczonych przez różnorodne źródła sygnału, niosącego informację o lokalizacji: m.in. sygnał radiowy (WI-FI, beacony, RFID, różne częstotliwości, moc oraz modulacja i kodowanie), sygnał pochodzący od czujników (podczerwieni, akcelerometrów, itp.) oraz sygnał pochodzący z kamer. W rezultacie powstanie uniwersalny modularny sterownik z możliwością precyzyjnej lokalizacji wewnątrz budynków.Sterownik będzie posiadał moduł sterowania małymi pojazdami, który będzie punktem wyjścia do podjęcia współpracy z przedsiębiorstwami, zainteresowanymi jego komercyjnym wykorzystaniem w urządzeniach, poruszających się autonomicznie wewnątrz budynków. Istotną cechą systemu jest jego hybrydowość. Hybrydowość sprzętowa oznacza wykorzystanie różnorodnych konstrukcji elektronicznych, pracujących na niskiej i wysokiej częstotliwości, pozwalających na zastosowanie wielu uzupełniających się metod lokalizacji w jednym systemie IPS. Natomiast hybrydowość algorytmiczna oznacza jednoczesne użycie wielu algorytmów lokalizacji wraz z metodami wnioskowania, pozwalającymi na poprawienie dokładności wyznaczania pozycji w stosunku do znanych systemów przy zachowaniu elastyczności, funkcjonalności oraz atrakcyjnej ceny systemu w momencie komercjalizacji (wdrożenia do sprzedaży).

Dotychczasowe produkty dostępne na rynku mają ograniczone zastosowanie, ponieważ produkowane są z myślą o zastosowaniu w konkretnym urządzeniu i spełniają bardzo specyficzne wymagania branżowe i funkcjonalne. Natomiast oferowane przez wnioskodawcę rozwiązanie jest uniwersalnym API do sterowania małymi pojazdami z zastosowaniem w wielu branżach. Flagową cechą powstałego produktu będzie możliwość sterowania i nawigowania pojazdem/urządzeniem ze sterownikiem wnioskodawcy z dokładnością do kilku centymetrów.

Główne potrzeby odbiorców tj. producentów urządzeń, korzystających ze sterowników w postaci np. urządzeń rolniczych (dawkowanie i aplikowanie substancji w budynkach i budowlach rolniczych), odkurzaczy przemysłowych, urządzeń sprzątających wielkie powierzchnie, przewodników po muzeach, sprzętu geolokalizacyjnego czy telefonów najnowszej generacji typu smartfon:

 • bardzo precyzyjna i dokładna nawigacja urządzeń – do kilku centymetrów,
 • potrzeba stosowania sterowników w sprzętach typu „zrób to sam”, często własnej produkcji,
 • zmniejszenie kosztów operacyjnych.

UCZESTNICY PROJEKTU:

 • dr hab. inż. Janusz Będkowski (kierownik)
 • prof. dr hab. Andrzej Masłowski
 • mgr inż. Jakub Ratajczak
 • mgr inż. Karol Majek
 • mgr inż. Michał Pełka

NASK jest podwykonawcą firmy EXELL

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem opracowania będzie system wykorzystujący wiele uzupełniających się technik lokalizacyjnych, które w formie montowalnego sterownika można zastosować w komputerze, sterującym różnymi urządzeniami wewnątrz budynków, gdzie wymagana jest bardzo wysoka precyzja bądź nie jest możliwa obecność człowieka.

System zostanie stworzony w oparciu o zaawansowane technologie z wykorzystaniem hybrydowości sprzętowej (poprzez wykorzystanie różnorodnych konstrukcji elektronicznych pracujących na niskiej i wysokiej częstotliwości) a także hybrydowości algorytmicznej poprzez jednoczesne użycie wielu algorytmów wraz z metodami wnioskowania. Produkt będzie wyróżniał się innowacyjnymi funkcjami:

 1. dokładność pracy sterowanego urządzenia do kilku centymetrów poprzez wykorzystanie wielu technik lokalizacyjnych, które dostarczają różnych wyników na podstawie danych, dostarczonych przez różnorodne źródła sygnału niosącego informację o lokalizacji,
 2. możliwość zastosowania systemu w urządzeniach i pojazdach typu "zrób to sam" poprzez stworzenie uniwersalnego API,
 3. możliwość stosowania sterownika w urządzeniach i pojazdach, używanych w wielu branżach.
do góry