Nawigacja

Centrum Naukowo-Przemysłowe Teleinformatyki

18 lipca 2016 roku jednostki nadzorowane przez Ministerstwo Cyfryzacji: NASK - Państwowy Instytut Badawczy , Instytut Łączności - Państwowy Instytut Nadawczy, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG oraz jednostka sektora gospodarczego NASK 4Innovation Sp. z o.o. utworzyły Centrum Naukowo-Przemysłowe Teleinformatyki (CNPT).

Celem CNPT jest koordynacja działań jednostek, współdziałanie w realizacji wdrożeń, rozwijanie infrastruktury badawczej, realizacja programów staży dla pracowników, a także wspólne pozyskiwanie oraz obsługa krajowych i europejskich projektów badawczych. Strategiczne kierunki działań wyznacza Rada Centrum. Przewodniczącym Rady jest dyrektor NASK Wojciech Kamieniecki.

Liderem CNPT jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy. 

Centrum współpracuje ze specjalistycznym otoczeniem społeczno-gospodarczym i akademickim, a do grona członków CNPT należą:

  • Politechnika Warszawska, 
  • Politechnika Wrocławska, 
  • Politechnika Gdańska,
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku,  
  • Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, 
  • NASK SA.

 

do góry