Nawigacja

Obsługa zgłoszeń

Istotnym obszarem aktywności Państwowego Instytutu Badawczego NASK w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest prowadzenie w trybie 24/7/365 rejestru i monitoringu zagrożeń internetowych. Przyjmowanie, wstępne analizowanie, adresowanie zgłoszeń i koordynowanie reakcji na incydenty dotyczące bezpieczeństwa cywilnej cyberprzestrzeni RP. Dodatkowo przy wsparciu systemów IT monitorowane są trendy zagrożeń i ogólny stan cyberbezpieczeństwa na poziomie sektorowym i krajowym.

Reagowaniem na zagrożenia teleinformatyczne zajmuje się Zespół CERT Polska (www.cert.pl), który rejestruje i analizuje zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci. Reagowaniem na zagrożenia związane z potencjalnie nielegalnymi treściami publikowanymi w internecie i zagrażającymi bezpieczeństwu dzieci zajmuje się Zespół Dyżurnet.pl (www.dyzurnet.pl).

Wszystkie dziedziny działalności operacyjnej wymienione powyżej, Państwowy Instytut Badawczy NASK realizuje w ramach Pionu Centrum Cyberbezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obejmujący kluczowe procesy obsługi zgłoszeń są certyfikowane i spełniają wymagania normy ISO 27001.

Rocznie CERT Polska i Dyżurnet.pl rejestrują kilkanaście tysięcy zgłoszeń –połowa z nich to realne incydenty naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego lub zagrożenia związane z nielegalnymi treściami.

ZGŁOŚ

zagrożenia naruszenia bezpieczeństwa sieci
CERT Polska

informacje o potencjalnie nielegalnych treściach
Dyżurnet.pl

 

Klucz PGP

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v2

mQENBFlBPR4BCADSvlRxxOG3Uk251dU5r8caIpdc9sVvQkM0H94Rpwvpug5OQO4W
Z+BsjyppME/40d3c0N2Ex8e0DOnT4C7o/U+D8yo3FVt79fe7yhRHEa2oUSUrqfS4
CJpyK8YUHmDgvHXhgDAUv2l2defhUtzwk1DvtxrCf9mDCZLhL5qOQ5q3JgCYbEvu
0A7JLxu6Ngf1wzuVtnaMu8Kg/8QI7COOVClV4urtponMMAvQTuAgBGw3o7zl+opG
FRn24I2OttseCFcIokPXBgWfinuYyJKM/4E3U8vkqpaRi9zDkbYLGe2DkZPMZfRb
IA1g+hWDOKQxD3rvwQCcIZeyoF4a8mPyzbq/ABEBAAG0Qk5hcm9kb3dlIENlbnRy
dW0gQ3liZXJiZXpwaWVjemXFhHN0d2EgKE5DIEN5YmVyKSA8bmNjeWJlckBuYXNr
LnBsPokBOQQTAQgAIwUCWUE9HgIbAwcLCQgHAwIBBhUIAgkKCwQWAgMBAh4BAheA
AAoJEOFayBDBM5lR8mMIAJS0NFdCiK/UDVZU34t3nJIp51qKqBlIwJxdjpeIhGrj
gYdRMqKwPnToG95GGAHEEKcxVIZiVP4Hki5QHfNNgtvHCxsszBkBxCUHOLwQvUg9
F9IpIsSgRclHvJqXHeVyCHmkBES6Jbc1sHGvKJ41VUiXNP7IkQGd49/tR+lzdgal
ID2iQXHwOMaDrOatCKNOJvTdMCSpj0+U5OtOVrJ8j0UKZaBpVE0zRr1xacGTPouR
L7cvf/WNXRRs66ASXL2CDUz46pT9UsEkQce1PEqGQx3Y/OmRDX8ugzFK6syQ/Hoz
kXRBDXHsNiVLVD/9EFECFopVKHdaiVFAiZQ6sdu0lHq5AQ0EWUE9HgEIAMMZF+8t
qDIJT8t+SFg+JurKJbcJPUSA38WAAePaG1jI5d8DNW+VwP5JtejF6PjHbLYYdlWs
f6leZqdGnojoKP+PbcRzn3PBrQlIQeFwfODHkgVFaDuFatA57OnKppdF4xPaLQO0
SaRRsFMBT19RiTVuxp1vx47S6UkY/mDJHN789cwsTZMIedUFaB8neGXIHOXlrZ26
fdxr/xF/J+D3tPYUzXCCyYlEBBKiIMhnA5mzqFAK2c5cQvgJyti/1iWSJXEwMA3C
CRU9Ho18CYRpFwyXt/4seYqaDPbVsc3rMYViVnQo6a+CJdowT0d0Fj7cxry1Rzsu
em+xJtSVCPkkfT8AEQEAAYkBHwQYAQgACQUCWUE9HgIbDAAKCRDhWsgQwTOZUenS
B/9IuTcrRLF4Rg/FUGkZ+1/+CEZEXz99IfUw9grmyOkKplK3E+mfSEETCmiE1/ul
qrcQX7GI/oOb2foK91dsXuf1GDv8UwKgotY9YCJGRFlw5f2B32JCiYeSX1jDnhBF
D8clgxXfTb513TKSpsXCK6QgnLIIVGp6zpj85JgkGkuZ79p38qqsfcsDZksMesTo
C1gmE23FzCkPHyIDbM+j4HGJrFR/SP0mRhGmFcqCJS+ns8ego9JM+S/ZIYOsinUd
YsrlxHJ7tOwCb1bEKOwks7OgxVAgvAprsYAbxkf6bDdZ83Zumic2lXwkLzRskKDQ
hfXA2H4+pxie5fwkXLmV4wCZ
=wSQx
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

do góry