Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo jest jednym z celów strategicznych w obszarze bezpieczeństwa naszego państwa i zapewnia ochronę kluczowym sektorom gospodarki, obywatelom oraz przedsiębiorcom. To obszar wymagający stałego rozwoju i rozbudowy. Celem badań i prac rozwojowych związanych z cyberbezpieczeństwem jest  opracowywanie nowych, skutecznych metod i technik identyfikacji, analizy oraz reagowania na zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, a także ich praktyczne wykorzystanie do tworzenia innowacyjnych produktów NASK.

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa wymaga podejścia holistycznego, dlatego nasi badacze sięgają nie tylko po narzędzia tej konkretnej dziedziny, ale odpowiedzi szukają też w dyscyplinach sąsiednich lub wręcz całkiem odległych, a jednak inspirujących. I tak w realizacji projektów wczesnego wykrywania czy tłumienia cyberataków kluczowe okazały się na przykład badania dotyczące teorii gier, sieci społecznych czy teorii sterowania.