Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo jest jednym z  celów strategicznych w obszarze bezpieczeństwa naszego państwa. Ma za zadanie zapewnić ochronę i bezpieczeństwo  kluczowym sektorom gospodarki,  obywatelom oraz przedsiębiorcom – to obszar wymagający stałego rozwoju i rozbudowy. 

Celem badań i prac rozwojowych związanych z cyberbezpieczeństwem jest  opracowywanie nowych, skutecznych metod i technik identyfikacji, analizy oraz reagowania na zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, a także ich praktyczne wykorzystanie do tworzenia innowacyjnych produktów NASK.

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa wymaga podejścia holistycznego – dlatego nasi badacze sięgają nie tylko po narzędzia tej konkretnej dziedziny, ale odpowiedzi szukają też w dyscyplinach sąsiednich lub wręcz całkiem odległych, a jednak inspirujących. I tak w realizacji projektów wczesnego wykrywania czy tłumienia cyberataków kluczowe okazały się na przykład badania dotyczące teorii gier, sieci społecznych czy teorii sterowania.