Cyfrowa robotyka mobilna

Cyfrowa Robotyka Mobilna, będąca działem robotyki mobilnej, obejmuje obszar badań, prowadzący do transferu technologii DMSAS (Digital Mobile Spatial Assistance System), z ukierunkowaniem na producentów robotów mobilnych, firmy świadczące usługi w zakresie naziemnego i powietrznego skaningu laserowego oraz użytkowników mobilnych autonomicznych systemów zrobotyzowanych. Uzupełnieniem podstawowego zakresu badań  są prace dotyczące e-treningu (zdalnego nabywania umiejętności), z ukierunkowaniem na producentów i użytkowników mobilnych systemów zrobotyzowanych oraz gier HD, związanych z edukacją MRE (Mine Risk Education).