Sieci teleinformatyczne i Centra Danych

Wczesne wykrywanie w ruchu sieciowym zjawisk naruszających bezpieczeństwo zasobów teleinformatycznych, izolacja wielowymiarowych ataków o zmiennej strukturze, utrzymywanie jakości usług sieciowych w obecności ataków o niestacjonarnej i nieliniowej dynamice, a także wzmacnianie zdolności reagowania na ataki w skali sekund, to zadania wymagające wykorzystania nowatorskich środków technicznych oraz zaawansowanych metod analitycznych.

Prowadzone w NASK badania dotyczące sieci teleinformatycznych i centrów przetwarzania danych wychodzą naprzeciw tym wyzwaniom. Swym zakresem obejmują zagadnienia analizy dużych zbiorów danych, reprezentacji wiedzy, identyfikacji, a także kształtowania dynamiki procesów losowych, a także efektywnej alokacji zasobów sieciowych i obliczeniowych.

Wyniki realizowanych prac znajdują zastosowanie w sieciach NASK, połączonych zarówno z największymi światowymi i polskimi sieciami komercyjnymi, jak również poprzez bezpośrednie styki z sieciami naukowymi Pionier oraz Geant.