Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Projekty strategiczne

NASK realizuje strategiczne projekty dla polskich instytucji publicznych w zakresie szerokorozumianego cyberbezpieczeństwa, digitalizacji i archiwizacji danych, oraz szkoleniowym.

Do wybranych największych projektów należy:

  • ARAKIS-GOV to stworzony przez NASK-PIB system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach i atakach występujących w sieci. System daje obraz całego spektrum cyberbezpieczeństwa oraz wspiera wykrywanie wzorców nowych, wcześniej nieznanych zagrożeń w sieci. Incydenty skorelowane przez system pochodzą z różnych źródeł, włączając w to honeypoty, sieć darknet, firewalle czy systemy antywirusowe. Realizację tak szeroko zakrojonej analizy umożliwia autorska architektura systemu, oparta między innymi na sieci rozproszonych sensorów. Cechą szczególnie wyróżniającą system ARAKIS jest zastosowanie innowacyjnego algorytmu automatycznego generowania sygnatur ataków dla świeżo wykrytych zagrożeń. 

  • ACADEMICA to realizowany przez Bibliotekę Narodową i NASK projekt, który powstał pod auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i był finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3. W oparciu o tradycyjny system wypożyczeń międzybibliotecznych powstał system wypożyczania wersji elektronicznych książek i czasopism naukowych, które mogą trafić do szerszego niż do tej pory grona czytelników. Głównym celem projektu jest uzupełnienie, a w przyszłości zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych, wypożyczaniem publikacji w postaci cyfrowej.
     
  • Projekt Safer Internet realizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą NASK (koordynator PCPSI) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Projekt realizowany był najpierw w ramach programu Komisji Europejskiej „Safer Internet” (2005-2014), a obecnie jest kontynuowany w ramach unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Celem projektu jest zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą za sobą najnowsze techniki komunikacji. Wśród podejmowanych działań priorytetem jest edukacja, zarówno dzieci, jak i rodziców, podnoszenie kompetencji profesjonalistów w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu, przeciwdziałanie nielegalnym i szkodliwym treściom w sieci, a także pomoc młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.
do góry