Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Projekty strategiczne

NASK realizuje strategiczne projekty dla polskich instytucji publicznych w zakresie szerokorozumianego cyberbezpieczeństwa, digitalizacji i archiwizacji danych, oraz szkoleniowym.

Do wybranych największych projektów należy:

  • ARAKIS-GOV jest systemem wczesnego ostrzegania o cyberzagrożeniach w sieci internet. System powstał jako efekt współpracy Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW oraz działającego w strukturze NASK zespołu CERT Polska. Obecnie jest rozwijany przez Pion Badań i Rozwoju. ARAKIS-GOV wspiera ochronę   zasobów teleinformatycznych administracji państwowej.
  • ACADEMICA to realizowany przez Bibliotekę Narodową i NASK projekt, który powstał pod auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i był finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3. W oparciu o tradycyjny system wypożyczeń międzybibliotecznych powstał system wypożyczania wersji elektronicznych książek i czasopism naukowych, które mogą trafić do szerszego niż do tej pory grona czytelników. Głównym celem projektu jest uzupełnienie, a w przyszłości zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych, wypożyczaniem publikacji w postaci cyfrowej.
     
  • Projekt Safer Internet realizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą NASK (koordynator PCPSI) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Projekt realizowany był najpierw w ramach programu Komisji Europejskiej „Safer Internet” (2005-2014), a obecnie jest kontynuowany w ramach unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Celem projektu jest zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą za sobą najnowsze techniki komunikacji. Wśród podejmowanych działań priorytetem jest edukacja, zarówno dzieci, jak i rodziców, podnoszenie kompetencji profesjonalistów w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu, przeciwdziałanie nielegalnym i szkodliwym treściom w sieci, a także pomoc młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.
do góry