Akademia NASK

Akademia NASK prowadzi działalność szkoleniową, edukacyjną i popularyzatorską Instytutu i odpowiada za jej rozwój. Powstanie Akademii było odpowiedzią na wyzwania jakie niesie ze sobą rozwój nowych technologii cyfrowych.

Akademia współpracuje ściśle z Zespołem Dyżurnet.pl, funkcjonującym w strukturach NASK, odpowiadającym za przeciwdziałanie szkodliwym i nielegalnym treściom obecnym w internecie. 


Działania Akademii koncentrują się na szeroko rozumianej tematyce bezpieczeństwa internetu, a w szczególności jego najmłodszych użytkowników. Akademia realizuje zarówno projekty niekomercyjne o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym oraz kursy i szkolenia przeznaczone dla instytucji i przedsiębiorstw.