Akademia NASK

Akademia NASK prowadzi działalność szkoleniową, edukacyjną i popularyzatorską instytutu. Jej powstanie było odpowiedzią na wyzwania jakie niesie ze sobą rozwój nowych technologii cyfrowych.

Akademia NASK odpowiada za rozwój działalności popularyzatorskiej i szkoleniowej instytutu. Współpracuje ściśle z Zespołem Dyżurnet.pl, funkcjonującym w strukturach NASK, odpowiadającym za przeciwdziałanie szkodliwym i nielegalnym treściom obecnym w internecie. 


Działania Akademii koncentrują się na szeroko rozumianej tematyce bezpieczeństwa internetu, a w szczególności jego najmłodszych użytkowników. Akademia realizuje zarówno projekty niekomercyjne o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym oraz kursy i szkolenia przeznaczone dla instytucji i przedsiębiorstw.